Άλλες κατηγορίες μηνυμάτων > Θέματα σχετικά με το forum

Ελληνικό πληκτρολόγιο – Σημεία στίξης και σύμβολα.

(1/1)

Argirios Argiriou:
Καθώς έχει τύχει και σε μένα πολλές φορές να χρειάζομαι να πληκτρολογήσω ένα σύμβολο στο πληκτρολόγιο και να μην ξέρω που βρίσκεται, ή ποιον συνδυασμό πλήκτρων πρέπει να χρησιμοποιήσω, έκανα μια σύντομη αναζήτηση και συγκέντρωσα μερικά. Φυσικά, μερικά απ’ αυτά είναι ήδη γνωστά στους περισσότερους, αλλά για λόγους τάξης τα παραθέτω κι αυτά.

Υπάρχει και η περίπτωση όπου πάνω στο πληκτρολόγιο δεν αναγράφονται οι ελληνικοί χαρακτήρες, οπότε θα είναι χρήσιμο και σ’ αυτούς που έχουν τέτοιο πληκτρολόγιο. Θα αναφέρουμε κάποια βασικά.

Έχουμε και λέμε (η γλώσσα του πληκτρολογίου πρέπει να είναι γυρισμένη στα ελληνικά):

Γράμματα
Θ -> U
Ξ -> J
Ψ -> C
Ω -> V
ς -> W

Σημεία στίξης
Τόνος (΄) -> ; (και στην συνέχεια το φωνήεν που θέλουμε να μπει ο τόνος)
Ερωτηματικό ( ; ) -> Q
Άνω τελεία (·) -> Alt+250 (πληκτρολογούμε τους αριθμούς στο αριθμητικό πληκτρολόγιο*)
Άνω κάτω τελεία ( : ) -> Shift+Q
Διαλυτικά (¨) -> Shift+; (αφού τα πατήσουμε, τα αφήνουμε και στην συνέχεια πατάμε το φωνήεν που θέλουμε να μπουν τα διαλυτικά)
Διαλυτικά με τόνο (΅) -> Shift+W (όπως πριν)

Σύμβολα
€ = Ctrl+Alt+E
« = Ctrl+Alt+[
» = Ctrl+Alt+]
“ = Alt+0147 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
” = Alt+0148 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
† = Alt+0134 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
§ = Alt+0167 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
‰ = Alt+0137 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
☺ = Alt+1 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
☻ = Alt+2 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♥ = Alt+3 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♦ = Alt+4 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♣ = Alt+5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♠ = Alt+6 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♂ = Alt+11 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♀ = Alt+12 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
→ = Alt+26 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
← = Alt+27 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
↔ = Alt+29 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
► = Alt+16 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
◄ = Alt+17 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
▲ = Alt+30 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
▼ = Alt+31 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
± = Ctrl+Alt+-
½ = Ctrl+Alt+=
¼ = Alt+0188 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¾ = Alt+0190 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¹ = Alt+0185 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
²  = Ctrl+Alt+2
³  = Ctrl+Alt+3
© = Ctrl+Alt+C
® = Ctrl+Alt+R
™ = Alt+0153 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
°  = Ctrl+Alt+0 (βαθμοί Κελσίου)

* Αν δεν έχετε ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο, ενεργοποιήστε το ειδικό πλήκτρο «Num Lock» (Fn+Num Lock).

Αυτά τα ολίγα…
Αν έχετε κι άλλα υπόψiν σας, προσθέστε τα.Διαβάστε περισσότερα: Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Argirios Argiriou:
Πως βάζουμε άνω τελεία (γιατί πάλι θα το ξεχάσω)

Εντοπίστηκαν τρεις τρόποι εισαγωγής άνω τελείας σε κείμενο στο MS Word.

    Ο πρώτος και αργός τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί το μενού και συγκεκριμένα η εισαγωγή ειδικών συμβόλων (Μενού –> Εισαγωγή –> Σύμβολο)

    Ο δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα τρικ που κάναμε εμείς οι παλιοί στο DOS: κρατώντας πατημένο το αριστερό ALT πληκτρολογείς από το αριθμητικό πληκτρολόγιο τον αριθμό 0183 (ALT+0183). Μόλις αφήσεις το ALT εμφανίζεται η πολυπόθητη άνω τελεία. Το ευχάριστο είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλα περιβάλλοντα (εκτός του MS Word) εάν η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται το υποστηρίζει, όπως στο κείμενο που γράφω τώρα “·”

    Ο τρίτος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο τρικ που αφορά το MS Word: γράφουμε τον αριθμό 0387 και αμέσως μετά πατάμε το σνδυασμό πλήκτρων ALT+X (0387 ALT+X)

Τώρα, από την πράξη φαίνεται ότι με τον τρίτο τρόπο προκύπτει μια άνω τελεία που είναι πιο κοντά στο μέγεθος και το σχήμα της τελείας, τουλάχιστον σε Times New Roman που το έχω δοκιμάσει, οπότε προτιμώ αυτή την επιλογή.

Για να γίνει η δουλειά ευκολότερη, δημιουργούμε μια μακροεντολή από την καρτέλα του μενού “Προγραμματιστής” (στο Word 2007), η οποία να ενεργοποιείται με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+. για να το θυμόμαστε και καταγράφουμε τα πλήκτρα της τρίτης διαδικασίας. Αυτό ήταν… Πλέον με CTRL+. έχουμε άνω τελεία.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση