Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
25 Οκτωβρίου 2020, 03:19:00

Αποστολέας Θέμα: Η νομοθεσία για Ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία).  (Αναγνώστηκε 10391 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

21 Δεκεμβρίου 2010, 20:06:04
Αναγνώστηκε 10391 φορές
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Γ6/136087/19-12-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 

Ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία).

Το πρόβλημα της άδικης μαθησιακής δυσκολίας (δυσλεξία) προσλαμβάνει χρόνο με το χρόνο, κατά κοινή ομολογία, υπερβολικές διαστάσεις στο χώρο του σχολείου, προπαντός όμως του Λυκείου, για ευνόητους λόγους.
Κρίνεται εξαιρετικά αναγκαίο το σχολείο να δράσει υπεύθυνα και μεθοδικά, ώστε να ελεγχθεί το φαινόμενο της δυσλεξίας προς όφελος των μαθητών που αποδεδειγμένα είναι δυσλεξικοί, αλλά και προς διασφάλιση της εγκυρότητας της αξιολογικής διαδικασίας για το σύνολο των μαθητών, ιδιαίτερα κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το σχολείο, επίσης, θα πρέπει να δράσει έγκαιρα, ώστε να επισημανθούν από τις πρώτες τάξεις οι μαθητές που παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, να διαγνωστεί η μαθησιακή τους αδυναμία, και να αντιμετωπιστούν οι μαθητές αυτοί κατάλληλα.
Για την επιτυχία αυτού του στόχου είναι απαραίτητο ο Διευθυντής του σχολείου (Δημοτικού, Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου και Τ.Ε.Ε.) να ζητά από τους διδάσκοντες να αναφέρουν κατά την παιδαγωγική συνεδρία του α` τριμήνου κάθε σχολικής χρονιάς τις περιπτώσεις των μαθητών εκείνων οι οποίοι, κατά την εκτίμηση τους, αντιμετωπίζουν κάποιες ειδικές δυσκολίες μάθησης. Ειδικά για τις περιπτώσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ενημερώνονται και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Γενικής και Ειδικής Αγωγής της περιοχής. Η αναφορά των διδασκόντων να καταγράφεται στα πρακτικά του σχολείου. Αν η εκτίμηση τους ενισχυθεί κατά το επόμενο τρίμηνο, τότε να καλούνται στο σχολεία οι γονείς του μαθητή με το "μαθησιακό πρόβλημα``, να ενημερώνονται για αυτό και ταυτόχρονα να τους υποδεικνύεται ότι είναι αναγκαίο να απευθυνθούν στο ΚΔΑΥ της περιοχής τους ή, αν αυτό δεν λειτουργεί ακόμη, σε δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Το χορηγούμενο από τα ανωτέρω Κέντρα πιστοποιητικό δυσλεξίας θα γίνεται δεχτό από το σχολείο, εφόσον .η διάγνωση και η αξιολόγηση της μαθησιακής δυσκολίας έχουν γίνει από διεπιστημονική ομάδα τριών τουλάχιστον ειδικών, οι οποίοι και θα συνυπογράφουν. Επιπρόσθετα κρίνεται σκόπιμο να καταγράφεται στα πρακτικά του σχολείου και η υπόδειξη του εκπαιδευτικού προς τους γονείς για επιβεβλημένη εξειδικευμένη εξέταση του συγκεκριμένου μαθητή.
Οι ανωτέρω ενέργειες είναι επιβεβλημένες, τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο ( κυρίους από τη Β΄ τάξη και μετά) όσο και στο Γυμνάσιο, για να περιοριστεί στο ελάχιστο ή να εκλείψει η παρατηρούμενη τακτική του να προσκομίζονται βεβαιώσεις δυσλεξίας ακόμη και κατά τους τελευταίους μήνες της Γ τάξης του Λυκείου.

Γ6/63566/15-05-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πιστοποιητικά Δυσλεξίας Μαθητών της Τρίτης ( Γ` ) Τάξης Λυκείου
Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την ισχύ των πιστοποιητικών δυσλεξίας (Π.Δ. 60/ 2006, άρθρο 27) που έχουν εκδοθεί από ιατροπαιδαγωγικά κέντρα σας γνωρίζουμε ότι:

Σε περίπτωση διαφορετικής εκτίμησης στις ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις που εκδίδονται για την πιστοποίηση της δυσλεξίας από τα ΚΔΑΥ και τις αναγνωρισμένες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, γίνονται δεκτές οι εκθέσεις των αναγνωρισμένων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων που είναι σε ισχύ και είχαν εκδοθεί πριν την αξιολόγηση από τα ΚΔΑΥ.

 

Γ6/6595/24-01-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικά δυσλεξίας
Μετά από πολλά ερωτήματα σχετικά με τα πιστοποιητικά δυσλεξίας και από σχετική αλληλογραφία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης διαπιστώσαμε ότι μερικά από τα Κ.Δ.Α.Υ. αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους να ανταποκριθούν στο βάρος της διαγνωστικής διεπιστημονικής διαδικασίας λόγω πληθώρας αιτημάτων.
Όπου αυτά αδυνατούν, να γίνονται δεκτές οι ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις των ανεγνωρισμένων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή Σταθμών, με τις οποίες πιστοποιείται αδυναμία γραπτής εξέτασης των μαθητών, λόγω διαταραχής του λόγου (δυσλεξία) και για ενδοσχολικές εξετάσεις.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου για την έγκαιρη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει ισχύ μέχρι νεότερης αν χρειαστεί.

 

Π.Δ. 60/2006

Άρθρο 27
Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%,
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας).
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
Για την περίπτωση ν απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) που λειτουργεί στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δ. Ε. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δε λειτουργεί ΚΔΑΥ ούτε στην Περιφέρεια της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από το ΚΔΑΥ που λειτουργεί , για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δε γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των ΚΔΑΥ, των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι μαθητές του άρθρου αυτού της Α΄ , Β΄ τάξης και της Γ΄ τάξης, σε όσα μαθήματα εξετάζονται ενδοσχολικά, εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

3. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του άρθρου αυτού, για τα εξεταζόμενα με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα, εξετάζονται:

α) Στο οικείο Β.Κ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής του, όσοι υπάγονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, και ενώπιον Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων. Αν ο αριθμός των μαθητών του παρόντος εδαφίου που εξετάζονται σε ένα Β.Κ είναι μεγαλύτερος από πενήντα (50), μπορεί να ορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, ως παράρτημα του Β.Κ. στο οποίο και λειτουργεί η Επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων. Η Επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων του εδαφίου αυτού ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. και αποτελείται από:

i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ. ως Πρόεδρο.
ii. Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν το ίδιο σχολικό έτος ως εξεταστές-βαθμολογητές.
iii. Από ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή - αναβαθμολογητή.
iv. Έναν (1) εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής.
v. Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων.
Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά (7) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν. Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των μαθητών, που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει το μαθητή σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σ` αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος ως φυσικώς αδύνατος μαθητής. Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δε λειτουργεί Β.Κ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του διατάγματος αυτού και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή Δ/νσης Δ.Ε. Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.
β) Στο Εξεταστικό Κέντρο όπου εξετάζονται οι μαθητές του Λυκείου στο οποίο φοιτούν, όσοι υπάγονται στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών μαθητών και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.

4. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

(το κείμενο συνεχίζεται στο επόμενο μήνυμα)
« Τελευταία τροποποίηση: 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:32:29 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

21 Δεκεμβρίου 2010, 20:30:12
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
(συνέχεια από το παραπάνω μήνυμα).

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
  
 
Α. ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΤΑΧΥΔΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 
     1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Ν.Α.)
  
  
 
          Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέου Ηρακλείου Αττικής                    
 Σωκράτους 32, Νέο Ηράκλειο, τ.κ.141 22
 210 2816598 - 210 2830312
 
          Β. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμύρνης                                  
 2ας Μαϊου 5, Νέα Σμύρνη, τκ.171 21
 210 9321255 - 210 9323493
 
          Γ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας                                            
 Γαρέφη 4, Ελληνορώσων-Κατεχάκη, 115 25
 210 6773442 - 3
 
 
 Ραφήνα, τκ. 190 09
 22940-77791 - 5
 
     2. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
  
  
 
          Α. Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής                                              
 Θηβών και Μ. Ασίας, Γουδί, τκ. 115 27
  210 7798748 - 210 7757496
 
     3. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
  
  
 
          Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου                          
 Φερακύδου 1, Παγκράτι, τκ. 116 35
 210 7519550
 
          Β. Τμήμα Ενηλίκων                                                                  
 Φερακύδου 5, Παγκράτι, τκ. 116 35
 210 7016590
 
     4. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤ. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝ. ΒΥΡΩΝΑ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
  
  
 
          Α. Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών                                
 Δήλου 14. Καισαριανή, τκ. 161 21
 210 7640111 - 210 7644705
 
     5. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ "ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
  
  
 
          Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας                                                    
 Μεσογείων και Ζαλόγγου 6, Αγία Παρασκευή, τκ. 153 43
 210 6015079 - 210 6016030
 
     6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  
  
 
          Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πριστερίου                                        
 Πλούτωνος και Ηφαίστου, Περιστέρι, τκ. 121 35
 210 5756226
 
     7. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
  
  
 
          Α. Ψυχιατρικό Τμήμα
 Ναϊάδων 117 α  Παλαιό Φάληρο
 210-9853761
 
     8. Γ΄ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
  
  
 
        Α. Κέντρο Προστασίας Παίδων "ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ"                            
 Ακτή Κουντουριώτη 3, Πειραιάς, τκ. 185 34
 210-4172400
 
        Β. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά
 Καραολή & Δημητρίου 39 Πειραιάς, τκ. 185 34
 210-4116662
 
     9  ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ " ΤΖΑΝΕΙΟ "
  
  
 
          Α. Παιδοψυχιατρικό Τμήμα                                                          
 Γρηγορ. Λαμπράκη 83, Πειραιάς, τκ. 185 34
 210 4123552   εσωτ.102
 
   10. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  
  
 
          Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης                                        
 Λεωφ. Μαραθώνος 109, Παλλήνη, τκ. 153 51
 210 6667224
 
          Β. Κέντρο Αποκατάστασης Δυσλεξικών Παιδιών και Εφήβων
 Λεωφ. Μαραθώνος 109, Παλλήνη, τκ. 153 51
 210 6667382
 
   11. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  
  
 
          Α. Κεντρικό                                                                      
 Νοταρά 58, Αθήνα, τκ. 106 83
 210- 3844733
 
          Β. Παράρτημα Αιγάλεω                                                      
 Σούτσου 4, Πλατ. Δαβάκη Αιγάλεω, τκ. 122 43
 210 5910066 - 210 5449898
 
          Γ. Αθηνών                                                                            
 Ζαϊμη 2, Εξάρχεια, τκ. 106 83
 210 3815711
 
          Δ. Παράρτημα Πειραιά                                                        
 Μπουμπουλίνας 15 και Νοταρά, Πειραιάς, τκ. 185 35
 210 4118733 - 210 4118784
 
   12. Ι.Κ.Α.
  
  
 
          Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας                                  
 Αραχώβης 17 και Ιπποκράτους, Αθήνα, τκ. 106 80
 210 3604929 - 210 3641681
 
          Β. Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν.Ν. Παίδων Πεντέλης
 Λεωφόρος Πεντέλης, τκ. 152 36, Αθήνα
 210 8036300 - 210 8030402
 
   13. ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  
  
 
          Α. Ψυχιατρικός Τομέας (Εφήβων και Ενηλίκων)
 Μαρούσι, τκ. 151 26
 210 8039911 - 210 8043203
 
Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  
  
 
     1.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  
  
 
          Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος
 Γιαννιτσών 52 και Αγ.ιων Πάντων, τκ. 546 27
 2310 554031 - 2310 554032
 
          Β. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα
 Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 41, Αμπελόκηποι τκ. 561 23
 2310 726918
 
          Γ. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα
 Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές, τκ. 566 25
 2310 629159 - 2310 629310
 
     2.Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
  
  
 
          Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα
 Κομνηνών 15, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 24
 2310 270036 - 2310 268841
 
     3.Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
  
  
 
          Α. ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Χ.Ε.Π.Α.
 Στιλπ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 36
 2310 994634 - 2310 205586
 
     4.ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
  
  
 
          Α. Ψυχιατρικός Τομέας-Τμήμα Παιδιών και Εφήβων
 Εξοχή Θεσσαλονίκης, τκ. 570 10
 2310 957602 - 2310 957703
 
     5."ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  
  
 
          Α. Τμήμα Παιδοψυχιατρικό-Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία
 Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 42
 2310 814780 - 2310 892421
 
     6."ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΝΟΣΟΚΟΜ. Α΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.
  
  
 
          Α. Τομέας Υγείας Παιδιού
 Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 42
 2310 821946
 
     7.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  
  
 
          Α. Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη, Θεσσαλονίκη, τκ.546 39
 2310 845900 - 2310 845132
 
     8. Ι.Κ.Α.
  
  
 
          Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
 Πολυτεχνείου 1, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 39
 2310 521800
 
Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
  
  
 
     1.ΝΟΜ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"
  
  
 
          Ν. Γ. Ν. Παίδων Πατρών "Καραμανδάνειο"
 Ερ. Σταυρού 40,Πάτρα, τκ.263 31
 2610 622222
 
     2.Ι.Κ.Α.
  
  
 
          Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Πάτρας
 , Πάτρα, τκ.
 2610 621760
 
     3.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
  
  
 
          Α. Παράρτημα Πατρών
 Αθ. Διάκου 35, Ψηλά Αλώνια Πάτρας, τκ.262 24
 2610 336666
 
     4.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Π.Π.Γ.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
  
  
 
          Ψυχιατρική Κλινική του Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών
 Ρίο Πατρών, τκ. 265 00, ΠΑΤΡΑ
 2610 999245
 
Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ
  
  
 
     1.ΓΕΝ. ΠΕΡ.ΝΟΣ.ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ
  
  
 
          Α. Ψυχιατρικός Τομέας
 Δήμητρας 19, Αλεξανδρουπολη, τκ. 681 00
 25510 25293 - 25510 25772
 
Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  
  
 
     1.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  
  
 
          Α. Παράρτημα Ζακύνθου
 Φωσκόλου και Φιλιώυη 4 και Λομβάρδου 78, τκ. 291 00
 26950 26668
 
ΣΤ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  
  
 
     1.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΡ. ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  
  
 
          Α. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
 Τ.Θ. 1393, Ηράκλειο Κρήτης, τκ. 714 09
 2810 392111 - 2810 392397
 
     2.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  
  
 
          Α. Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης
 Ψαρομηλλίγγων και Βλαστών 2, Ηράκλειο, τκ. 712 02
 2810 244409
 
Ζ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  
  
 
     1.ΠΕΡΙΦ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
  
  
 
          Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
 Βαλαωρίτου 35, τκ.454 44, Γιάννενα
 26510 74227
 
Η. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
  
  
 
     1.ΝΟΜΑΡΧ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΚΑΒΑΛΑΣ
  
  
 
          Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
 25ης Μαρτίου 10, τκ .654 04, Καβάλα
 2510 243992 - 2510 246233
 
Θ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
  
  
 
     1.ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
  
  
 
          Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
 Δημοκρατίας 111, τκ. 413 34, Λάρισα
 2410 611002 - 3
 
Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  
  
 
     1.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
  
  
 
          Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
 Νικοτσάρα 20, τκ. 382 22, Βόλος
 24210 32431- 24210 36811
 
     2.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΒΟΛΟΥ
  
  
 
          Α. Παράρτημα Βόλου
 Κοραή 74, τκ.383 33, Βόλος
 24210 38333 - 24210 38608
 
ΙΑ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
  
  
 
     1.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
  
  
 
          Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
 25ης Μαρτίου 102, τκ .601 00, Κατερίνη
 23510 78145 - 23510 20020
 
ΙΒ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
  
  
 
     1. ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΣΑΜΟΥ
  
  
 
          Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σαμου
 Πλατεία Γρηγορίου Αυξεντίου, τκ. 831 00, Βαθύ Σάμου
 22730 90953 - 22730 80959
 
ΙΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
  
  
 
     1.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
  
  
 
          Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
 Αγ. Ιωάννου 9, Ηλιούπολη, τκ. 621 00, Σέρρες
 23210 51230
 
ΙΔ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  
  
 
     1. ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  
  
 
          Α. Ψυχιατρικός Τομέας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
 Πολύγυρος
 23710 20390 - 23710 20101
 
ΙΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
  
  
 
     1.ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΧΑΝΙΩΝ
  
  
 
          Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
  
  
 
               Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
 Κροκιδά 25, τκ. 731 00,Χανιά
 28210 51364
 
          Β. Μονάδα Κοινων. Ψυχιατρ. και Συμβουλευτικής
  
  
 
               Εφήβων Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
 Μάρκου Μπότσαρη 49, τκ. 731 00, Χανιά
  
 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΕΔΔΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
 
Α/Α
 ΠΕΡΙΟΧΗ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΕΔΡΑ
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 Ε-MAIL
 
1
 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
   ΚΑΝΔΑΝΟΥ 18                11526 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
 2106929094εσωτ   2106929611κ.λειτ.  2106929636-37κοινού  2106929617(FAX)
 mail@kday-a-athin.att.sch.gr
 
2
 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
   ΛΕΩΦ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 269  ΙΟΝΙΑ CENTER                      3ος-5ος ΟΡΟΦΟΣ          14231 Ν.ΙΩΝΙΑ
 2102797176κοινού  2102751735(FAX)
 marpan@sch.gr
 
3
 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
   ΘΗΒΩΝ 250                    12141 ΑΙΓΑΛΕΩ
 2105610995κοινού  2105613655(FAX)  2105694201εσωτ
 kdayathin@sch.gr
 
4
 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 46 &ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ                     17455 ΑΛΙΜΟΣ
 2109889582       2109823874(FAX)
 mail@kday-athin.att.sch.gr
 
5
 ΑΝ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ  ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ    19400 ΑΤΤΙΚΗ
 2106028050 (FAX)   2106646669
 mail@kday-anatol.att.sch.gr
 
6
 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 19 & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ                   19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 2105561990(FAX)  2105561665
 kdaydytik@sch.gr
 
7
 ΠΕΙΡΑΙΑ
   ΤΖΑΒΕΛΑ 88                 18533  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 2104131561  2104131509(FAX)
 mail@kday-peiraia.att.sch.gr
 
8
 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
   ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 168         30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 2631055258  2631055259 2631055077 2631055063(FAX)
 mail@kday.ait.sch.gr
 
9
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ
   ΚΥΠΡΟΥ 40-44             22100  ΤΡΙΠΟΛΗ
 2710223426  2710221575   2710221576(FAX)  
 mail@kday.ark.sch.gr
 
10
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
   ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14 & ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ             21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
 2752096065 2752096066 2752096067(FAX)
 mail@kday.arg.sch.gr
 
11
 ΑΡΤΑΣ
    ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ & ΛΟΥΡΙΩΤΗ 1                  47100 ΑΡΤΑ
 2681022580  2681021032(FAX)
 mail@kday.art.sch.gr
 
12
 ΑΧΑΙΑΣ
   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 59-61      26223 ΠΑΤΡΑ
 2610456060-69  2610429995(FAX)
 mail@kday.ach.sch.gr
 
13
 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ      32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
 2261088973 (ΤΗΛ&FAX)
 kday.voi@sch.gr
 
14
 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
   Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 50         51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
 2462023104 2462087976(FAX)
 kday@grevenanet.gr
 
15
 ΔΡΑΜΑΣ
 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Τ.Θ.1076  66100 ΔΡΑΜΑ
 2521076511 2521076512(FAX)
 mail@kday.dra.sch.gr
 
16
 ΔΩΔ/ΝΗΣΩΝ
   ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 6            85100  ΡΟΔΙΝΙ ΡΟΔΟΣ
 2241043195  (ΤΗΛ&FAX)
 mail@kday.dod.sch.gr
 
17
 ΕΒΡΟΥ
 1o ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΕΛΑΓΙΑΣ (ΘΥΡΙΔΑ ΚΔΑΥ ΕΒΡΟΥ)  68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 2551080170(ΤΗΛ) 2551083750(FAX)
 mail@kday.evr.sch.gr
 
18
 ΕΥΒΟΙΑΣ
    9ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΨΑΧΝΩΝ        34600 ΧΑΛΚΙΔΑ
 2221041225     2221041235   2221041345  (ΤΗΛ&FAX)
 mail@kday.eyv.sch.gr
 
19
 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
   Ν. ΖΕΡΒΑ 3                 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
 2237080127γραμ.   2237080787(FAX)
 mail@kday.eyr.sch.gr
 
20
 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
   ΚΟΛΥΒΑ 85 & ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                   29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 2695043889  2695024967(FAX)
 mail@kday.zak.sch.gr
 
21
 ΗΛΕΙΑΣ
  Ν.Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ (ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 27100 ΠΥΡΓΟΣ
 2621020338   2621020339(FAX)
 kdayile@otenet.gr
 
22
 ΗΜΑΘΙΑΣ
   ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ 1 ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ                       59100 ΒΕΡΟΙΑ
 2331077950  2331077960 2331077961  2331077965(FAX)
 kdayima@otenet.gr
 
23
 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
   ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ  1  ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ                     71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 2810215020-29 2810215030-39 2810360230(FAX)
 kday@dide.ira.sch.gr
 
24
 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 10ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΘ Δ5021                     ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ
 2310365013 2310649584(FAX)
 mail@kday.thess.sch.gr
 
25
 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
   ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22      56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 2310666130 2310603384 2310588139(FAX)
 bkdaythess@yahoo.gr
 
26
 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
   ΕΥΡΟΙΑΣ 1                    46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 2665029266κ.λειτ. 2665029339ψυχ. 2665023777(FAX)
 mail@kday.thesp.sch.gr
 
27
 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
   2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4-6           45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 2651075387 (ΤΗΛ&FAX)  
 mail@kday.ioa.sch.gr
 
28
 ΚΑΒΑΛΑΣ
   ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9                  65403  ΚΑΒΑΛΑ
 2510241141(ΤΗΛ)    2510831141(FAX)
 mail@kday.kav.sch.gr
 
29
 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
   ΠΛΑΣΤΗΡΑ 21                     43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 2441079891-2 2441079891(FAX)
 mail@kday.kar.sch.gr
 
30
 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
   ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 36           52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 2467044021 2467044067 2467042024(FAX)
 mail@kday.kas.sch.gr
 
31
 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  ΔΗΜ. ΚΑΒΒΑΔΑ 22              49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
 2661081055 2661081045 2661081043(FAX)
 kday@ionion.pde.sch.gr
 
32
 ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ
  Γ. ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ 9                    28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
 2671027475 2671027477(FAX)
 mail@kday.kef.sch.gr
 
33
 ΚΙΛΚΙΣ
  ΠΥΡΡΟΥ 1 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61100 ΚΙΛΚΙΣ
 2341077157 (ΤΗΛ&FAX) 2341027045
 mail@kday.kil.sch.gr
 
34
 ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 21           50100 ΚΟΖΑΝΗ
 2461036145 2461028751(FAX)
 gkdaykoz@kday.koz.sch.gr
 
35
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 20              20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 2741074753-4 2741074753(FAX)
 mail@kday.kor.sch.gr
 
36
 ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1  ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ                               84100 ΣΥΡΟΣ
 2281079627κοιν. λειτ. 2281079628ψυχ. 2281079626εκπ/κοι 2281079625(FAX)
 kday@naigaiou.pde.sch.gr
 
37
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  ΙΩΑΝ.& ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 13                                    23100 ΣΠΑΡΤΗ
 2731082627 2731082657(FAX)
 mail@kday.lak.sch.gr
 
38
 ΛΑΡΙΣΑΣ
  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2α                 41335 ΛΑΡΙΣΑ
 2410555223 2410555222(FAX)
 mail@kday.lar.sch.gr
 
39
 ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  ΣΟΛΩΝΟΣ 3 ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ                  72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 2841082480 (ΤΗΛ&FAX)
 mail@kday.las.sch.gr
 
40
 ΛΕΣΒΟΥ
  ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 17            81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 2251037344 (ΤΗΛ&FAX)  2251037345
 kdayles@sch.gr
 
41
 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
  ΚΑΡΑΒΕΛΑ 11               31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
 2645026309 (ΤΗΛ&FAX)
 kdaylef@otenet.gr
 
42
 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΦΕΡΡΩΝ & ΖΑΧΟΥ     ΚΤΗΡΙΟ Α    2ος ΟΡΟΦΟΣ   38334 ΒΟΛΟΣ
 2421020818 (ΤΗΛ&FAX)
 mail@kday.mag.sch.gr
 
43
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ 11  24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 2721088363 (ΤΗΛ&FAX)
 mail@kday.mes.sch.gr
 
44
 ΞΑΝΘΗΣ
  11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ           67100 ΞΑΝΘΗ
 2541083691 2541083689(FAX)
 mail@kday.xan.sch.gr
 
45
 ΠΕΛΛΑΣ
  ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 72                   58200 ΕΔΕΣΣΑ
 2381051450 2381051452(FAX)
 kdaypel@sch.gr
 
46
 ΠΙΕΡΙΑΣ
  ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 15           60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 2351020813κοινό 2351023861(FAX)
 mail@kday.pie.sch.gr
 
47
 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  ΦΟΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΕ     48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
 2682089638 2682089338(FAX)
 mail@kday.pre.sch.gr
 
48
 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
   ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΠΑΡΡΕΝ & ΣΙΓΑΝΟΥ 4                       74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
 2831050613 2831035185 (ΤΗΛ&FAX)
 mail@kday.reth.sch.gr
 
49
 ΡΟΔΟΠΗΣ
   ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 2531081288 2531082896(FAX)
 kday.rod@mail.gr
 
50
 ΣΑΜΟΥ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ                   83100 ΣΑΜΟΣ
 2273087214 2273087215  2273080400 2273087614(FAX)
 mail@kday-sam.sam.sch.gr
 
51
 ΣΕΡΡΩΝ
  3ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ                        62100 ΣΕΡΡΕΣ
 2321023424 2321023411
 mail@kday.ser.sch.gr
 
52
 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
   ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2                42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
 2431046407-09 2431046410(FAX)
 mail@kday.tri.sch.gr
 
53
 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
   Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 111   53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
 2385045611 (ΤΗΛ&FAX)
 mail@kday.flo.sch.gr
 
54
 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ)                        35100 ΛΑΜΙΑ
 2231066162 2231066163 (ΤΗΛ&FAX)
 kdaylamias@mailbox.gr
 
55
 ΦΩΚΙΔΑΣ
  ΦΡΟΥΡΙΟΥ 47 ΚΤΗΡΙΑ ΚΕΓΕ                             33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
 2265079287 2265023803(FAX)
 mail@kday.fok.sch.gr
 
56
 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ  T.Θ.1654                         63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
 2371021915 (ΤΗΛ&FAX)
 mail@kday.chal.sch.gr
 
57
 ΧΑΝΙΑ
  8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 59-61 73132 ΧΑΝΙΑ
 2821050492ψυχ. 2821046315εκπ/κοι . 2821054390κοιν.λειτ.  2821027665(FAX)
 kday@dide.han.sch.gr
 
58
 ΧΙΟΣ
  ΠΑΣΠΑΤΗ & ΡΙΖΑΡΙΟΥ   82100 ΧΙΟΣ
 2271024721 (ΤΗΛ&FAX)
 kdaychi@sch.gr
 

 Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:34:16 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

21 Δεκεμβρίου 2010, 20:43:24
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Πληροφορίες μπορεί να πάρει κανείς και από εδώ:

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

21 Δεκεμβρίου 2010, 20:51:22
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Σήμερα μιλούσα με κάποιους γονείς εδώ στην Καβάλα με παιδί που έχει δυσλεξία. Μου είπανε ότι η αναμονή για να εξεταστεί το παιδί τους από ΚΕΔΔΥ ( (Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης) ή ΚΔΑΥ εδώ στην Καβάλα ανέρχεται σε έτη. Έτσι αναγκάστηκαν να πάνε σε ΚΕΔΔΥ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να πάρουν πιστοποιητικό για το σχολείο ότι το παιδί έχει δυσλεξία. Η επιτροπή που εξέτασε το παιδί αποτελούνταν από Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή και Κοινωνικό Λειτουργό.
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

22 Δεκεμβρίου 2010, 20:02:29
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

Αδαμάντιος Σκούφαλος


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σήμερα μιλούσα με κάποιους γονείς εδώ στην Καβάλα με παιδί που έχει δυσλεξία. Μου είπανε ότι η αναμονή για να εξεταστεί το παιδί τους από ΚΕΔΔΥ ( (Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης) ή ΚΔΑΥ εδώ στην Καβάλα ανέρχεται σε έτη. Έτσι αναγκάστηκαν να πάνε σε ΚΕΔΔΥ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να πάρουν πιστοποιητικό για το σχολείο ότι το παιδί έχει δυσλεξία. Η επιτροπή που εξέτασε το παιδί αποτελούνταν από Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή και Κοινωνικό Λειτουργό.

Υπερβολικό τον βρίσκω τον ισχυρισμό Αργύρη ότι θέλει έτη αναμονής. Με ποια αιτιολόγηση;
Και γιατί στο ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης η "δουλειά" έγινε τσακ μπαμ;
Μήπως οι επιτροπές από τόπο σε τόπο έχουν άλλα μέτρα και σταθμά;
Γιατί οι προφορικές εξετάσεις στο σχολείο (και στις Πανελλήνιες κυρίως) μπορεί να αποδειχθούν πολύ "βολικές".

22 Δεκεμβρίου 2010, 20:53:08
Απάντηση #5
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σήμερα μιλούσα με κάποιους γονείς εδώ στην Καβάλα με παιδί που έχει δυσλεξία. Μου είπανε ότι η αναμονή για να εξεταστεί το παιδί τους από ΚΕΔΔΥ ( (Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης) ή ΚΔΑΥ εδώ στην Καβάλα ανέρχεται σε έτη. Έτσι αναγκάστηκαν να πάνε σε ΚΕΔΔΥ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να πάρουν πιστοποιητικό για το σχολείο ότι το παιδί έχει δυσλεξία. Η επιτροπή που εξέτασε το παιδί αποτελούνταν από Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή και Κοινωνικό Λειτουργό.

Υπερβολικό τον βρίσκω τον ισχυρισμό Αργύρη ότι θέλει έτη αναμονής. Με ποια αιτιολόγηση;
Και γιατί στο ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης η "δουλειά" έγινε τσακ μπαμ;
Μήπως οι επιτροπές από τόπο σε τόπο έχουν άλλα μέτρα και σταθμά;
Γιατί οι προφορικές εξετάσεις στο σχολείο (και στις Πανελλήνιες κυρίως) μπορεί να αποδειχθούν πολύ "βολικές".
Συμφωνώ και εγώ Διαμαντή. Μου φαίνεται παράξενο να έχει τέτοια αναμονή εδώ στην Καβάλα, αλλά δεν το έψαξα περισσότερο.
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

1 Φεβρουαρίου 2012, 14:18:58
Απάντηση #6
Αποσυνδεδεμένος

ΣοφίαΣ.


Καλησπέρα σας.
Είμαι 24 χρονών κι έχω υποψίες ότι έχω δυσλεξία. Μια καθηγήτριά μου παρατήρησε ότι έχω συμπτώματα δυσλεξίας και θέλω να μάθω αν τελικά έχω όντως. Θα ήθελα να αποκτήσω κι ένα χαρτί, γιατί έχω σοβαρό πρόβλημα με τα μαθήματα του Πανεπιστημίου. Ως εδώ έχω φτάσει με πολύ κόπο και ψυχική κούραση.
Έχω πάρει τηλέφωνο στο ΚΔΑΥ, στο κέντρο ψυχικής υγείας του Ευαγγελισμού και σε ένα άλλο στην περιοχή μου και όλοι μου λένε ότι τα τεστ είναι μέχρι 16 ετών. Δηλαδή ένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να μάθει αν έχει δυσλεξία και να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό?
Αν θα μπορούσατε να με βοηθήσετε, θα σας ήμουν ευγνώμων.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

2 Φεβρουαρίου 2012, 14:52:54
Απάντηση #7
Αποσυνδεδεμένος

Πατρωνάκης Μάνος

Moderator
 Εχετε δίκιο. Σχετικά με το πρόβλημμα σας έχει εισηγηθεί και ο Συνήγορος του Πολίτη προς το Υπουργείο Παιδείας & Θ.
 Προς όφελος σας είναι να αποτανθείτε και εσείς στο ΣτΠ αναδεικνύοντας εκ νέου το κενό στη νομοθεσία.
 Ούτως ή άλλως σύντομα θα λάβετε μια πληρέστερη απάντηση.

6 Φεβρουαρίου 2012, 18:26:28
Απάντηση #8
Αποσυνδεδεμένος

ΣοφίαΣ.


Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
Θα κάνω μια κίνηση, προκειμένου να βρεθεί μια λύση.
« Τελευταία τροποποίηση: 6 Φεβρουαρίου 2012, 18:29:45 από ΣοφίαΣ. »

14 Μαρτίου 2013, 15:47:12
Απάντηση #9
Αποσυνδεδεμένος

Αδαμάντιος Σκούφαλος


Το 2012 ανακαλύφθηκε η κομπίνα
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Το 2013 αποδόθηκαν οι κατηγορίες
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Μέχρι να τελεσιδικίσουν, όσοι έλαβαν τα πλαστά πιστοποιητικά και μπήκαν μ' αυτό τον τρόπο παράνομα στα πανεπιστήμια θα έχουν αποκτήσει μέχρι και διδακτορικό!

 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
0 Απαντήσεις
12343 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 7 Απριλίου 2008, 00:19:52
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
1695 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 28 Μαΐου 2009, 20:24:32
από Argirios Argiriou
5 Απαντήσεις
8757 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 7 Νοεμβρίου 2015, 15:24:34
από pzogr
2 Απαντήσεις
3244 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 4 Δεκεμβρίου 2018, 11:38:19
από Ορθοπαιδικός
2 Απαντήσεις
658 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 5 Οκτωβρίου 2020, 13:58:07
από Argirios Argiriou