Γενικά > Χρήσιμες πληροφορίες

ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.

(1/16) > >>

Denominator:
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΚΑ σχετικά με οδηγίες για συμπλήρωση και κατάθεση αίτησης στα ΚΕΠΑ:

Τα ιατρικά στοιχεία της αίτησης περιλαμβάνουν αναλυτική ιατρική έκθεση του παραπέμποντος ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του. Η ιατρική αυτή έκθεση θα είναι απολύτως στοιχειοθετημένη και θα παραπέμπει σε εργαστηριακά δεδομένα (ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ κ.λ.π.) τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα με βεβαιωμένη τη γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από Δημόσια αρχή και η διενέργειά τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερη του τετραμήνου.

Παλαιότερης χρονολογίας εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτές. Επίσης ο παραπέμπων, ως θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναφέρει τη φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής, αλλά και κάθε άλλη τυχόν συνυπάρχουσα πάθηση που γνωρίζει από το ιστορικό του ασθενή του και την αγωγή που ακολουθείται για αυτές τις παθήσεις και που θα στοιχειοθετούνται από συνημμένες γνωματεύσεις οι οποίες επίσης θα φέρουν τα πλήρη στοιχεία των υπογραφοντων ιατρών.

Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης δηλαδή ονοματεπώνυμο ιατρού, ΑΦΜ, ΤΣΑΥ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, Ιατρικό Σύλλογο, Ειδικότητα, Φορέα εργασίας ιατρού (ιδιώτης, ΕΣΥ, ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ) τηλέφωνο, φαξ, e-mail και εάν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, τον αριθμό του εξιτηρίου νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.


Υ.Γ. 1ο: Διατηρήθηκε η σύνταξη και η ορθογραφία του πρωτοτύπου.
Υ.Γ. 2ο: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνουν παρατηρήσεις μήπως κάποιος καλοπροαίρετος ιθύνων διαβάζει/ακούει.

Δ. Κουναλάκης:
κάποια σχετικά έγγραφα από το ΙΚΑ

Denominator:
Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ).

Argirios Argiriou:
27/05/2013 Health Daily.

ΙΚΑ: ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Από τα ΚΕ.Π.Α.
 
Σε ενέργειες µε στόχο τη βελτίωση
της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας και τον
εξορθολογισµό του χρόνου αναµονής
των προς εξέταση περιστατικών
προχωρά το ΙΚΑ. Όπως ανακοίνωσε,
από 15/06/2013, (κατά εφαρµογή
του Ν.4144/2013 άρθρο 76 παρ.
3), καθίσταται υποχρεωτική η
συνυποβολή µε την αίτηση για
πιστοποίηση του βαθµού αναπηρίας
από τα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ενιαίου
εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης,
µε την ονοµασία «Εισηγητικός
Φάκελος Παροχών Αναπηρίας».
Παράλληλα, καταργείται η υπάρχουσα
διαδικασία προετοιµασίας του
ιατρικού φακέλου για εισαγωγή στις
Υγειονοµικές Επιτροπές.
Όπως επισηµαίνει το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), µε
την εφαρµογή του νέου εντύπου,
ο χρόνος αναµονής περιορίζεται
σηµαντικά καθότι ο παραπέµπων
ιατρός καθορίζει την ειδικότητα της
υγειονοµικής επιτροπής στην οποία
θα παραπέµπεται ο ασθενής.

Ορθοπαιδικός:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος27/05/2013 Health Daily.

ΙΚΑ: ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Από τα ΚΕ.Π.Α.


--- Τέλος παράθεσης ---
Βλέπε και Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση