Γενικά > Νομικά θέματα

Ασυμβίβαστο υπογραφών - Νομικές συμβουλές

(1/1)

Olgia:
Καλημέρα σας,

Θα ήθελα τις νομικές σας συμβουλές για κάποιο υπηρεσιακό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, έως τώρα τις εισηγήσεις (προμήθειας και κατακύρωσης) προς τον Διοικητή και προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που αφορούσαν τις προμήθειες τις συνέτασσε το τμήμα Προμηθειών και τις υπέγραφε η Διοικητική Διευθύντρια. Επίσης τα προσχέδια των συμβάσεων και των διακηρύξεων τα υπέγραφε η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, ο Υποδιευθυντής Οικονομικού και η Διοικητική Διευθύντρια ενώ το τελικό έγγραφο υπέγραφε ως Νόμιμος Εκπρόσωπος  του Νοσοκομείου ο Διοικητής.

Λόγω όμως του ότι προσφάτως ορίστηκε ως Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) η Διοικητική Διευθύντρια και αναπλ. Π.Ο.Υ. ο Υποδιευθυντής Οικονομικού τέθηκε το θέμα ασυμβίβαστου ως προς τις ανωτέρω υπογραφές και ζητείται από το Τμήμα Προμηθειών να υπογράφει μόνο τόσο τις εισηγήσεις προς το Δ.Σ. όσο και όλα τα προσχέδια συμβάσεων και διακηρύξεων.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αν είναι σύννομο να υπογράφει τα ανωτέρω έγγραφα μόνο η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση