Χρήσιμες πληροφορίες

Θυγατρικοί πίνακες

[-] Κυκλοφορούντα φάρμακα και γενόσημα τους

θέματα

(1/49) > >>

[1] Το δισκίο των Tabl. Filicine 5 mg x 30 έχει χαραγή διχοτόμησης.

[2] Tabl. Betavert 24 mg x 60 έχει χαραγή διχοτόμησης αλλά τετρατομείται και εύκολα.

[3] Το BACTRIMEL (800+160) έχει χαραγή διχοτόμησης.

[4] Triaxis

[5] Information for healthcare professionals on blood clotting following COVID-19 va

[6] Το Επαγγελματικό Ταμείο του ΙΣΘ .

[7] Hλεκτρονικά ραντεβού με το Δημόσιο

[8] Βεβαίωση θετικού/αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωναϊού Covid19 μέσω τ gov.gr

[9] Για έκδοση Ιατρικού Πιστοποιητικού Ναυτικών προς Ναυτολόγηση.

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση