Θέματα Ειδικευομένων

θέματα

(1/20) > >>

[1] ΥΑ Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/2020 - Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων για ειδίκευση των για

[2] Ειδικότητα GP στο Ηνωμένο Βασίλειο

[3] Σχετικά με την «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας»

[4] Ποιος διακόπτει και πότε την παράταση ειδικευόμενου λόγω υποβάθμισης ποιότητας;

[5] Στοιχεία σφραγίδας ειδικευόμενου ιατρου

[6] θεματα εξετάσεων ογκολογίας Αύγουστος 2019 Αθήνα.

[7] Αλλαγη ειδικοτητας

[8] ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΔΥΣΕΠΙΛΥΤΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

[9] Παράταση ειδικότητας

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση