Χρήσιμες πληροφορίες

Θυγατρικοί πίνακες

[-] Κυκλοφορούντα φάρμακα και γενόσημα τους

θέματα

(1/58) > >>

[1] Πώς είναι δομημένη η ΠΦΥ στην Γερμανία;

[2] Το Tabl. Piramil 5 mg αλλά και το 2,5 mg έχουν χαραγή διχοτόμησης.

[3] Το Norocin 400 mg ΔΕΝ έχει χαραγή διχοτόμησης.

[4] Πώς γράφουμε κάποια αναλώσιμα που δικαιολογεί ο ΕΟΠΥΥ μέσω του ΕΚΠΥ;

[5] Το Tabl. Bilargen 20 mg x 30 έχει χαραγή διχοτόμησης.

[6] ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.

[7] Τμήμα Υποστήριξης της Lily για Abasaglar και Trulicity τηλέφωνο 210 - 81 99 441

[8] Ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά.

[9] Το Tabl. Tranxene 20 mg x 10 έχει χαραγή διχοτόμησης.

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση