Άλλες κατηγορίες μηνυμάτων > Θέματα σχετικά με το forum

Επιλέξτε προσεκτικά σε ποιά θεματική ενότητα και υποενότητα θα δημοσιεύσετε κάτι

(1/1)

Argirios Argiriou:
Όσο το φόρουμ μεγαλώνει, τόσο μεγαλύτερο  γίνεται το πρόβλημα να βρούμε τι έχουμε γράψει.
 
Για αυτό προσπαθήστε να εξοικειωθείτε με τις διάφορες θεματικές ενότητες του φόρουμ πριν δημοσιεύσετε κάτι.
 
Σκεφτείτε επίσης προσεκτικά εκτός από τον τίτλο του μηνύματός σας και το σε ποια θεματική ενότητα και υποενότητα θα το καταχωρήσετε.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση