Άλλες κατηγορίες μηνυμάτων > Αποσπάσματα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Σοφά λόγια από την νεκρώσιμη ακολουθία.

(1/1)

Argirios Argiriou:
Σχεδόν ανατριχιάζει κανείς όταν τα  διαβάζει:

"Ἐμνήσθην τοῦ Προφήτου βοῶντος· Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός· καὶ πάλιν κατενόησα ἐν τοῖς μνήμασι καὶ εἶδον τὰ ὀστᾶ τὰ γεγυμνωμένα καὶ εἶπον· ἆρα τίς ἐστι, βασιλεὺς ἢ στρατιώτης, ἢ πλούσιος ἢ πένης, ἢ δίκαιος ἢ ἁμαρτωλός; Ἀλλὰ ἀνάπαυσον, Κύριε, μετὰ Δικαίων τὸν δοῦλόν σου, ὡς φιλάνθρωπος"

"Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει…"

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση