Θέματα Ειδικευομένων

θέματα

(1/22) > >>

[1] Εφημερίες στο rotation

[2] Έναρξη ή Συνέχιση Ειδικότητας χωρίς αναμονή

[3] Top 10 things new interns should do

[4] Ερωτηση

[5] Αλλαγή ειδικότητας μόνιμου ιατρού ΕΣΥ

[6] Γιατί να μείνει ένας ειδικευόμενος γιατρός στην Ελλάδα;

[7] Ερωτήματα περι ειδικότητας.

[8] Στοιχεία σφραγίδας ειδικευόμενου ιατρου

[9] Το logbook της Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής (το 5ετές).

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση