Θέματα Εργασίας > Εργασία σε Άγονες Περιοχές

Απόσπαση Μετάθεση ΠΡΟΣ άγονη περιοχή

(1/2) > >>

gpas85:
Υπάρχει διαδικασία απόσπασης επιμελητή από νοσοκομείο του κέντρου ΠΡΟΣ άγονη περιοχή και είναι αυτή δεδομένη; Ο λόγος είναι η συνυπηρέτηση με επικουρικο γιατρό που θα πάει σε άγονη περιοχή. Στα κίνητρα των επικουρικών γιατρών αναφέρεται γενικά για τους δημοσίους υπαλλήλους συνυπηρέτηση αλλά αναφέρεται ότι "μπορεί να γίνει απόσπαση". Ξέρει κάποιος λεπτομέρειες και αν είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν τη μετακίνηση προς το άγονο ενός επιμελητή για το λόγο αυτό;

Όμηρος:
  Η διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση του 2016, που είναι ακόμα σε ισχύ.
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
  Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι αποσπάσεις μόνιμων ιατρών ΕΣΥ γίνονται μόνο 1. για λόγους υπηρεσιακών αναγκών (μετά από αιτιολογημένη έκθεση των Διοικητών των ΥΠΕ), 2. για λόγους υγείας των ιδίων ή συγγενών 1ου βαθμού  και ακόμη 3. σε περιπτώσεις μητέρας ιατρού με παιδί κάτω των 6 ετών.
  Πουθενά δεν αναφέρεται υποχρέωση της υπηρεσίας να ικανοποιήσει το αίτημα του γιατρού, ακόμη και όταν συντρέχουν οι παραπάνω καταστάσεις. Γνωρίζω προσωπικά περίπτωση μητέρας ιατρού ΕΣΥ με 3 παιδιά κάτω των 6 ετών και πρόσφατη διάγνωση κακοήθειας που ζήτησε απόσπαση σε κοντινή στο σπίτι της μονάδα υγείας από τον Διοικητή της ΥΠΕ, ο οποίος αρνήθηκε επικαλούμενος υπηρεσιακές ανάγκες! Από την άλλη μεριά, επίσης γνωρίζω πολλές περιπτώσεις ιατρών ΕΣΥ που αποσπάστηκαν χωρίς να υπάρχουν πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες, μόνο λόγω ύπαρξης "μέσου".
  Στα κίνητρα των επικουρικών γιατρών πραγματικά υπάρχει ασαφής αναφορά σε δημοσίους υπαλλήλους που δύνανται να αποσπαστούν για συνυπηρέτηση, νομίζω ότι δεν περιλαμβάνει (μόνιμους) γιατρούς ΕΣΥ. Αλλά ακόμη και εκεί, η διατύπωση είναι "επιτρέπεται να αποσπώνται (οι δημόσιοι υπάλληλοι, σύζυγοι επικουρικών)" και όχι "αποσπώνται υποχρεωτικά". Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
  Γενικά το νομικό πλαίσιο για μετακινήσεις/μεταθέσεις/αποσπάσεις ιατρών ΕΣΥ δεν είναι καθόλου φιλικό προς τον γιατρό και η μόνη περίπτωση που υποχρεούται η διοίκηση να ικανοποιήσει το αίτημα του γιατρού είναι μετά από 5ετή υπηρεσία σε μόνιμη θέση άγονης Α΄ περιοχής. Έτσι, με αυτό το ασαφές πλαίσιο, υπάρχει άφθονο πεδίο για εξυπηρετήσεις "φίλων" που αποσπώνται εκεί που θέλουν χωρίς να υπάρχει πραγματικά ανάγκη, το πελατειακό κράτος ζει και βασιλεύει!

gpas85:
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και το χρόνο σας. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω αυτά τα κίνητρα που ναι μεν δεν αναφέρουν γιατρούς ΕΣΥ, αλλά από την άλλη μιλάνε για δημοσίους υπαλλήλους και λένε ότι επιτρέπεται η απόσπαση κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων, που σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον είναι κάτι που επιτρέπεται. Στην περιοχή που ενδιαφέρομαι υπάρχει κενή οργανική και επιπλέον είναι άγονη Α νησιωτική περιοχή. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος αλλά πρέπει να το επιβεβαιώσω πριν γίνει η διαδικασία και πριν δηλώσει η σύζυγος εκεί για προφανείς λόγους. Αλλιώς θα αναγκαστούμε να μείνουμε στην πόλη. Αρκετά παράδοξο να μην υπάρχει τέτοια πρόβλεψη πάντως για τα άγονα, καθώς έτσι μας απαγορεύει πρακτικά να πάμε και δίνεται κίνητρο για παραμονή στις μη άγονες περιοχές.

Όμηρος:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή ΕίσοδοςΕυχαριστώ πολύ για την απάντηση και το χρόνο σας. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω αυτά τα κίνητρα που ναι μεν δεν αναφέρουν γιατρούς ΕΣΥ, αλλά από την άλλη μιλάνε για δημοσίους υπαλλήλους και λένε ότι επιτρέπεται η απόσπαση κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων, που σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον είναι κάτι που επιτρέπεται. Στην περιοχή που ενδιαφέρομαι υπάρχει κενή οργανική και επιπλέον είναι άγονη Α νησιωτική περιοχή. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος αλλά πρέπει να το επιβεβαιώσω πριν γίνει η διαδικασία και πριν δηλώσει η σύζυγος εκεί για προφανείς λόγους. Αλλιώς θα αναγκαστούμε να μείνουμε στην πόλη. Αρκετά παράδοξο να μην υπάρχει τέτοια πρόβλεψη πάντως για τα άγονα, καθώς έτσι μας απαγορεύει πρακτικά να πάμε και δίνεται κίνητρο για παραμονή στις μη άγονες περιοχές.

--- Τέλος παράθεσης ---
Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Γενικά πάντως δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για τις άγονες περιοχές για γιατρούς ΕΣΥ (το επίδομα αγόνου είναι αστείο ως ποσό), ενώ υπάρχουν σαφώς αντικίνητρα (πολλές εφημερίες, μικρός αριθμός ειδικών- οπότε αν λείψει/φύγει ένας, οι υπόλοιποι αναγκάζονται να επωμιστούν και άλλα βάρη, επιστημονική/επαγγελματική/κοινωνική απομόνωση και στην εποχή μας αυξημένα έξοδα εγκατάστασης και διαβίωσης). Για αυτό και πλέον οι Διοικήσεις των ΥΠΕ πανηγυρίζουν όταν επιτέλους βρεθεί ειδικός γιατρός που δέχεται να διοριστεί σε άγονες περιοχές.

MARIUS:
Να προσθέσω ότι με την παρ. 6 του 27 άρθρου του Ν. 4771/2021 (ΦΕΚ 16/τ.Α/01.02.2021) έχει καταργηθεί ο διαχωρισμός των μονάδων ΠΦΥ σε αποκεντρωμένες μονάδες (πρώην μονάδες υγείας ΠΕΔΥ) των ΔΥΠΕ και σε αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες (κέντρα υγείας) αυτών και όλες πλέον αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες τους.

Γνωρίζει κανένας συνάδελφος τη διάταξη παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21.02.2021) σύμφωνα με την οποία «Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε., μπορούν μετά από αίτησή τους, να μετατίθενται σε αποκεντρωμένη μονάδα άλλης Δ.Υ.Πε. με μεταφορά της θέσης τους. Η μετάθεση γίνεται με κοινή απόφαση των Διοικητών των Δ.Υ.Πε.».

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση