Γενικά > Χρήσιμες πληροφορίες

Γίνονται πλέον δεκτές κ αναρρωτικές από Ιδιώτες Ιατρούς αρκεί ν γράφονται ηλεκτρ

(1/1)

Argirios Argiriou:
Μεγάλη κατάκτηση για τους ιδιώτες Ιατρούς:

Καβάλα, 29/09/2021

Από:
e-ΕΦΚΑ
Τοπική Διεύθυνση Καβάλας,
Τμήμα: Παροχών Ασθενείας
Φιλ. Εταιρείας 6
654 03 Καβάλα
Πληροφορίες: Νίκας Σταύρος
Τηλ. 2510 - 450 586
Φαξ:  2510 - 450 555
tm.par.td.kavalas at efka.gov.gr

Προς: Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας
Φιλ. Εταιρείας 9
654 03 Καβάλα
email: info at iskavalas.grΘέμα:  "Ενημέρωση για επίδομα ασθενείας".

Σας ενημερώνουμε σύμφωνα με την εγκ 54 του e-ΕΦΚΑ ότι υγειoνομικό όργανο αρμόδιο για τη διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νοσηλεία είναι:

α) Ο θεράπων ιατρός των Δημοσίων Δομών Φροντίδας Υγείας, β) ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών κλινικών και ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών συνολικά, είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη, μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Ως εκ τούτου πλέον θα μπορούμε να εκδίδουμε απόφαση επιδόματος ασθενείας σε μισθωτό εργαζόμενο και από ιδιώτη ιατρό (χωρίς να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ) χωρίς να τον παραπέμπουμε στην ΑΥΕ του Κέντρου Υγείας Καβάλας με την προϋπόθεση να εκδίδει ηλεκτρονική γνωμάτευση.

Προκειμένου να γίνει αποσυμφόρηση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (Α.Υ.Ε.) του Κέντρου Υγείας Καβάλας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη - ιατρούς που ανήκουν στον σύλλογό σας να εκδίδουν ηλεκτρονική γνωμάτευση.

Ο Προϊστάμενος του τμήματος


Ξανθόπουλος Σταύρος.

 

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση