Γενικά > Χρήσιμες πληροφορίες

Έγκριση για την υλοποίηση Έργων εξοπλισμού και υποδομών Π Φ Υ

(1/1)

Gatekeeper:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση για την υλοποίηση Έργων εξοπλισμού και υποδομών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Αρ.Πρωτ.: Υ3/Γ.Π. οικ.132842

Gatekeeper:
Εκτος ΕΣΠΑ το Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ετην ανάκληση της υπ’ αριθ. 858 της 12-02-2004 Απόφασης Ένταξης από το Ε.Π. «Υγεία-
Πρόνοια» 2000-2006», Άξονα 1, Μέτρο 1 της κατωτέρω περιγραφόμενης πράξης, λόγω μη
συμμόρφωσης του Τελικού Δικαιούχου (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) στα ευρήματα που προέκυψαν
κατά τον επιτόπιο έλεγχο της πράξης που πραγματοποίησε η Μονάδα Γ της Υπηρεσίας μας στις
23-25/1/2008.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση