Θέματα Εργασίας > ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ

(1/493) > >>

alfie:
«Μια κι έξω» η λειτουργία του πρωτοβάθμιου φορέα υγείας

Επιτάχυνση των διαδικασιών για την ενοποίηση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανήγγειλε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων με τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας, Γ. Κουτρουμάνη και τους αρμόδιος φορείς αποφασίστηκε η καθολική εφαρμογή όσων προβλέπει η νέα νομοθεσία, από την 1η Ιουνίου, αντί της πιλοτικής εφαρμογής μόνο στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη. Εντός 15 ημερών θα οριστεί ο διοικητής και οι δύο υποδιοικητές του  Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Συγκροτείται  ομάδα διαχείρισης, αποτελούμενη από τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, κ.κ. Δρέττα, Πολύζο και Δημόπουλο και τους τέσσερις διοικητές των ταμείων ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ.

Έως τα μέσα Απριλίου πρέπει να καταρτιστεί ο υγειονομικός χάρτης πρωτοβάθμιας υγείας, προκειμένου να εντοπισθούν τα κενά σε ιατρικό προσωπικό.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι το υπάρχον προσωπικό θα εργάζεται με το ίδιο καθεστώς που εργάζεται και σήμερα. Το καθεστώς που θα ισχύει για τους νέους γιατρούς θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Θα προηγηθεί οικονομοτεχνική μελέτη.

Την εποπτεία όλου του εγχειρήματος θα έχει διυπουργική επιτροπή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 31 του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ρύθμιση των λεπτομερειών ένταξης των πέντε νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ.

Από τη μεριά του, ο Γ. Κουτρουμάνης ζήτησε συνεννόηση και συμπόρευση με όσους πιστεύουν στο θεσμό της δημόσιας υγείας, εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση θα συναντήσει πολλά εμπόδια και δυσκολίες.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Gatekeeper:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Οι προτάσεις των Διευθυντών του ΕΣΥ για τον ΕΟΠΥΥΤι πρέπει να αποφύγει ο ΕΟΠΥΥ:

•αμοιβές κατά πράξη-  ατομική άσκηση ιατρικής
•αμοιβές δίχως δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των γιατρών
•συμπράξεις γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων που ο καθένας θα διατηρεί την πελατεία του
•τα μοντέλα αυτά δεν δημιουργούν αξία, αντίθετα καταστρέφουν αξία.
διότι:

•όλα τα παραπάνω αυξάνουν το κόστος των υπηρεσιών, (περισσότερες επισκέψεις, επαναλήψεις εργαστηριακών εξετάσεων- πρόωρη πρόοδος στην νόσο, επιπλοκές, συχνοί παροξυσμοί της νόσου)
•δεν βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών, δεν βελτιώνεται η υγεία των ασθενών όσο θα μπορούσε, ούτε η ποιότητα ζωής τους, συνεχίζεται ο κατακερματισμός στην παροχή των υπηρεσιών και η ταλαιπωρία τους
•κανένας γιατρός δεν είναι τελικά υπεύθυνος για την συνολική υγεία των ασθενών.
 

Τι πρέπει να εξασφαλίσει:

•συμμόρφωση σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για συμβάσεις: medical records, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, συμμόρφωση με θεραπευτικές οδηγίες, σύστημα αξιολόγησης, performance indicators- στόχους )
•δίκαιες αμοιβές- σύνδεση αμοιβών με την απόδοση
•πακέτο υπηρεσιών: που περιλαμβάνει και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την πρόληψη, (πρωτογενή- δευτερογενή) σωστή παρακολούθηση των ασθενών, άρα συνολική ευθύνη της υγείας των ασθενών, 24ωρη λειτουργία- εφημερίες, ευέλικτο ωράριο λειτουργίας.
 

Τι θα παρέχει

•πελατεία- χώρο δουλειάς- βοηθητικές υπηρεσίες – υποδομές- μηχανογράφηση
•ομπρέλα λειτουργίας- brand name
•συνεχή εκπαίδευση
•κίνητρα για ομαδική δουλειά/ ολιστική αντιμετώπιση ασθενών:  αντιμετώπιση των χρόνιων πασχόντων:
 

Τι θα πρέπει να επιδιώξει: (οργάνωση υπηρεσιών)

•την δημιουργία κέντρων αντιμετώπισης των συχνότερων χρόνιων νοσημάτων.
 

Τι πρέπει να γνωρίζει

•τι ξοδεύει για ιατρικές υπηρεσίες  (εντός- εκτός) σε πρωτοβάθμιο επίπεδο
•τι ξοδεύει για εργαστηριακές εξετάσεις (εντός εκτός)
•τι λειτουργικό κόστος έχει για αυτές τις υπηρεσίες (φως, νερό, ενοίκιο κλπ)
•τι διοικητικό κόστος έχει για αυτές τις υπηρεσίες- διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
 

Αμοιβές:

•70.000 ετήσιο εισόδημα- μπορεί να ελαττώνεται ή να αυξάνεται κατά 30% ανάλογα με την απόδοση.  Συνολική δαπάνη για τα ταμεία: 70.000Χ30.000 γιατροί= 2,1 δις.  15000 βοηθητικό προσωπικόΧ 30000 ετήσιο εισόδημα= 450 εκ. Ανώτατο σύνολο μισθών 2,5 δις.
 

ΚΈΝΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

•Για την αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από τις πιο συχνές χρόνιες καταστάσεις δημιουργούνται Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Χρόνιων Παθήσεων. Επίσης μπορούν να ιδρυθούν και Κέντρα τα οποία παρακολουθούν ομάδα χρόνιων παθήσεων πχ νευρολογικό κέντρο που παρακολουθεί τις νευρολογικές χρόνιες παθήσεις, ή τις αρθροπάθειες κλπ
•στελεχώνονται από γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και από άλλους επιστήμονες και είναι υπεύθυνα για το συνολικό management των ασθενών τους. Επίσης θα προσφέρουν και υπηρεσίες εναλλακτικής ιατρικής όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο.
•Οι μονάδες υποστηρίζονται από διαγνωστικές και εργαστηριακές υποδομές.
•Η λειτουργία τους επεκτείνεται πέραν του συνηθισμένου ωραρίου ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι-ασθενείς.
•Εφόσον εντάσσεται σε δίκτυο αντιμετώπισης οξέων περιστατικών –με ενίσχυση και άλλου προσωπικού- τότε μπορεί και να εφημερεύει και να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, μαζί με την απαραίτητη εργαστηριακή- διαγνωστική υποδομή.
•Κάθε χρόνιος ασθενής θα εγγράφεται σε ένα αντίστοιχο κέντρο. Η κατάσταση του θ’ αξιολογείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης υγείας. Η συνολική βαθμολογία- με έμφαση στη βελτίωση ή/και διατήρηση της υγείας των ασθενών θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση και επιβράβευση των μονάδων. Κάθε ασθενής θα συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα θεραπείας του.  Στόχος είναι οι αμοιβές του προσωπικού να προέρχονται από την βελτίωση της υγείας των ασθενών και όχι από την επιδείνωση τους.
•Στα δημόσια κέντρα το προσωπικό θα αμείβεται μ’ έναν βασικό μισθό, ανάλογο της εξειδίκευσης και του τομέα ευθύνης με ειδική έμφαση στους γιατρούς της κύριας ειδικότητας του αντιστοίχου κέντρου. Εκτός του βασικού μισθού θα υπάρχουν αμοιβές που θα προέρχονται από ένα μέρος της κατά κεφαλής δαπάνης που θα πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο για κάθε ασφαλιζόμενο που παρακολουθείται από το κέντρο. Το ύψος αυτής της αμοιβής θα ορίζεται από την απόδοση του κέντρου συνολικά θα συνδέεται δηλαδή με τον αριθμό των ασθενών που παρακολουθεί και την εξέλιξη της κατάσταση της υγείας τους
•Δηλαδή θα υπάρχει πρόβλεψη καταβολής bonus που θα συνδέεται με τη συνολική απόδοση του κέντρου σε σχέση με την αποφυγή των επιπλοκών της νόσου και των εισαγωγών σε νοσοκομείο των ασθενών του κέντρου και σε σχέση με την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που οδηγεί σε βελτίωση της υγείας των ασθενών.
•Επιπρόσθετα έσοδα θα μπορεί να προέρχονται από την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους χρόνιους πάσχοντες και δεν συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες υπηρεσίες (καθώς και την εκπαίδευση τους), όπως επίσης και από την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας για την εκ του μακρόθεν παρακολούθηση των ασθενών και την παροχή συμβουλών σε απομονωμένες μονάδες υγείας. Επίσης από την συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα.
•Έσοδα από την υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης και διαγνωστικές υπηρεσίες (και επιβεβαίωση διάγνωσης) σε νέους ασθενείς (εφόσον έχει πιστοποιηθεί γι’ αυτήν την δραστηριότητα). Επίσης υπηρεσίες που θα παρέχονται σε ασθενείς με τη χρόνια πάθηση και που βρίσκονται στα τελικά στάδια της νόσου στο σπίτι τους ή σε μονάδες αποκατάστασης.
•Στόχος της αμοιβής είναι να επιβραβεύσει την προστιθέμενη αξία των παρεχομένων υπηρεσιών σε σχέση με το αποτέλεσμα και τον τρόπο που αυτές παρασχέθηκαν στους ασθενείς, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις αξίες τους.
•Οι εξειδικευμένοι γιατροί και άλλοι επιστήμονες που απασχολούνται στα δημόσια ειδικά κέντρα άλλα δεν ανήκουν στην κύρια ειδικότητα ευθύνης και κατά συνέπεια μπορεί να υποαπασχολούνται, θα έχουν το δικαίωμα άσκησης της ιατρικής/ επαγγέλματος στην εξειδίκευση τους και εκτός του κέντρου ή σε άλλο κέντρο χρόνιων παθήσεων.
•Τα κέντρα των χρόνιων παθήσεων που θα στελεχωθούν από ιδιώτες-ΙΚΑτζήδες γιατρούς για να να λειτουργούν θα πρέπει να τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές με τα δημόσια.
•Το τι μοντέλο θα έχει το κέντρο θα εξαρτηθεί κυρίως από την χρόνια/ες πάθηση/εις που θα παρακολουθεί.
•Κέντρα μπορεί να ιδρύσει και το ΕΣΥ, αλλά και κοινοπραξίες ιδιωτών γιατρών και των ΙΚΑτζήδων.  Στην τελευταία περίπτωση το ΕΣΥ ‘δανείζει’ το όνομά του και επιχορηγεί τις υποδομές του- που είναι τα δικά του κτίρια ή κτίρια του ΙΚΑ ή τα νοικιάζει (κίνητρα για την δημιουργία των κοινοπραξιών)
 

 Προτείνονται τρία βασικά  μοντέλα αμοιβών: (για γιατρούς και το senior προσωπικό)

1.      όλοι οι εργαζόμενοι αμείβονται αποκλειστικά με μισθό και τα νόμιμα επιδόματα. Το κέντρο λειτουργεί με προϋπολογισμό και θα πρέπει τα έσοδα να ισοσκελίζουν τα έξοδα (δημόσιο κέντρο)

2.      μερική κάλυψη μισθών, bonus ανάλογα της απόδοσης του κέντρου και των εσόδων (είτε δημόσιο- είτε ιδιωτικής φύσης)

3.      ελεύθερες συμβάσεις- όχι μισθός, εισόδημα ανάλογα της απόδοσης του κέντρου

Gatekeeper:
70.000Χ30.000 γιατροί= 2,1 δις

Αυτο το 30,000 ιατροί απο που προκυπτει?
Οι υπόλοιποι 40.0000 ιατροί ?

EzeΤΡΟΛ:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ (Ελευθεροτυπία)

Παροχές δυο ταχυτήτων θα δίνει ο νέος φορέας υγείας των ασφαλιστικών ταμείων ΕΟΠΠΥ, στον οποίο θα ενταχθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (ΙΚΑ), οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ), οι υπάλληλοι του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και οι αγρότες.
Ο νέος φορέας θα λειτουργήσει, τελικά, από τον Σεπτέμβριο και θα καλύπτει σχεδόν 9 εκατομμύρια άμεσα και έμμεσα (μέλη οικογενειών) ασφαλισμένους. Αυτοί θα έχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προσφεύγοντας:

α) στα 220 κέντρα υγείας (κυρίως στην ύπαιθρο),

β) στις 350 δομές υγείας του ΙΚΑ (στα αστικά κέντρα) και

γ) στους 25.000 ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι θα είναι συμβεβλημένοι με τον νέο φορέα.

Παράλληλα, θα έχουν την ευχέρεια για κλινικές, παρακλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις στα ιδιωτικά κέντρα τα οποία θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΠΥ. Ακόμη και η θεραπεία θα μπορεί να γίνεται στα ιδιωτικά νοσοκομεία καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΠΥ Γ. Βουδούρη, το τιμολόγιο που θα πληρώνει ο οργανισμός θα είναι ενιαίο: «Θα διαμορφωθούν ενιαίες τιμές που θα πληρώνουμε στα δημόσια νοσοκομεία και όποια ιδιωτική κλινική επιθυμεί θα συνάπτει μαζί μας σύμβαση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο που θα εφαρμοστεί θα είναι αντίστοιχο του Ωνασείου, όπου το σύνολο σχεδόν των ταμείων έχει σύμβαση και πληρώνει την εγχείρηση ανοικτής καρδιάς με συγκεκριμένο ποσό (περί τα 8.000 ευρώ), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μέρες νοσηλείας ή τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες.

Παράλληλα σχεδιάζεται να σπάσουν οι συμβάσεις των ταμείων με τους φαρμακευτικούς συλλόγους οι οποίοι λειτουργούν σαν ενδιάμεσοι με τους παρόχους υπηρεσιών και φαρμακευτικών προϊόντων. «Θα υπογράφουμε συμβάσεις με κάθε φαρμακείο και κάθε επιστήμονα χωριστά» τονίζει στην «Κ.Ε.» ο κ. Βουδούρης.

Ομως, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στους ιδιώτες γιατρούς και τα διαγνωστικά κέντρα το 1,5 εκατομμύριο των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ αγροτών. Και αυτό καθώς το αποτρέπουν τα... ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ασφάλισης και λειτουργίας που εισάγει το νέο ταμείο.

Ο νεοσύστατος οργανισμός περίθαλψης έχει υπολογίσει ότι... βγαίνει οικονομικά -κάνοντας χρήση και των ιδιωτικών υποδομών υγείας- με μηνιαία συνδρομή άνω των 90 ευρώ. Ποσό που κατά μέσο όρο πληρώνουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΟΠΑΔ και του Δημοσίου (μέσος μισθός 1.250 ευρώ επί 2,5% που είναι η εργατική συμμετοχή και 5% η εργοδοτική στον κλάδο υγείας). Κοντολογίς, για τον ΕΟΠΠΥ έχει γίνει ένας προϋπολογισμός 7 δισ. σε ετήσια βάση (πλην ΟΓΑ).

Αντίθετα, οι αγρότες πληρώνουν μηνιαία εισφορά μικρότερη από τα μισά. Επιπρόσθετα πολλοί συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που λαμβάνουν τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ, πληρώνουν για υγειονομική περίθαλψη μόλις 14,5 ευρώ το μήνα. Αρα, δεν... συμφέρουν για να τους παρασχεθεί ιδιώτης γιατρός, προκειμένου να αποφεύγουν τις ουρές στα κέντρα υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία. Αποφασίστηκε έτσι να εξαιρεθούν των νέων παροχών και θα υποβαθμιστούν στη δεύτερη ταχύτητα καθώς δεν έχουν οικονομική επιφάνεια....

Εξάλλου, και οι άνεργοι ή όσοι έχουν 50 ένσημα το 2010 θα έχουν -με νομοθετική ρύθμιση- περίθαλψη φέτος, αλλά όχι και παροχές σε χρήμα (επιδόματα, κάλυψη μισθολογικών απωλειών κ.ά.)

EzeΤΡΟΛ:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

...Εξήγησε ακόμη ότι από 1ης Ιουνίου θα ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)...

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση