Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
4 Ιουλίου 2022, 15:29:17

Αποστολέας Θέμα: Για άδεια λειτουργίας ιδιωτικού Ιατρείου.  (Αναγνώστηκε 54414 φορές)

0 μέλη και 2 επισκέπτες διαβάζουν αυτό το θέμα.

19 Ιουλίου 2011, 10:11:03
Αναγνώστηκε 54414 φορές
Αποσυνδεδεμένος

medicus


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 84 (ΦΕΚ 70-10/04/2001)
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)


Άρθρο 1
2. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), είναι οι ακόλουθοι :
    α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία
    β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία
    γ.  Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια
    δ.  Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Άρθρο 2
1.Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α. και Β. του παρόντος, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας.

Άρθο 5
Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου - οδοντιατρείου

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται υποβολή αίτησης του δικαιούχου ιατρού ή οδοντιάτρου ή ιατρικής εταιρείας.  Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή συστέγασης του άρθρου 4, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.
2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα διακαιολογητικά:
α. Άδεια άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος των δικαιούχων.
β. Τίτλος ειδικότητας, εφ' όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.  
γ. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας, εφ' όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης, από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο.  
δ. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου ή οδοντιατρείου ή της ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας, το θεωρημένο από τα μητρώα του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου, αντίστοιχα, συμφωνητικό λειτουργίας ή καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας.  Εάν ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόμηση κυρωμένου αντιγράφου αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.    
ε. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλαγμα, ακινήτου, όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο.  Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει οτι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ιατρείου (οδοντιατρείου).
στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί οτι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β του παρόντος.    
ζ. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντιγράφων παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή της αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
η. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό.
θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ., περί είσπραξης παραβόλου, υπέρ του δημοσίου.


ΠAPAPTHMA A’
TEXNIKEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ
MEPOΣ ΠPΩTO
TMHMA A’
      
Iατρείο – Oδοντιατρείο
1.Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος του Iατρείου – Oδοντιατρείου προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντίστοιχου μηχανήματος.2.Σε κάθε Iατρείο – Oδονταιτρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγισμένο δοχείο μολυσματικών απορριμάτων.      

ΙΑΤΡΕΙΟ(επιφάνεια): 10 τετρ. μέτρα
    - Γραφείο Ιατρού(ελάχιστη διάσταση)= 2,80 μέτρα
    - Εξεταστήριο(ελάχιστη διάσταση)= 2,00 μέτρα
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ(επιφάνεια)= 8,00 τετρ. μέτρα   (ελάχιστη διάσταση)=2,50 μέτρα
W.C.(επιφάνεια)= 1,50 τετρ. μέτρα  (ελάχιστη διάσταση)= 0,90 μέτρα


ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Κωδικός(για Ιατρείο "Άνευ Ειδικότητος"): 85121092(Κ.Α.Δ. 1997)/86211004(Κ.Α.Δ. 2008) -Υπηρεσίες Ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
« Τελευταία τροποποίηση: 2 Σεπτεμβρίου 2011, 18:55:08 από medicus »
Medicus curat,
Deus sanat

26 Αυγούστου 2011, 09:42:09
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

medicus


ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ(Κ.Α.Δ.) 2009   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Νοσοκομειακές υπηρεσίες χειρουργείου
86.10.11.01   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής
86.10.11.02   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής
86.10.11.03   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
86.10.11.04   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
86.10.11.05   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής
86.10.11.06   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα
86.10.11.07   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων
Γυναικολογικές και μαιευτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες
86.10.12.01   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής - γυναικολογίας
Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης
86.10.13.01   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
Νοσοκομειακές ψυχιατρικές υπηρεσίες
86.10.14.01   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής
86.10.14.02   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής
Άλλες νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς
86.10.15.01   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας
86.10.15.02   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής
86.10.15.03   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας
86.10.15.04   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας
86.10.15.05   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας
86.10.15.06   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας
86.10.15.07   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής
86.10.15.08   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας - αφροδισιολογίας
86.10.15.09   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας
86.10.15.10   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)
86.10.15.11   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
86.10.15.12   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας
86.10.15.13   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας
86.10.15.14   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας
86.10.15.15   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
86.10.15.16   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας
86.10.15.17   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
86.10.15.18   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας
86.10.15.19   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής
86.10.15.20   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας
86.10.15.21   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας - φυματιολογίας
86.10.15.22   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής
86.10.15.23   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας
86.10.15.24   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας
Άλλες νοσοκομειακές υπηρεσίες
86.10.19.01   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας
86.10.19.02   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής
86.10.19.03   Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)
86.10.19.04   Ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.21.10.01   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής
86.21.10.02   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας
86.21.10.03   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας
86.21.10.04   Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.21.10.05   Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό
Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων   
86.22.19.01   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής
86.22.19.02   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας
86.22.19.03   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής
86.22.19.04   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας
86.22.19.05   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας
86.22.19.06   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας
86.22.19.07   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας
86.22.19.08   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας - αφροδισιολογίας
86.22.19.09   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας
86.22.19.10   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)
86.22.19.11   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής
86.22.19.12   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
86.22.19.13   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)
86.22.19.14   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας
86.22.19.15   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής - γυναικολογίας
86.22.19.16   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας
86.22.19.17   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής
86.22.19.18   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας
86.22.19.19   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
86.22.19.20   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας
86.22.19.21   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
86.22.19.22   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής
86.22.19.23   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας
86.22.19.24   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
86.22.19.25   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής
86.22.19.26   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
86.22.19.27   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας - φυματιολογίας
86.22.19.28   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής
86.22.19.29   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας
86.22.19.30   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
86.22.19.31   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής
86.22.19.32   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα
86.22.19.33   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων
86.22.19.34   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής
86.22.19.35   Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας
Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.23.19.01   Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.23.19.02   Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό
86.23.19.03   Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών
86.23.19.04   Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
86.90.12.01   Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων
86.90.12.02   Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
86.90.12.03   Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων
86.90.12.04   Υπηρεσίες νοσηλευτή
86.90.13.01   Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
86.90.13.02   Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.13.03   Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
86.90.13.04   Υπηρεσίες χειροπράκτη
86.90.15.01   Υπηρεσίες ακτινοφυσικού
86.90.15.02   Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
86.90.15.03   Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας
86.90.15.04   Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών
86.90.15.05   Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού
86.90.15.06   Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου
86.90.15.07   Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων
86.90.18.01   Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου
86.90.18.02   Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας
86.90.18.03   Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή
86.90.18.04   Υπηρεσίες ψυχολόγου
86.90.19.01   Υπηρεσίες βελονισμού
86.90.19.02   Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας
86.90.19.03   Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
86.90.19.04   Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
86.90.19.05   Υπηρεσίες εργοθεραπείας
86.90.19.06   Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων
86.90.19.07   Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών
86.90.19.08   Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων
86.90.19.09   Υπηρεσίες λογοθεραπείας
86.90.19.10   Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
86.90.19.11   Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής
86.90.19.12   Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
87.30.11.01 Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας
   Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε παιδιά και νέους με αναπηρίες
   Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε ενήλικες με αναπηρίες
   Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
   Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
   Άλλες υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος
   Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος σε παιδιά και νέους
87.90.11.01 Υπηρεσίες αναμορφωτηρίων ανηλίκων
   Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος για κακοποιημένες γυναίκες
   Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος για ενήλικες
87.90.13.01 Κοινωνικές υπηρεσίες επανένταξης αποφυλακισμένων με παροχή καταλύματος
87.90.13.02 Υπηρεσίες επανένταξης για άτομα εθισμένα στα ναρκωτικά ή στα οινοπνευματώδη (εκτός από ιατρική θεραπεία) με παροχή καταλύματος
87.90.13.03 Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ με παροχή καταλύματος
   Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
   Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
   Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
   Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
   Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
88.10.11.01 Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους
   Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
   Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες
   Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες
   Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες
   Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
   Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
   Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
   Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία
   Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
   Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
88.91.13.01 Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
88.91.13.02 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
88.91.13.03 Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
   Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
   Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
   Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά
   Υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος
88.99.12.01 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οικογενειακού προγραμματισμού
88.99.12.02 Υπηρεσίες χορήγησης συσσιτίων ή κουπονιών σίτισης
   Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους
   Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
88.99.19.01 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα
88.99.19.02 Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, χωρίς παροχή καταλύματος
88.99.19.03 Υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού
88.99.19.04 Υπηρεσίες κοινωνικών γνωριμιών και συνοικεσίων
Medicus curat,
Deus sanat

7 Δεκεμβρίου 2012, 09:00:32
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

medicus


Ερώτηση: γνωρίζει κανείς σας τι τελικά ισχύει σχετικά με την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος; Υπάρχει, πλέον, η δυνατότητα για δημιουργία και 2ου ιατρείου, στον ίδιο ή άλλο νομό; Έχουν καταργηθεί οι παλιές "δεσμεύσεις';

Ευχαριστώ.
Medicus curat,
Deus sanat

7 Δεκεμβρίου 2012, 11:51:13
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

Xouzouris


Ναι, εχουν καταργηθει.

Πας στον συλλογο της περιοχης που σε ενδιαφερει να ανοιξεις δευτερο ιατρειο και καταθετεις κανονικα τα δικαιολογητικα σαν να ηταν πρωτο συν πιστοποιητικο εγγραφης σου στον οποιο ΙΣ εισαι εγγεγραμμενος και ειναι υποχρεωμενοι να σου δωσουν αδεια.

13 Δεκεμβρίου 2012, 17:52:04
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

medicus


Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων (Διαβάστε Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος)

Εχθές μίλησα με γραμματέα ιατρικού συλλόγου, σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας 2ου ιατρείου. Πέραν των απαιτούμενων εγγράφων-πιστοποιητικών(δείτε το προαναφερθέν ΦΕΚ) η όλη διαδικασία απαιτεί, κατά μέσο όρο, μία εβδομάδα.

Και πάλι ευχαριστώ για τις πληροφορίες.   
Medicus curat,
Deus sanat

5 Ιουνίου 2014, 17:05:54
Απάντηση #5
Αποσυνδεδεμένος

arispapa


Σύμφωνα με τον ΙΣΑ για να δοθεί άδεια λειτουργίας ιατρείου σε περιοχή αμιγούς κατοικίας οφείλει να φαίνεται στο σχέδιο και χώρος κατοικίας του ιατρού δίπλα από τον χώρο του ιατρείου. Ισχύει;
Η δική μου περίπτωση είναι ακόμα πιο σύνθετη και αφορά την λειτουργία ιατρείου σε χώρο με άδεια καταστήματος που βρίσκεται σε περιοχή αμιγούς κατοικίας. Στην ίδια οικοδομή στεγάζονται άλλα 3 ιατρεία και 1 γραφείο. Οι χώροι είναι όπως προβλέπεται "χώροι κυρίας χρήσης" και τα τετραγωνικά μέτρα / διαστάσεις εντός ορίων, αλλά σκοντάφτει στην χρήση γης σύμφωνα με τους μηχανικούς. Ξέρει  κάποιος να απαντήσει  ???

5 Ιουνίου 2014, 17:46:20
Απάντηση #6
Συνδεδεμένος

Denominator

Moderator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σύμφωνα με τον ΙΣΑ για να δοθεί άδεια λειτουργίας ιατρείου σε περιοχή αμιγούς κατοικίας οφείλει να φαίνεται στο σχέδιο και χώρος κατοικίας του ιατρού δίπλα από τον χώρο του ιατρείου. Ισχύει;
Η δική μου περίπτωση είναι ακόμα πιο σύνθετη και αφορά την λειτουργία ιατρείου σε χώρο με άδεια καταστήματος που βρίσκεται σε περιοχή αμιγούς κατοικίας. Στην ίδια οικοδομή στεγάζονται άλλα 3 ιατρεία και 1 γραφείο. Οι χώροι είναι όπως προβλέπεται "χώροι κυρίας χρήσης" και τα τετραγωνικά μέτρα / διαστάσεις εντός ορίων, αλλά σκοντάφτει στην χρήση γης σύμφωνα με τους μηχανικούς. Ξέρει  κάποιος να απαντήσει  ???
Αν στο καταστατικό της οικοδομής δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται ρητώς χώρος κύριας χρήσης να χρησιμοποιηθεί ως ιατρείο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Το αν λειτουργούν ήδη 3 ιατρεία δεν είναι ασφαλές κριτήριο διότι: α) μπορεί να είναι παλαιότερα του 2001, οπότε δύνανται να παρεκκλίνουν από το ΠΔ 84/2001 και β) να ευρίσκονται σε τμήμα της οικοδομής στο οποίο επιτρέπονται ιατρεία (π.χ. μέχρι ένα όροφο), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ισχύει για ολόκληρο το κτίσμα.
« Τελευταία τροποποίηση: 5 Ιουνίου 2014, 17:48:05 από Denominator »
Μελλοθάνατε ιατρέ, οι ασθενείς σου σε χαιρετούν.

5 Ιουνίου 2014, 22:44:43
Απάντηση #7
Αποσυνδεδεμένος

arispapa


Με έχουν πληροφορήσει και από την πολεοδομία και από τον ΙΣΑ ότι de facto σε περιοχή αμιγούς κατοικίας τα καταστήματα ορίζονται ως καταστήματα καθημερινών αναγκών όπως φαμακεία , μπακάλικα,κρεοπωλεία γαλακτοπωλεία κ.α. στα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται τα ιατρεία τα οποία για κάποιο λόγο ανήκουν στην κατηγορία γραφεία και δεν μπορούν να στεγαστούν σε κατάστημα τέτοιο. Γνωρίζετε κάποια νομοθεσία στην οποία μπορώ να στηριχθω και να αδειοδοτήσω το ιατρείο μου χωρίς αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε οικία?

6 Ιουνίου 2014, 08:50:36
Απάντηση #8
Αποσυνδεδεμένος

Ορθοπαιδικός


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Με έχουν πληροφορήσει και από την πολεοδομία και από τον ΙΣΑ ότι de facto σε περιοχή αμιγούς κατοικίας τα καταστήματα ορίζονται ως καταστήματα καθημερινών αναγκών όπως φαμακεία , μπακάλικα,κρεοπωλεία γαλακτοπωλεία κ.α. στα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται τα ιατρεία τα οποία για κάποιο λόγο ανήκουν στην κατηγορία γραφεία και δεν μπορούν να στεγαστούν σε κατάστημα τέτοιο. Γνωρίζετε κάποια νομοθεσία στην οποία μπορώ να στηριχθω και να αδειοδοτήσω το ιατρείο μου χωρίς αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε οικία?
   Χωρίς να γνωρίζω νομοθεσία, στη Λάρισα υπάρχουν ιατρεία (μάλλον εργαστήρια μικροβιολόγων) που είναι σε καταστήματα. Σε μικρότερα μέρη (πχ Τύρναβος) έχω δει και ιατρείο (κλινικό). Τώρα αμα είναι θέμα γνωριμιών, δεν ξέρω...

6 Ιουνίου 2014, 13:40:12
Απάντηση #9
Συνδεδεμένος

Denominator

Moderator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Με έχουν πληροφορήσει και από την πολεοδομία και από τον ΙΣΑ ότι de facto σε περιοχή αμιγούς κατοικίας τα καταστήματα ορίζονται ως καταστήματα καθημερινών αναγκών όπως φαμακεία , μπακάλικα,κρεοπωλεία γαλακτοπωλεία κ.α. στα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται τα ιατρεία τα οποία για κάποιο λόγο ανήκουν στην κατηγορία γραφεία και δεν μπορούν να στεγαστούν σε κατάστημα τέτοιο. Γνωρίζετε κάποια νομοθεσία στην οποία μπορώ να στηριχθω και να αδειοδοτήσω το ιατρείο μου χωρίς αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε οικία?
   Χωρίς να γνωρίζω νομοθεσία, στη Λάρισα υπάρχουν ιατρεία (μάλλον εργαστήρια μικροβιολόγων) που είναι σε καταστήματα. Σε μικρότερα μέρη (πχ Τύρναβος) έχω δει και ιατρείο (κλινικό). Τώρα αμα είναι θέμα γνωριμιών, δεν ξέρω...
Υπάρχουν παντού...
Μελλοθάνατε ιατρέ, οι ασθενείς σου σε χαιρετούν.

7 Ιουνίου 2014, 11:34:53
Απάντηση #10
Συνδεδεμένος

Denominator

Moderator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σύμφωνα με τον ΙΣΑ για να δοθεί άδεια λειτουργίας ιατρείου σε περιοχή αμιγούς κατοικίας οφείλει να φαίνεται στο σχέδιο και χώρος κατοικίας του ιατρού δίπλα από τον χώρο του ιατρείου. Ισχύει;
Ναι. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα απαγορεύεται οπαδήποτε άλλη δραστηριότητα, όπως αναφέρεται σε επιμέρους σχετικές διατάξεις (π.χ. διατηρητέα τμήματα πόλεων, περιοχές ειδικής χρήσης κ.λ.π.).
Μελλοθάνατε ιατρέ, οι ασθενείς σου σε χαιρετούν.

14 Φεβρουαρίου 2017, 22:58:49
Απάντηση #11
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2014 ]

Αριθμ. Γ.Π./οικ.4963/25.8.2014 Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. (Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 14 Φεβρουαρίου 2017, 23:00:49 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

26 Ιανουαρίου 2022, 23:10:00
Απάντηση #12
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Παραθέτω και το ΦΕΚ 713 από τις 13 Μαρτίου 2012

Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίες, όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των Ιατρείων, Πολυϊατρείων, Οδοντιατρείων και Πολυοδοντιατρείων.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 26 Ιανουαρίου 2022, 23:12:24 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

27 Ιανουαρίου 2022, 07:00:00
Απάντηση #13
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Επισυνάπτω μια σύνοψη των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάψει ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικού Ιατρείου βάσει του Π.Δ/84/10-04-2001 και του ΦΕΚ 713/2012

Την σύνοψη αυτή μου την έδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας.

Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

27 Ιανουαρίου 2022, 07:05:46
Απάντηση #14
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Κάτι που δεν έχει συνειδητοποιήσει η μεγάλη πλειοψηφία των Ιατρών στην Ελλάδα είναι ότι το 2021 πραγματοποιήθηκε μια επανάσταση στο θέμα της συστέγασης ιδιωτικών Ιατρείων:

Τώρα πλέον μπορούν να συστεγαστούν ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΙΑΤΡΟΙ ΙΔΙΩΝ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ μέσα στο ίδιο εξεταστήριο (προσοχή όχι σε διαφορετικά δωμάτια αλλά ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟ), (σε διακριτές ημέρες και ώρες φυσικά). Η επίσημη ορολογία, σε αυτή την περίπτωση, είναι: Κοινό Ιατρείο ή για την ακρίβεια, Κοινή Βεβαίωση Λειτουργίας Ιατρείου. Ενώ η επίσημη ορολογία όταν δύο Ιατροί έχουν το δικό τους δωμάτιο ο καθένας σε ένα διαμέρισμα είναι: Συστέγαση. Π.χ. σε ένα Ιατρείο που έχει ένα χώρο αναμονής, ένα επιπλέον δωμάτιο και μια τουαλέτα (και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για το εμβαδόν της αναμονής, του δωματίου και της τουαλέτας ώστε να γίνει Ιατρείο) μπορούν να έχουν Κοινό Ιατρείο (σε διακριτές ημέρες και ώρες) έως και 5 Ιατροί της ίδιας ειδικότητας ή διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων. Εάν όμως έχουμε π.χ. κάποιο διαμέρισμα με ένα χώρο αναμονής, δύο επιπλέον δωμάτια καθώς και μία τουαλέτα (και εφόσον πάντα πληρούνται οι προϋποθέσεις για το εμβαδόν της αίθουσας αναμονής, των δωματίων και της τουαλέτας) γίνεται να έχουν στο ένα δωμάτιο κοινό Ιατρείο έως 5 Ιατροί της ίδιας ή διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων (σε διακριτές ημέρες και ώρες φυσικά) και αυτοί να συστεγάζονται με κάποιον άλλο Ιατρό που χρησιμοποιεί το άλλο δωμάτιο (ο οποίος, θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορούσε να μοιράζεται το δωμάτιό του, να έχει δηλαδή Κοινό Ιατρείο, με άλλους έως 4 Ιατρούς της αυτής ή άλλης κλινικής ειδικότητας, με λίγα λόγια σε ένα τέτοιο διαμέρισμα με μία αίθουσα αναμονής, δύο δωμάτια και μια τουαλέτα, θα μπορούσαν να έχουν ιδιωτικό Ιατρείο (πάντα σε διακριτές ημέρες και ώρες) έως και 10 !!! Ιατροί της ίδιας ή διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων.

Ιδού το νομικό πλαίσιο:


Κοινό ιατρείο ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και άλλα θέματα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4771/2021 ΦΕΚ 16/Α/1-2-2021Άρθρο τριακοστό όγδο

Ζητήματα λειτουργίας Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

1.Για κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του π.δ. 84/2001 (Α' 70), όπως ιατρείο, πολυϊατρείο, οδοντιατρείο, πολυοδοντιατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο και εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ανεξαρτήτως δικαιούχου, ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας ή οδοντίατρος, που χρησιμοποιεί νομίμως ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις και από το π.δ. 84/2001. Η παρουσία του επιστημονικά υπευθύνου ή του νομίμου αντικαταστάτη του κάθε φορέα ή τμήματος φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι υποχρεωτική καθ' όλο το ωράριο λειτουργίας του.

2.Η χορήγηση κοινής βεβαίωσης λειτουργίας, πέραν των αναφερομένων στην περ. ε' του άρθρου 4 του π.δ. 84/2001, είναι δυνατή και στην περίπτωση ιατρών διαφορετικής ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, ορίζονται οι ιατρικές ειδικότητες, για τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση κοινής βεβαίωσης λειτουργίας.

3.Οι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτοί ορίζονται στο π.δ. 84/2001, πρέπει να έχουν επαρκή αερισμό και φωτισμό για την καλή λειτουργία τους, που πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού. Είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στους ως άνω φορείς, όταν υφίσταται παρέκκλιση έως είκοσι τοις εκατό (20%) στα μετρικά στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στα παραρτήματα Α' και Β' του π.δ. 84/2001.

4.Οι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να προβαίνουν, πέραν του αρχικού ελέγχου για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα, και σε δειγματοληπτικό έκτακτο έλεγχο του δέκα τοις εκατό (10%) των φορέων που εδρεύουν στην περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας κατ' έτος. Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον μία (1) φορά εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Και σχεδόν 3 μήνες μετά έρχεται και η απόφαση του Υπουργού Υγείας:

Κοινή βεβαίωση λειτουργίας Ιατρείου για έως 5 διαφορετικές κλινικές ειδικότητες

19/05/2021 ΦΕΚ 2030

Δυνατότητα χορήγησης κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου για έως πέντε (5) διαφορετικές ιατρικές κλινικές ειδικότητες, εξαιρουμένων των εργαστηριακών ειδικοτήτων.

Ο ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η κάθε ειδικότητα τοποθετείται σε διακριτό χώρο.

Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Υγείας που αναφέρεται στο υπ’ αρ. (7) σχετικό.

Το κοινό ιατρείο χρησιμοποιείται σε διακριτές ημέρες και ώρες.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 27 Ιανουαρίου 2022, 07:15:08 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
235 Απαντήσεις
365299 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 15 Μαρτίου 2022, 23:35:39
από Argirios Argiriou
2 Απαντήσεις
20338 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 1 Σεπτεμβρίου 2014, 14:07:13
από Gatekeeper
2 Απαντήσεις
18661 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 3 Απριλίου 2018, 09:22:47
από nasiaser
5 Απαντήσεις
28538 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 3 Σεπτεμβρίου 2020, 12:42:21
από Δ. Κουναλάκης
2 Απαντήσεις
26663 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 4 Οκτωβρίου 2020, 12:54:06
από Denominator