ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Αποσπάσματα από τον έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο

Καλοήθης (??) πρώιμη επαναπόλωση

(1/1)

πρώτη & καλύτερη:
Στο άρθρο (Πολλοί συγγραφείς) Sudden Cardiac Arrest Associated with Early Repolarization, N Engl J Med 2008;358:2016-23, περιγράφεται η συσχέτιση της πρώιμης επαναπόλωσης με επεισόδια αιφνίδιου θανάτου από κοιλιακή μαρμαρυγή.

Μελετώντας 206 περιστατικά από 22 κέντρα, βρέθηκε ότι η πρώιμη επαναπόλωση ήταν πολύ πιο συχνή (31%) σε ασθενείς με πρωτοπαθή κοιλιακή μαρμαρυγή και αιφνίδιο θάνατο από ότι στους μάρτυρες (5%). Οι συγγραφείς θεώρησαν ως πρώιμη επαναπόλωση τις αλλοιώσεις αυτού του τύπου στις κατωτερο-πλάγιες απαγωγές και όχι στις δεξιές πρόσθιες προκάρδιες απαγωγές (V1-V3), όπως παραδοσιακά θεωρείται.

Είναι η πρώτη επίσημη συσχέτιση (μετά από ανέκδοτες παρατηρήσεις) της πρώιμης επαναπόλωσης με αιφνίδιο θάνατο. Παθοφυσιολογικά, θεωρείται ότι η πρώιμη επαναπόλωση μπορεί να σχετίζεται με συγγενείς διαταραχές των αντλιών ιόντων στο μυοκάρδιο.   

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση