Γενικά > Χρήσιμες πληροφορίες

Απαιτείται αναγραφή ΑΜΚΑ στα Πιστοπ Υγείας Υποψηφ Οδηγών.

(1/1)

Argirios Argiriou:
03/10/2019

Απαιτείται αναγραφή ΑΜΚΑ στα Πιστοποιητικά Υγείας Ιατρικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών.

( εμμέσως, πλην σαφώς, υπονοεί, ότι αν δεν έχεις ΑΜΚΑ δεν μπορείς να βγάλεις ή να ανανεώσεις Δίπλωμα Οδήγησης στην Ελλάδα).

timex:
Μπορούμε να δώσουμε πιστοποιητικό υγείας σε υποψ. οδηγούς;

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση