ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Συνέδρια - Εκπαιδευτικές συναντήσεις

Συμπόσιο για τις Πολιτικές Υγείας - Τα Βαλκάνια

(1/1)

Δ. Κουναλάκης:
Διαβαλβανικό Δορυφορικό Συμπόσιο
Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008, 9:00 – 13:30
Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Είναι ένα δορυφορικό συμπόσιο της European Health Management Association (EHMA) Annual Conference “The Politics of Health”, που πραγματοποιείται στις 25-27 Ιουνίου 2008, Divani Caravel Hotel, Αθήνα, που οργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Το συμπόσιο οργανώνεται υπό το European Union Initiative INTERREG III, και αποτελείται από δύο ενότητες (α) The Management of Public Health in the Balkans και (β) Joint Public Health Activities. Θα συμμετέχουν ειδικοί από Αλβανία, FYRΟM, Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρου, Ελλάδα, Σερβία και Ρουμανία.

Επίσημη γλώσσα θα είναι η αγγλική.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση