Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
25 Σεπτεμβρίου 2021, 06:28:45

Αποστολέας Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης από τον ΕΟΦ  (Αναγνώστηκε 9115 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

18 Ιουνίου 2010, 09:57:39
Αναγνώστηκε 9115 φορές
Αποσυνδεδεμένος

mandreou


από ygeianet:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα
Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων
Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206
Χολαργός, 28-01- 2010

Αρ. πρωτ. 6434

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης και έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτών.

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΝΔ 96/1073 « Εμπορία φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων » (ΦΕΚ Α’ 172), του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1316/83,
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1965/91 (ΦΕΚ Α’ 146) και του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1316/83 « ίδρυση, οργάνωση και
αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ΕΟΦ » της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (ΚΦ) και τροποποίηση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 3), του άρθρου 49 του Ν. 2519/1997, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2889/2001 « Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α’ 37)
2. την αριθμό Α6/10983/84 Υπουργική Απόφαση της 15/24.1.85 Ιατρική ενημέρωση για τα φάρμακα από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις ( ΦΕΚ Β’ 37)
και την Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657/2005 (ΦΕΚ Β΄59/2006).Την
αριθμ. Υ6α/28403/01/27.5.2002 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας. Την αριθμ.
Υ6α/οικ. 121863/11/12/2002 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας-Πρόνοιας. Την αριθμ.
Υ6α/116328/02/22.4.2003 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας» Την αριθμ. 0-1132/23η /11.11.2002 (ΘΕΜΑ: Θ-245) απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ.
Την αριθμ. 24424/26.9.2003 εγκύκλιο του ΕΟΦ
 Εκδίδουμε την ακόλουθη Εγκύκλιο.

1. Ορισμοί
Α. Συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου.
Ως επιστημονικού περιεχομένου νοούνται τα συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις, οι οποίες οργανώνονται από κρατικούς φορείς, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται και τα πανεπιστήμια, καθώς και τα κρατικά νοσοκομεία, από συλλόγους υγειονομικών επιστημόνων, από επιστημονικές ενώσεις, κάθε
νομικής μορφής, διεξάγονται στην Ελλάδα ή εξωτερικό και κατά το σύνολο του προγράμματός τους έχουν αποκλειστικά επιστημονικό περιεχόμενο (ιατρικό /
φαρμακευτικό).

Β. Εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης
Ως συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις με σκοπό την ιατρική ενημέρωση νοούνται όσα οργανώνονται από φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε
συνεργασία με τους κατά τόπους συλλόγους των υγειονομικών επιστημόνων, τα επιστημονικά συμβούλια των Νοσοκομείων ή/και τις επιστημονικές Εταιρείες,
ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου επιστήμονα, διεξάγονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και κατά το σύνολο του
προγράμματός τους έχουν αποκλειστικά επιστημονικό περιεχόμενο (ιατρικό / φαρμακευτικό).

Γ. Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων
Ως συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων νοούνται όσες εκδηλώσεις οργανώνονται
από φαρμακευτικές επιχειρήσεις, διεξάγονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και κατά το κύριο μέρος του προγράμματός τους σκοπό έχουν την προβολή
φαρμακευτικών προϊόντων, μέσα από καθαρά επιστημονικό πρόγραμμα αποκλειστικά με τρόπο και σε τόπο που συνάδει άμεσα με το σκοπό της
εκδήλωσης.

1α. Νομιμότητα συμμετοχής ιατρών
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 18 του Ν. 2889/2001, η συμμετοχή των ιατρών και λοιπού επιστημονικού προσωπικού του ΕΣΥ και των πανεπιστημιακών
ιατρών που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό για τις εκδηλώσεις του άρθρου 1
παρ. Α και Β της παρούσας, ενώ απαγορεύεται για τις εκδηλώσεις του άρθρου 1 παρ. Γ της παρούσας.

2.β. Όροι διεξαγωγής των διαφόρων εκδηλώσεων
Α. Για τα συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου, τις εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης και τις εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων, εφόσον οργανώνονται
στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται από φαρμακευτικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συμμετέχουν σε αυτά ιατροί εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ισχύουν τα
ακόλουθα:
1. Ένα τουλάχιστον μήνα, πριν από τη διεξαγωγή τους υποβάλλεται στον ΕΟΦ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση διεξαγωγής της αιτούμενης εκδήλωσης
και της τυχόν χρηματοδότησής της από τις παραπάνω επιχειρήσεις, αίτηση (σύμφωνα με το συν. υπόδειγμα) μαζί με :
α. αναλυτικό προϋπολογισμό (ύψος επιχορήγησης ανά χορηγό - έξοδα), μαζί με επίσημα έγγραφα (συμβάσεις, κλπ) για τη δέσμευση του χώρου διεξαγωγής της
εκδήλωσης , το αναλυτικό κόστος αυτής, των εξόδων φιλοξενίας ιατρών κλπ
β. το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης με τα θέματα των ομιλιών, τα ονόματα των ομιλητών, την επαγγελματική τους ιδιότητά και υπεύθυνη
δήλωση κάθε ομιλητή για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση οικονομική σχέση με το/τους χορηγό/ούς της διοργάνωσης.

2. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και το αργότερο εντός μηνός πρέπει να κατατίθεται από τον αιτούντα οικονομικός απολογισμός των εσόδων
και εξόδων της εκδήλωσης, καθώς και τα πρακτικά της εκδήλωσης. Η μη έγκαιρη κατάθεση του οικονομικού απολογισμού ή κατάθεση μη
επαληθευόμενου απολογισμού ή μη κατάθεση των επικυρωμένων παραστατικών των δαπανών και γενικά μη τήρηση της διαδικασίας συνεπάγεται
την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και κωλύει την έγκριση εκ νέου χρηματοδότησης άλλης εκδήλωσης μέχρι την αποκατάσταση των παραπάνω.
Διοργάνωση ή χορηγία συνεδρίων επιστημονικού περιεχομένου στο εξωτερικό δεν επιτρέπονται, παρά μόνο εφόσον δικαιολογείται απολύτως από τις
περιστάσεις σε σχέση με τον επιστημονικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η αίτηση, η οποία διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΦ (Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος), πρέπει να είναι τυπωμένη σε χαρτί με το
λογότυπο της Επιστημονικής εταιρείας ή του Νοσοκομείου ή της Φαρμακευτικής ή άλλης επιχείρησης και υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο του επιστημονικού φορέα που διοργανώνει το συνέδριο, ή της εταιρείας που χρηματοδοτεί την εκδήλωση ή τη συμμετοχή των ιατρών σε
αυτή.
Η αίτηση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου του επιστημονικού φορέα ή της φαρμακευτικής εταιρείας από την οποία
προέρχεται. Σε περίπτωση κρατικού φορέα (Παν/μιο, Κρατικά νοσοκομεία), θα πρέπει να υπάρχει μαζί με την αίτηση, έγκριση του Επιστημονικού ή Διοικητικού
Συμβουλίου ή/και κατάθεση αποσπάσματος των Πρακτικών συνεδρίασης. Όλα τα έγγραφα και όλες οι υπογραφές πρέπει να είναι πρωτότυπες.

Β. Υπόχρεος για την κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση είναι, κατά περίπτωση, ο οικείος Επιστημονικός φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός που
οργανώνει την εκδήλωση ή η φαρμακευτική εταιρεία ή άλλη εμπορική ή διαφημιστική εταιρεία ή άλλη επιχείρηση, που χρηματοδοτεί την εκδήλωση ή τη
συμμετοχή των ιατρών σε αυτήν.

3. Διαδικασία χρηματοδότησης των διαφόρων εκδηλώσεων
Α. Η χρηματοδότηση από φαρμακευτικές και λοιπές ως άνω εταιρείες, εγκατεστημένες στην Ελλάδα, των εκδηλώσεων των παραγράφων Α και Β του
άρθρου 1 της παρούσας γίνεται με κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό αναγνωρισμένης Τράπεζας για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης του
συνεδρίου και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων. Το λογαριασμό ανοίγει κατά περίπτωση η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ή
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή της Επιστημονικής Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό.
Β. Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης υποχρεούνται από κοινού με την αίτηση του άρθρου 2, παρ. Α της παρούσας να υποβάλλουν στον ΕΟΦ και
προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων της εκδήλωσης, το αργότερο δε εντός μηνός μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και απολογισμό των εσόδων και
εξόδων αυτής ( βλέπε άρθρο 2, παράγραφο Α2 ). Ο ΕΟΦ δύναται να ζητήσει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, δειγματοληπτικά και οσάκις κρίνει
απαραίτητο.
Ο ΕΟΦ δύναται να επιθεωρεί τις εκδηλώσεις προκειμένου να ελέγχει την νομιμότητά τους και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία
κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των κείμενων διατάξεων.
4. Έλεγχος της χρηματοδότησης από εταιρείες της συμμετοχής ιατρών σε συνέδρια και εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης.

Α. Φιλοξενία ιατρών.
Επιτρέπεται η κάλυψη από φαρμακευτικές και λοιπές ως άνω εταιρείες των εξόδων φιλοξενίας ιατρών που συμμετέχουν σε αυτά, με την υποχρέωση της
αναλυτικής ενημέρωσης του ΕΟΦ από την εταιρεία που καλύπτει τη δαπάνη (ονοματεπώνυμο ιατρού-ειδικότητα-επαγγελματικός φορέας-κόστος).
Η ενημέρωση του ΕΟΦ θα κατατίθεται μαζί με τον οικονομικό απολογισμό. Τα έξοδα φιλοξενίας περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα έξοδα για την εγγραφή
συμμετοχής στην αντίστοιχη εκδήλωση, για τη διαμονή και διατροφή του ιατρού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για τη μετακίνηση του ιατρού από
τον τόπο άσκησης του ιατρικού του επαγγέλματος μέχρι τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης και πρέπει να είναι εύλογα (ως προς το επίπεδο και το κόστος
τους), σε σχέση με τον κύριο επιστημονικό στόχο της εκδήλωσης και να μην υπερβαίνουν το ποσό που ο μέσος όρος των συμμετεχόντων ιατρών δεν θα
ήταν αναμενόμενο να προτίθεται να καταβάλει εξ ιδίων.

5. Παροχές προς ιατρούς
Α. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων άρθρων, οποιαδήποτε άλλη παροχή, προσφορά ή υπόσχεση οποιουδήποτε ανταλλάγματος, χρηματικού δώρου ή
ωφελήματος σε πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χορηγούν συνταγές φαρμακευτικών προϊόντων απαγορεύεται απολύτως και με οποιαδήποτε
μορφή.
Β. Στην απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου δεν εμπίπτουν τα είδη αμελητέας αξίας που έχουν σχέση με το επάγγελμα του λειτουργού υγείας, τα
οποία θα πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο της εκδήλωσης.

6. Γενικά
Α. Όλες οι δαπάνες των φαρμακευτικών και λοιπών ως άνω εταιρειών, που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο υπόκεινται στους περιορισμούς της
Υ6α/28403/01/27.5.2002 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας για τις Δαπάνες Προώθησης φαρμακευτικών
προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ Υ6α/οικ 121863/11.12.02 ΚΥΑ των ιδίων Υπουργών και της Υ6α/116328/02/22.4.2003 απόφασης του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Β. Κατά τον έλεγχο δαπανών προώθησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάσεις, όπως επεξηγούνται από τις σχετικές εγκυκλίους.
7. Με την έναρξη ισχύος της εγκυκλίου, καταργούνται οι εγκύκλιοι 14771/10-03-04 και 50847/01-09-05

Η Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ

10 Αυγούστου 2010, 12:12:29
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

anastasios theodoridis

Ιατροί
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν ηλίθιο.....
Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα κερδίσει λόγω πείρας!!!

31 Αυγούστου 2010, 02:03:23
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

anastasios theodoridis

Ιατροί
Παράταση

Παράταση χρόνο υποβολής προτάσεων για την διαβούλευση επί του σχεδίου εγκυκλίου « Πλαίσιο αρχών εγκυκλίου για Συνέδρια κ.ά.»
Μετά από αιτήματα ενδιαφερομένων παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προτάσεων για τη δημόσια διαβούλευση στο ανωτέρω θέμα επί του σχεδίου εγκυκλίου για το «Πλαίσιο αρχών εγκυκλίου για Συνέδρια κ.ά.» μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2010, προκειμένου να αποστείλουν όσοι άλλοι ενδιαφέρονται ακόμη να υποβάλουν προτάσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν ηλίθιο.....
Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα κερδίσει λόγω πείρας!!!

15 Σεπτεμβρίου 2010, 23:56:23
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

anastasios theodoridis

Ιατροί
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν ηλίθιο.....
Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα κερδίσει λόγω πείρας!!!

16 Σεπτεμβρίου 2010, 10:30:33
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
Να δημιουργηθεί ένας Δημόσιος Φορέας Ιατρικής Εκπαίδευσης του
τύπου της«Ακαδημίας Επιστημών Υγείας» , χρηματοδοτούμενος από
το Κράτος και με την υποχρεωτική οικονομική συνδρομή των φαρ-
μακευτικών εταιρειών, που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της
δωρεάν συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/μετεκπαίδευσης των γιατρών
και των υπόλοιπων υγειονομικών.


Η δημιουργία ενός ακόμη δημόσιου φορέα προκαλεί αύξηση του κόστους διαχείρισης δίχως να υπάρχουν εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Θα ηταν πιο λογικο να δωθουν στους ιατρούς  voucher συνεχιζομενης εκπαιδευσης. A voucher is a bond which is worth a certain monetary value and which may be spent only for specific reasons or on specific goods.
Κατ’αυτόν τον τρόπο ο ιατρός δύναται να επιλέξει ελεύθερα την εκπαίδευση από εγχωρίους φορείς ή ανάλογους του εξωτερικού δίχως πατρωνίες δημοσιών φορέων.

 Να οργανωθούν ιατρικές βιβλιοθήκες σε όλα τα νοσοκομεία και να ε-
ξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των γιατρών στα πιο έγκυρα διε-
θνή επιστημονικά περιοδικά κάθε ειδικότητας.


Μάλλον πιο αποδοτική είναι η κατάργηση των βιβλιοθηκών στα νοσοκομεία. Η πλειονότητα πλην ελάχιστων εξαιρέσεων δεν δικαιολογεί τα χρήματα που ξοδεύει, διαθέτουν ελάχιστους τίτλους και το ωράριο λειτουργίας είναι υποτυπώδες . Η εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των ιατρών στα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά κάθε ειδικότητας είναι εφικτή μόνο με την δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης κατά το Σκωτσεζικο παράδειγμα (NHS SCOTLAND E-LIBRARY )
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
 Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να στηθεί  κεντρικός κόμβος πχ Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος από τον οποίο θα διαπεραιώνονται όλες οι εργασίες του ΕΣΥ προκηρύξεις ,προσλήψεις κτλ, έχοντας πάλι για παράδειγμα το
NHS DIRECT   Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
NHS JOBS     Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος    
« Τελευταία τροποποίηση: 16 Σεπτεμβρίου 2010, 20:21:43 από Nektarios Nikolopoulos »
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

3 Οκτωβρίου 2010, 21:06:31
Απάντηση #5
Αποσυνδεδεμένος

anastasios theodoridis

Ιατροί
Επιστημονικές εκδηλώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 1316/83 «οργάνωση ή χρηματοδότηση συνεδρίων ή σεμιναρίων και οποιουδήποτε αντιστοίχου μέσου ενημέρωσης  πάνω σε θέματα αρμοδιότητας του ΕΟΦ από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης  παροχής υπηρεσιών, μπορεί να επιτρέπεται μετά από προηγούμενη έγκριση του ΕΟΦ».
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ο ΕΟΦ αποφάσισε την εφαρμογή νέας εγκυκλίου που διαμορφώθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν ηλίθιο.....
Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα κερδίσει λόγω πείρας!!!

8 Οκτωβρίου 2010, 21:02:33
Απάντηση #6
Αποσυνδεδεμένος

EzeΤΡΟΛ


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος (healthview.gr)

Με την έγκριση του ΕΟΦ θα χρηματοδοτούνται τα ιατρικά συνέδρια από τις φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ορίζει ένα νέο πλαίσιο για τη διοργάνωση των συνεδρίων.

Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, στα έξοδα προώθησης των φαρμακευτικών εταιρειών περιλαμβάνονται οι χορηγίες για την οργάνωση εκδηλώσεων από επιστημονικούς φορείς.

Στα έξοδα προώθησης περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα οργάνωσης των εκδηλώσεων (ενοικίαση χώρου, συνεδριακό υλικό, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, φιλοξενία οργανωτών και προσκεκλημένων, εστίαση συμμετεχόντων).

Δεν θεωρούνται έξοδα προώθησης η κάλυψη των εξόδων μετάβασης και συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας στις επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα μέτρα

Τα 12 μέτρα του ΕΟΦ,όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο που εξέδωσε είναι τα εξής:

   1. Συγκροτείται στον ΕΟΦ 9μελής Ειδική Επιστημονική Επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΚΕΣΥ (από την Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ) και του ΠΙΣ (που έχει την ευθύνη χορήγησης μορίων Σ.Ι.Ε.), καθώς και επτά γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας που ορίζει ο ΕΟΦ, η οποία θα αξιολογεί τα αιτήματα για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων. Σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΦ, η οποία θα ελέγχει το οργανωτικό και οικονομικό τους περιεχόμενο, θα εισηγείται προς τη Διοίκηση του ΕΟΦ την έγκριση ή την απόρριψη των σχετικών αιτήσεων.
   2. Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν συνέδρια θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στον ΕΟΦ, τους μήνες Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Μάιο, καταθέτοντας: Εάν πρόκειται για κύκλο εκδηλώσεων εντός 12μηνου, υποβάλλεται μία αίτηση για το σύνολο τους.
   3. Ο ΕΟΦ κάθε Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο, θα ανακοινώνει και θα δημοσιοποιεί τις εγκρίσεις εκδηλώσεων για τους προσεχείς 12 μήνες για ελληνικές και μέχρι την προσεχή 5ετία για διεθνείς εκδηλώσεις.
   4. Μετά το πέρας της επιστημονικής εκδήλωσης και εντός τεσσάρων μηνών, ο φορέας διοργάνωσης υποβάλλει στον ΕΟΦ το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, τον οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης, τα έντυπα δήλωσης συμφερόντων των ομιλητών, ελλήνων ή ξένων και των ομιλητών που αμείβονται, την ονομαστική κατάσταση χορηγών και το ύψος χορηγιών, τον αριθμό των συμμετεχόντων, όπως προκύπτει από τις εγγραφές που έγιναν, καθώς και αντίγραφα των παραστατικών των δαπανών. Στο τέλος κάθε έτους ο ΕΟΦ θα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τον τίτλο της εκδήλωσης, τον επιστημονικό φορέα οργάνωσης και το ύψος με την πηγή των χορηγιών.
   5. Για την οργάνωση στο εξωτερικό εκδηλώσεων ελληνικών επιστημονικών φορέων ή διεθνών φορέων με έδρα την Ελλάδα, θα παρέχεται από τον ΕΟΦ έγκριση μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιστημονικοί λόγοι (π.χ. διεθνείς υποχρεώσεις) και εφόσον υπάρχει συνδιοργανωτής /τες της αλλοδαπής οι οποίοι συμμετέχουν, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% στα έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων μετάβασης και διαμονής των ελλήνων επιστημόνων.
   6. Οι χορηγίες κατατίθενται σε λογαριασμό που διατηρεί ο δικαιούχος επιστημονικός φορέας που αναφέρεται στο Α των ορισμών ή στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων ΄Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) των οικείων Υ.ΠΕ., εάν πρόκειται για κλινικές ή εργαστήρια κρατικών νοσοκομείων, ή στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων (ΕΛΚΕ), εάν πρόκειται για Πανεπιστήμια και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με την έκδοση των σχετικών παραστατικών προς τον χορηγό. Σε περίπτωση που ο επιστημονικός φορέας διοργάνωσης δεν διαθέτει επάρκεια ή από τη φύση του νομικού του προσώπου δεν μπορεί να προβεί σε έκδοση σχετικού παραστατικού, αυτός δύναται στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφει με τον ανάδοχο PCO (Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίων), ο οποίος πρέπει να αναφέρεται ρητά στην έγκριση του ΕΟΦ, να αναθέτει στον PCO την είσπραξη των χορηγιών, την τιμολόγηση προς τους χορηγούς και την εν γένει οικονομική διαχείριση του συνεδρίου, καθώς και την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών προς τις εταιρείες χορηγούς. Ο ανάδοχος PCO υποχρεούται μετά το πέρας της εκδήλωσης να προβεί σε εκκαθάριση και απολογισμό και να αποδώσει το τυχόν πλεόνασμα στους υπεύθυνους επιστημονικούς φορείς.
   7. Επιτρέπεται η κάλυψη από φαρμακευτικές και λοιπές εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, των εξόδων φιλοξενίας ιατρών ή άλλων επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις, ύστερα από έγκριση του ΕΟΦ. Για την έγκριση συμμετοχής γιατρών στις επιστημονικές αυτές εκδηλώσεις στο εξωτερικό, οι εταιρείες χορηγοί καταθέτουν στον ΕΟΦ τον αριθμό των συμμετεχόντων στο συνέδριο, αναφέροντας το κόστος συμμετοχής τους ανά σύνεδρο και την ειδικότητά τους, και απολογιστικά καταθέτουν κατάσταση με τα ονόματα όσων συμμετείχαν, αναφέροντας το τελικό κόστος συμμετοχής τους ανά σύνεδρο και την ειδικότητα τους. Για τη συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, οι εταιρείες χορηγοί καταθέτουν στον ΕΟΦ, απολογιστικά και εντός 2 μηνών από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, κατάσταση με τα ονόματα και την ειδικότητα των φιλοξενούμενων και το τελικό κόστος συμμετοχής τους ανά σύνεδρο. Τα έξοδα φιλοξενίας περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα έξοδα για την εγγραφή συμμετοχής στην αντίστοιχη εκδήλωση, για τη διαμονή και διατροφή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για τη μετακίνηση από τον τόπο άσκησης του επαγγέλματος μέχρι τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης και πρέπει να είναι εύλογα τόσο ως προς το επίπεδο, όσο και ως προς το κόστος τους, σε σχέση με τις τιμές αγοράς και σε σχέση με τον κύριο επιστημονικό στόχο της εκδήλωσης. Ο ΕΟΦ θα θέτει τα όρια, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εταιρειών - χορηγών, στα έξοδα συμμετοχής και στον αριθμό εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα μπορεί να χορηγεί κάθε εταιρεία για κάθε επαγγελματία υγείας ανά έτος.
   8. Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) από φαρμακευτικές και λοιπές ως άνω εταιρείες, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Α, με την υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΟΦ από τους οργανωτές της εκδήλωσης του ονοματεπώνυμου, της ειδικότητας, του επαγγελματικού φορέα και του ύψους τιμητικής αμοιβής για κάθε ομιλητή. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται τιμητική αμοιβή στους ομιλητές, αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά στον οικονομικό απολογισμό. Εάν ο ομιλητής είναι Ιατρός του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακός, η τυχόν τιμητική αμοιβή κατατίθεται στον ΕΛΚΕΑ ή τον ΕΛΚΕ αντίστοιχα, οι οποίοι την αποδίδουν στον δικαιούχο μετά τις κατά περίπτωση παρακρατήσεις, και στο τέλος τους έτους εκδίδουν σχετική βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση του αμειβόμενου. Οι ιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας που λαμβάνουν τιμητικές αμοιβές για ομιλία οφείλουν να το αναφέρουν σε σχετική δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest) στην Οργανωτική Επιτροπή της κάθε εκδήλωσης, καθώς και για διάστημα δύο ετών α) στην αρχή της ομιλίας τους και β) σε κάθε επόμενη δημοσίευση τους, που ενδεχομένως σχετίζεται με τα προϊόντα της εταιρείας, σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
   9. Ο ΕΟΦ δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους κατά τη διάρκεια των συνεδρίων ή των εκδηλώσεων δια των οργάνων του ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη τήρηση των εγκεκριμένων, δεν θα δίνεται έγκριση στον υπεύθυνο φορέα για μελλοντικές εκδηλώσεις για διάστημα 2 ετών. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρής υπέρβασης (άνω του 25%) του απολογισμού από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
  10. Ημερίδες ή επιστημονικές εκδηλώσεις (όχι συνέδρια) που οργανώνονται από τμήματα του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακών Σχολών θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ελεύθερη συμμετοχή και να πραγματοποιούνται εντός των νομαρχιακών ορίων της έδρας τους.
  11. Για κάθε αίτηση που κατατίθεται στον ΕΟΦ θα καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου θα καθορισθεί ανάλογα με τον τύπο της εκδήλωσης και σύμφωνα με υπό θέσπιση νομοθετική ρύθμιση. Δεν χρειάζεται να κατατίθεται παράβολο για αίτηση που αφορά μόνο σε έξοδα φιλοξενίας.
  12. Για μια σειρά θεμάτων που δεν διευκρινίζονται στην παρούσα εγκύκλιο, θα αποφασίζει η διοίκηση του ΕΟΦ ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 1 της παρούσης και της αρμόδιας διεύθυνσης του Οργανισμού.
Θα έρθουν καιροί που θα είστε ασφαλισμένοι, αλλά θα είναι σαν να μην είστε.

8 Οκτωβρίου 2010, 21:45:39
Απάντηση #7
Αποσυνδεδεμένος

D-Michalis

Administrator
Είδατε? Το Κράτος ανέλαβε τελικά την ευθύνη για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών, όπως χρόνια τώρα απαιτούσαν όλοι οι φορείς !!!
Αν και επιθυμώ διακαώς να τραγουδώ το «μην κλαις, δεν πειράζει, θα ’ρθει άσπρη μέρα και για μας», με τα γεγονότα που ζούμε (σε κοινωνία και υγεία) νομίζω πως ταιριάζει καλύτερα το «γέρασα μ’ ένα κοντό παντελονάκι και ο ήλιος (πού είχε μισοφανεί, όχι μόνο) δεν φάνηκε ακόμη (αλλά έχει ολότελα κρυφτεί)».

10 Οκτωβρίου 2010, 22:36:52
Απάντηση #8
Αποσυνδεδεμένος

Δ. Κουναλάκης

Administrator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Είδατε? Το Κράτος ανέλαβε τελικά την ευθύνη για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών, όπως χρόνια τώρα απαιτούσαν όλοι οι φορείς !!!

Αυτό θέλω να το δω στην πράξη.
Eίπες ότι μια μέρα θα φύγεις, μην τολμήσεις, είσαι χαζός;
όταν έχεις τέτοιους αυλικούς και τέτοια καρέκλα, τι απερισκεψία!
Ένα ξεροκόμματο κάθε πιστός να μασουλάει, "Ναι αρχηγέ" θα λέει συνεχώς
τιμωρία αμείλικτη σ' όποιον τολμά να σ΄αμφισβητεί έργα και πρόσωπα, τι ύβρης!
Ω αρχηγέ, είσαι ο μοναδικός, και τη ζωή μας χρωστάμε σε σένα οι φτωχοί!
Από μετάφραση αραβικού κειμένου

21 Νοεμβρίου 2012, 22:33:51
Απάντηση #9
Αποσυνδεδεμένος

anastasios theodoridis

Ιατροί
Χορηγίες φαρμακευτικών εταιριών


Σήμερα, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΕΟΦ Καθηγητής Ιατρικής κ. Γιάννης Τούντας, παρουσίασε το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει θέσει σε εφαρμογή ο ΕΟΦ για την εξυγίανση των διαδικασιών που αφορούν τις χορηγίες των φαρμακευτικών εταιριών για τη διενέργεια ιατρικών Συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και για τα έξοδα συμμετοχής, μετάβασης και φιλοξενίας των γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας.
Η Διοίκηση του ΕΟΦ πριν από δύο χρόνια εξέδωσε ειδική εγκύκλιο και καθιέρωσε επιστημονική επιτροπή εγκρίσεων με στόχο τον εξορθολογισμό των επιχορηγούμενων επιστημονικών εκδηλώσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει ο ΕΟΦ υπήρξε αυτοπεριορισμός των ενδιαφερόμενων φορέων. Το 2011 υποβλήθηκαν οι μισές αιτήσεις σε σχέση με εκείνες που υποβλήθηκαν το 2010 (1.088 και 2.000 αντίστοιχα), ενώ οι προϋπολογισμοί που κατατέθηκαν μειώθηκαν κατά 40%.
Επίσης, δεν εγκρίνει πλέον πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων από ελληνικούς επιστημονικούς φορείς στο εξωτερικό, πλην της Κύπρου και της Κωνσταντινούπολης για εθνικούς λόγους.
Στη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ προστέθηκαν προ διημέρου νέες ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα θεσπίζονται όρια για 5 συμμετοχές ανά γιατρό ανά έτος για Επιστημονικές εκδηλώσεις/ Συνέδρια στο εσωτερικό και 3 στο εξωτερικό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ο γιατρός είναι Πρόεδρος, μέλος οργανωτικής επιτροπής ή είναι εκ των τριών πρώτων συγγραφέων προφορικής ή έντυπης (poster) ανακοίνωσης. Επίσης θεσπίστηκε όριο ημερήσιων εξόδων ανά γιατρό το οποίο δε θα υπερβαίνει τα 400 ευρώ για το εξωτερικό και τα 250ευρώ  για το εσωτερικό.
Ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο είναι η πιστοποίηση της παρουσίας και της παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου από κάθε συμμετέχοντα γιατρό, μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής, όπου θα πρέπει να καλύπτει άνω του 60% των ωρών του Συνεδρίου για να λαμβάνει πιστοποιητικό συμμετοχής.
Τέλος η νέα εγκύκλιος, προωθεί την επιχορήγηση των συμμετοχών των γιατρών για την παρακολούθηση των επιστημονικών εκδηλώσεων μέσω του διαδικτύου, ενώ αναπροσαρμόζει τα έξοδα προώθησης των φαρμακευτικών εταιριών με συγκεκριμένα όρια ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, εντάσσοντας σε αυτά την δωρεάν παροχή ορισμένων εξειδικευμένων εξετάσεων που δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση σε κρίσιμες κατηγορίες ασθενών (πχ. AIDS).

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν ηλίθιο.....
Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα κερδίσει λόγω πείρας!!!

Λέξεις κλειδιά:
 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
1 Απαντήσεις
2844 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 7 Σεπτεμβρίου 2010, 19:33:56
από Gatekeeper
3 Απαντήσεις
5905 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 6 Αυγούστου 2012, 12:14:18
από Δ. Κουναλάκης
22 Απαντήσεις
18929 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 2 Δεκεμβρίου 2014, 12:34:27
από Denominator
0 Απαντήσεις
1175 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 26 Νοεμβρίου 2017, 00:58:44
από Argirios Argiriou