Οδηγίες σχετικά με την Ιατρική εξυπηρέτηση των κατόχων ΕΚΑΑ κτλ στην Ελλάδα.

(1/4) > >>

Argirios Argiriou:
Κάνω μια προσπάθεια να μαζέψω εδώ τις διάφορες εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ που σχετίζονται
με οδηγίες σχετικά με την Ιατρική εξυπηρέτηση των κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) κτλ στην Ελλάδα.

Argirios Argiriou:
Αν πάμε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. Πάμε μετά στην αναζήτηση και κτυπήσουμε το ακρώνυμο "ΕΚΑΑ". Στις 14/02/2013 μας βγάζει τις παρακάτω 16 εγγραφές:

e-eopyy manual οδηγιεσ συμπληρωσησ ευρωπαιων.pdf 12-10-2012 13:24:15

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20-%20manuals/e-eopyy%20manual%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%83%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83%20%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD.pdf
 
ανακοινωση 27-04-12 εντυπα εε.pdf 27-04-2012 15:33:13

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%BD%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%2027-04-12%20%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%20%CE%B5%CE%B5.pdf
 
ανακοινωση προσ παροχουσ -νορβηγια.pdf 02-05-2012 08:10:29

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%BD%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%20-%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1.pdf
 
ανακοίνωση προς τους συμβεβλημένους με τον εοπυυ ιατρούς 12-10-2012.pdf 15-10-2012 12:16:41

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%BD%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85%20%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82%2012-10-2012.pdf
 
ανακοινωση σλοβακια 07-02-2013.pdf 07-02-2013 13:27:09

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%BD%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B1%2007-02-2013.pdf

έκδοση βιβλιαρίων και ευρωπαικής κάρτας ασφάλισης σε ασφαλισμένους δημοσίου και τυδκυ.pdf 20-04-2012 19:20:09

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%BD%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%20%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%85%CE%B4%CE%BA%CF%85.pdf
 
ενημερωτικο εντυπο για την υποδοχη ασφαλισμενων κρατων.doc 03-07-2012 08:57:22
 
ενημερωτικο εντυπο για την υποδοχη ασφαλισμενων κρατων.pdf 03-07-2012 09:26:23

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%20-%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B7%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf
 
εντυπο επισκεψησ ευρωπαιου ασφαλισμενου (με οδηγίες).doc 03-07-2012 08:57:02
 
κατασταση λογαριασμων περιθαλψησ (οδηγίες).doc 03-07-2012 08:57:08
 
κατασταση λογαριασμων περιθαλψησ .xls 03-07-2012 08:57:09
 
κατασταση νοσηλευθεντων (οδηγίες).doc 03-07-2012 08:57:10
 
κατασταση νοσηλευθεντων.xls 03-07-2012 08:57:11
 
τεχνικές προδιαγραφές δαπυ κλειστής περίθαλψης (πρότυπο hl7).doc 14-02-2013 13:24:59
 
τεχνικές προδιαγραφές δαπυ κλειστής περίθαλψης (πρότυπο hl7).pdf 14-02-2013 13:25:02

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20-%20manuals/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD/%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%88%CE%B7/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82%20%CE%B4%CE%B1%CF%80%CF%85%20%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%88%CE%B7%CF%82%20(%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20hl7).pdf
 
τηλεφωνα_help_desk.pdf 13-07-2012 13:35:18

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%BD%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1_help_desk.pdf

nikmix:
Μόνο ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να εξυπηρετήσουν ευρωπαίους ασθενείς?Για ιδιώτη μη συμβεβλημένο υπάρχει τρόπος εξυπηρέτησης-ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων ασθενούς με ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης?

nikmix:
Βρήκα την απάντηση,τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία έδκοσης του εγγράφου (Ιούλιος 2012):δεν γίνεται ηλεκτρονική Σ/Γ σε ευρωπαίους με κάρτα ασφάλισης.
http://tinyurl.com/c47nmo3

Ο διακομιστής:
Αν έχουνε ΑΜΚΑ όμως;

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα