Άλλες κατηγορίες μηνυμάτων > Πολιτική και Κοινωνικά Θέματα

300 € πρόστιμο/εβδομάδα γ κάθε δημόσιο υπάλληλο π αρνείται εμβολιασμό κ τεστ

(1/1)

Argirios Argiriou:
23-09-2021

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση