Γενικά > Αποσπάσματα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

ΙΦΕΤ. Μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία.

(1/1)

Argirios Argiriou:
19/01/2023 Health Daily

ΙΦΕΤ: ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Σε ανώνυμη εταιρεία μετατρέπεται το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Υγείας. Η νέα επωνυμία του θα είναι Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μονοπρόσωπη ΑΕ και διακριτικό τίτλο «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.». Η σχέση εργασίας που συνδέει το υπάρχον Προσωπικό διατηρείται και στην νέα εταιρεία. Η ΙΦΕΤ ΜΑΕ αποτελεί πλέον μια τυπική ανώνυμη εταιρεία και θα ασκεί εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό ιδίως: α) την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, β) την εισαγωγή και εμπορία προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ, καθώς και την εξαγωγή και εμπορία αυτών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων τα οποία η ΙΦΕΤ ΜΑΕ εισήγαγε για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης και δεν είναι πλέον δυνατή η διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά, γ) τη βιομηχανική αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, δ) τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε προϊόντα αρμοδιότητας του ΕΟΦ για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, ε) την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας ή συνέργειας στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης, στ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας ή συναλλαγής, οι οποίες είναι αμέσως ή εμμέσως συναφείς, συμπληρωματικές ή επιβοηθητικές των σκοπών της. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται: α) να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, β) να αναλαμβάνει την έκτακτη εισαγωγή φαρμάκων για την κάλυψη θεραπευτικών κενών, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον ΕΟΦ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), περί εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς ποσοτικούς ή άλλους περιορισμούς, συνάπτοντας προς τούτο σχετική σύμβαση με τον ΕΟΦ., γ) να αναθέτει την παραγωγή των προϊόντων της σε τρίτους, δ) να συμμετέχει ως υποψήφια σε διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, ε) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις δευτερεύουσας χρήσης, στ) να πωλεί, εκμισθώνει και εν γένει να αξιοποιεί την ακίνητη και κινητή περιουσία της.Η πρώτη αντίδραση στο εν λόγω σχέδιο μετατροπής του ΙΦΕΤ σε ΑΕ ήλθε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με κοινή ανακοίνωση των τομεαρχών υγείας Ανδρέα Ξανθού και Θεοδώρας Αυγέρη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Το πιο σημαντικό και προκλητικό στοιχείο του ν/σ, είναι ότι με το άρθρο 14 για το ΙΦΕΤ η κυβέρνηση θεσμοθετεί την πλήρη ανατροπή του χαρακτήρα του ως κρατική φαρμακαποθήκη και παρέχει εκ των υστέρων πολιτική ασυλία και κάλυψη στις παρανομίες και τα κερδοσκοπικά παιγνίδια της σημερινής Διοίκησης του ΙΦΕΤ, για τις οποίες υπάρχουν ενοχοποιητικά πορίσματα ελέγχου και έχουμε  καταθέσει αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αντί για εξυγίανση και θεσμική "θωράκιση" του ΙΦΕΤ για να παρέμβει δραστικά
στην κρίση της φαρμακευτικής αγοράς και στις  πρωτοφανείς ελλείψεις φαρμάκων ζωτικής σημασίας, η κυβέρνηση και  ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης μετατρέπουν το ΙΦΕΤ σε μια αμιγώς εμπορική επιχείρηση κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα λειτουργεί με όρους αδιαφάνειας και θα έχει ενεργό ρόλο στο  κύκλωμα των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων».

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση