Γενικά > Χρήσιμες πληροφορίες

Ιατρική Πιστοποίηση Ναυτικών/ Seafarers' Medical Certification

(1/1)

Argirios Argiriou:
Επισυνάπτεται. (προσοχή!!! Εκτυπώστε μόνο την 1η και την 2 σελίδα, μπρος-πίσω).

Argirios Argiriou:

STCW Code Minimum in - service eyesight standards for seafarers

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Argirios Argiriou:
Τεστ αχρωματοψίας online

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος


Color vision deficiency, or color blindness, is far more likely to affect men than women, as a genetic mutation on the X chromosome is the most common cause. However, women are still affected by all types of color blindness, just at a lower rate.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση