ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Αποσπάσματα από τον έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο

Insulin Appears Less Heat-Sensitive Than Previously Thought

(1/1)

Argirios Argiriou:
Από Ιατρική ομάδα του facebook στις 08/11/2023:

Η ανθρώπινη ινσουλίνη μπορεί να μείνει εκτός ψυγείου για πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας ανασκόπησης της Cochrane.

Η ανασκόπηση περιελάμβανε 17 μελέτες σε 22 δημοσιευμένα άρθρα και πρόσθετες αδημοσίευτες πληροφορίες από μεγάλους κατασκευαστές ινσουλίνης. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι είναι δυνατή η αποθήκευση μη ανοιγμένων φιαλιδίων ανθρώπινης ινσουλίνης βραχείας και ενδιάμεσης δράσης, στυλό/φυσίγγια ή προγεμισμένες πλαστικές σύριγγες σε θερμοκρασίες έως 25 °C (77 °F) για μέγιστο διάστημα 6 μηνών και έως 37 °C (98,6 °F) για μέγιστο διάστημα 2 μηνών χωρίς κλινικά σχετική απώλεια της ισχύος της ινσουλίνης.

Δύο μελέτες βρήκαν μικρές μειώσεις της δραστικότητας σε υψηλότερες θερμοκρασίες και/ή μεγαλύτερη διάρκεια εκτός ψυγείου, αλλά οι υπόλοιπες δεν το έκαναν.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα καθοδήγηση και την επισήμανση που συμβουλεύει την αποθήκευση της ανθρώπινης ινσουλίνης που δεν έχει ανοιχτεί σε θερμοκρασίες μεταξύ 2 °C (35,6 °F) και 8 °C (46,4 °F), που απαιτεί ψύξη. Μόλις ανοιχτεί το φιαλίδιο ή το φυσίγγιο της πένας, οι οδηγίες είναι να φυλάσσεται σε "θερμοκρασία δωματίου" και να χρησιμοποιείται εντός περίπου 4 έως 6 εβδομάδων.

November 02, 2023 medscape

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση