Νομικά θέματα

θέματα

<< < (3/83) > >>

[1] Γενικοί Ιατροί και Ιατρικά Πιστοποιητικά για οδήγηση.

[2] Για επαναλαμβανόμενες συνταγές η φυσική παρουσία επαφίεται στην κρίση του Ιατρού

[3] Η Ευρωπ .Κάρτα Ασφ. Ασθεν. ισχύει μόνο για οξέα ή και για χρόνια περιστατικά;

[4] ΝΟΜΟΣ 4715/2020 - Άρθρο 27 Είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη πολιτών κρατών-μελώ

[5] 25/8/2023 Το εργασιακό νομοσχέδιο

[6] Εξέλιξη επιμελητή Α σε Διευθυντή

[7] Προϋπηρεσία επικουρικου ιατρού σε Άγονο Α

[8] Γηροκομεία και Μέτρα Κατά της Covid19 (νομοθεσία)

[9] Νομοθεσία σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα.

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση