ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Συνέδρια - Εκπαιδευτικές συναντήσεις

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | Νέο πρόγραμμα εξειδίκευσης (e-Learning)

(1/1)

Bio-Tech:
Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) προσφέρουν για πρώτη φορά ένα πλήρες, εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Medical Devices).

Η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί τομέα αιχμής με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και απαιτεί σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Μέσω του καινοτόμου αυτού προγράμματος θα εξειδικευτείτε στο κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, την ποιότητα, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση, τη διαχείριση και την εμπορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Ι/Π).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προσωπικό νομικών/κανονιστικών θεμάτων συμμόρφωσης, διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών και προμηθειών υγείας, κλινικών μελετών και αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, αλλά και σε κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τεχνολογιών υγείας και της διοίκησης μονάδων υγείας.

Εκπαιδευτές είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες στον τομέα των τεχνολογιών και υπηρεσιών υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 εβδομάδες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης με 8 πιστωτικές μονάδες (ECVET).

Στο πρόγραμμα αυτό θα μάθετε:
   Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις στη βιοϊατρική τεχνολογία.
   Πως διεξάγονται οι κλινικές μελέτες των Ι/Π.
   Πως οργανώνεται και ελέγχεται η αγορά των Ι/Π.
   Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο των Ι/Π (MDR, πιστοποίηση, συμμόρφωση, σήμανση CE κ.λπ.).
   Πως υποβάλλεται και αξιολογείται ο τεχνικός και ο κλινικός φάκελος ενός Ι/Π.
   Ποιες είναι οι απαιτήσεις των πρότυπων συστημάτων διαχείρισης Ι/Π ISO 9001 και 13485.
   Πως διεξάγονται οι εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας των Ι/Π.
   Ποιες είναι οι διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας της βιοϊατρικής τεχνολογίας.
   Ποιες είναι οι βασικές αρχές των οικονομικών της υγείας.
   Τι προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).
   Ποιες είναι οι διαδικασίες υλικοεπαγρύπνησης, αποζημίωσης και διάθεσης Ι/Π στην αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την εγγραφή, το κόστος συμμετοχής και την έναρξη των μαθημάτων, παρέχονται στην ιστοσελίδα Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος  | e-mail: biotech-cce@uoa.gr

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση