ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Συζητήσεις πάνω σε ιατρικά θέματα

Shingrix

(1/1)

Argirios Argiriou:
Lakartidningen 30/07/2021

Fredrik Mårtensson
fr.martensson@gmail.com

Karin Bergqvist
karin.bergqvist@lakartidningen.se

New shingles vaccine may be included in Swedish vaccination program
The Swedish Public Health Agency wants to investigate whether the new shingles vaccine Shingrix can be included in the national vaccination program.

Since 2018, the Swedish Public Health Agency has been investigating whether vaccination against shingles can be included in a special vaccination program for the elderly, in parallel with an investigation into including vaccination against chickenpox for children and young people in a general program. The investigations have been paused during the pandemic, but the Swedish Public Health Agency now wants to investigate the possibility of using the new, more effective vaccine - Shingrix - which began to be made available last spring at some vaccination clinics.

The new vaccine (Shingrix) is given in two doses at two-month intervals, unlike the other existing single-dose shingles vaccine (Zostavax), which was introduced in 2013. Shingrix consists of an antigen and adjuvant, while Zostavax contains live attenuated virus. According to the Swedish Public Health Agency, Shingrix has been shown in studies to be able to reduce the incidence of shingles by over 90 percent, compared with reductions of 50 percent for Zostavax.

Sören Andersson told to the Swedish State Radio, Ekot, that it would be valuable to be able to offer vaccines in a state vaccination program so that it is subsidized or free of charge, as shingles affects as many as 30,000 people every year in Sweden. About 10 percent of patients develop postherpetic neuralgia, a complication of nerve pain for more than three months, according to the Public Health Agency.

The cost of Shingrix is ​​several thousand Swedish Crones (SEK) (= several hundred Euros). In a statement in December last year, Sweden's Municipalities and Regions' Council for New Therapies (NT Council) recommended that the regions wait to finance Shingrix until the NT Council has made a balanced assessment of the vaccine's value and issued a recommendation.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Argirios Argiriou:
Οδηγίες για τον εμβολιασμό έναντι του Έρπητα Ζωστήρα

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Argirios Argiriou:
Αντιγράφω από τον τοίχο στο facebook του Παιδίατρου Γεώργιος Τσόλας στις 27/01/2023:

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Όπως είναι ευρέως γνωστό ο ιός του έρπητα ζωστήρα (Varicella Zoster Virus – VZV) μολύνει τον άνθρωπο στην παιδική ηλικία και προκαλεί ανεμευλογιά. Στη συνέχεια ο ιός μεταπίπτει σε λανθάνουσα κατάσταση, συνήθως στα γάγγλια των νεύρων. Ο ιός ενεργοποιείται εκ νέου στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, όταν εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα, πχ λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, κακόηθες νόσημα, HIV λοίμωξη και τέλος μεγάλη ηλικία που συνοδεύεται από ανοσογήρανση. Η επανενεργοποίηση του ιού προκαλεί έρπητα ζωστήρα.

Διαθέσιμα εμβόλια για τον Έρπητα Ζωστήρα

Ζων εμβόλιο του Έρπητα (Zoster Vaccine Live -ZVL, Zostavax), μία δόση ζώντος εξασθενημένου ιού έχει εγκριθεί για ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας ≥ 50 ετών. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του σε ανοσοκατασταλμένα άτομα.

Ανασυνδυασμένο εμβόλιο του Έρπητα (Recombinant Zoster Vaccine, RZV-Shingrix), που περιέχει ανασυνδυασμένη ιική γλυκοπρωτεΐνη Ε σε συνδυασμό με το ανοσοενισχυτικό AS01B. Το RZV έχει εγκριθεί για ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας ≥50 ετών και για ανοσοκατασταλμένα άτομα >18 ετών.
Το εμβολιαστικό σχήμα περιλαμβάνει δύο δόσεις εμβολίου χορηγούμενες:
σε διάστημα 2-6 μηνών, για τους ανοσοεπαρκείς ενήλικες ηλικίας ≥ 50 ετών
σε διάστημα 1-2 μηνών για τους ανοσοκατεσταλμένους ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών

Αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην πρόληψη έρπητα ζωστήρα σε ανοσοεπαρκείς:

Ζων εμβόλιο του Έρπητα-ZVL: 50–59 ετών 70% 60–69 ετών 64% ≥70 ετών 38%

Ανασυνδυασμένο εμβόλιο του Έρπητα – RZV 50–59 ετών 96.6% 60–69 ετών 97.4% ≥70 ετών 91.3%
Η μέση αποτελεσματικότητα του ανασυνδυασμένου εμβολίου ανήλθε σε 89% έως και 10 έτη μετά τον εμβολιασμό.

Αποτελεσματικότητα στην πρόληψη μεθερπητικής νευραλγίας

Ζων εμβόλιο του Έρπητα-ZVL: 65,7% -66% .

Ανασυνδυασμένο εμβόλιο του Έρπητα – RZV: 88,8% – 91,2%

Αποτελεσματικότητα σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς :

Ζων εμβόλιο του Έρπητα-ZVL: Δεν χορηγείται σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

Ανασυνδυασμένο εμβόλιο του Έρπητα – RZV: Μελετήθηκε σε ομάδες ασθενών με αιματολογική κακοήθεια ή με αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και βρέθηκε αποτελεσματικότητα στην πρόληψη του έρπητα ζωστήρα από 68%-87%, και στην πρόληψη μεθερπητικής νευραλγίας 89%

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν έναντι του Έρπητα Ζωστήρα και με ποιο εμβόλιο

Ενήλικες ≥ 50 ετών.:Προτιμάται το ανασυνδυασμένο εμβόλιο – RZV
Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς ≥ 18 ετών, που είναι σε αυξημένο κίνδυνο για έρπητα ζωστήρα, μόνο με ανασυνδυασμένο εμβόλιο – RZV

Οδηγίες σε ειδικές περιπτώσεις:

Χορηγούνται δυο δόσεις του Ανασυνδυασμένου Εμβολίου του Έρπητα – RZV σε μεσοδιάστημα 2-6 μηνών σε ανοσοεπαρκείς ενήλικες ηλικίας ≥ 50 ετών. Εφόσον ο ασθενής είναι ανοσοκατασταλμένος ≥ 18 ετών, η δεύτερη δόση του Ανασυνδυασμένου Εμβολίου του Έρπητα – RZV χορηγείται όχι αργότερα από 1-2 μήνες.

Εναλλακτικά σε ανοσοεπαρκείς ενήλικες ηλικίας ≥ 50 ετών μία δόση του Ζώντος Εμβολίου του Έρπητα-ZVL. Εάν ο ασθενής έχει προηγούμενο επεισόδιο έρπητα ζωστήρα, το εμβόλιο χορηγείται μετά από 12 μήνες .
Εάν ο ασθενής έχει ήδη λάβει το Ζων Εμβόλιο του Έρπητα-ZVL, ο εμβολιασμός μπορεί να επαναληφθεί με Ανασυνδυασμένο Εμβόλιο του Έρπητα – RZV (δύο δόσεις) μετά από 12 μήνες.

Δεν απαιτείται έλεγχος αντισωμάτων έναντι του ιού VZV πριν τον εμβολιασμό για τον έρπητα ζωστήρα.

Σχεδόν όλοι οι ενήλικες >50 ετών έχουν μολυνθεί με τον VZV, ανεξάρτητα αν αναφέρουν συμπτώματα συμβατά με ανεμευλογιά στο παρελθόν. Αν όμως είναι γνωστό ότι ο ασθενής είναι επίνοσος στον VZV, προτιμάται η χορήγηση 2 δόσεων (με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων) του εμβολίου της ανεμευλογιάς.

Εγκυμοσύνη: δεν υπάρχουν δεδομένα για τα εμβόλια έναντι του έρπητα σε εγκύους.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση