ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Συζητήσεις πάνω σε ιατρικά θέματα

Χρήσιμα βιβλία για ένα Γενικό Ιατρό.

(1/22) > >>

Argirios Argiriou:


Χρήσιμα βιβλία για ένα Γενικό Ιατρό.

Argirios Argiriou:


Cassell EJ. Doctoring. The nature of primary care medicine. New York: Oxford University Press, 1997.

Argirios Argiriou:


Heath I. The mystery of general practice. I: Heath I, red. Matters of life and death. Key writings. Oxon: Radcliffe, 2008

Argirios Argiriou:


Stubbs M. Discourse analysis. Oxford: Blackwell, 1983.

Argirios Argiriou:
Antonovsky A. Unraveling the mystery of health: how people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass; 1987( Σχετικό άρθρο από την Ελλάδα: Karalis I, Langius A, Tsirogianni M, Faresjo T, Nettelbladt P, Lionis C.
  The translation-validation of the sense of coherence scale into Greek and its use in primary health care.
  Archives of Hellenic Medicine 2004;21:195203 (in Greek). )

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση