Χρήσιμες πληροφορίες

Θυγατρικοί πίνακες

[-] Κυκλοφορούντα φάρμακα και γενόσημα τους

θέματα

<< < (49/56) > >>

[1] The EURIPID project.

[2] Η αντιστοιχία σε mg, μεταξύ των διάφορων στατινών.

[3] Σύγκριση μεταξύ των διάφορων αΜΕΑ.

[4] Το Symbicort γίνεται πολύ φθηνότερο αν το σπάσουμε στα συστατικά του.

[5] Η αντιστοιχία σε mg, μεταξύ των διαφόρων σαρτανών.

[6] Πόσο κοστίζει το γενόσημο του T. Micardis Plus 80-12,5 x 30 στη Βουλγαρία;

[7] Ψυχολόγος online.

[8] 7/1/2014: To Pneumo 23 κοστίζει 12,89 Ε, ενώ το Prevenar 13 κοστίζει 64,54 Ε.

[9] Το Cervarix έχει σχεδόν μισή τιμή από το Gardasil.

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση