Άλλες κατηγορίες μηνυμάτων > Θέματα σχετικά με το forum

Τι πρέπει να περιέχει ο κωδικός μας σε αυτό το Φόρουμ.

(1/1)

Argirios Argiriou:
Στην εγγραφή στο Φόρουμ, πρέπει να διαλέγουμε κωδικό που να περιέχει, Κεφαλαία γράμματα/γράμμα + Μικρά γράμματα/γράμμα + νούμερα/ο + κάποιο σημείο στίξης.

Αλλιώς δεν το δέχεται το σύστημα.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση