Χρήσιμες πληροφορίες

Θυγατρικοί πίνακες

[-] Κυκλοφορούντα φάρμακα και γενόσημα τους

θέματα

(1/26) > >>

[1] Βοήθεια στη συνταγογράφηση σχετικά με το πρωτόκολλό της ΑΥ

[2] Ηλεκτρονική υποβολή "κίτρινης κάρτας" στον ΕΟΦ

[3] Πώς γράφουμε κάποια αναλώσιμα που δικαιολογεί ο ΕΟΠΥΥ μέσω του ΕΚΠΥ;

[4] Φάρμακα κατά της Υπότασης;

[5] H ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ “Health at a glance”

[6] Εκτιμώμενη Hba1c από τον μέσο όρο μετρήσεων glu 90 ημερών.

[7] Το Tabl. Moduretic 5/50 mg x 30 διχοτομείται.

[8] Πώς παίρνουμε γυαλιά μέσω ΕΟΠΥΥ στην πράξη;

[9] Ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά.

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση