Γενικά > Χρήσιμες πληροφορίες

ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.

<< < (2/16) > >>

Argirios Argiriou:
Health Daily, 04/06/2013.

ΚΕΠΑ: ΝΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Εγκύκλιος του ΙΚΑ
Καταργείται στο εξής η υφιστάμενη
διαδικασία προελέγχου ιατρικών
φακέλων στα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Όπως προκύπτει
από πρόσφατη εγκύκλιο του ΙΚΑ,
καθίσταται υποχρεωτική η συνυποβολή
με την αίτηση για πιστοποίηση του
βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του
ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/
Βεβαίωσης. Βάσει της ιατρικής έκθεσης
θα εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις
για την ορθή επιλογή της υγειονομικής
επιτροπής που θα παραπέμπεται ο
ασθενής. Θα συμπληρώνονται σε
αυτή, από τον θεράποντα ιατρό του
ασθενούς, όλα τα απαιτούμενα για το
σκοπό αυτό πληροφοριακά στοιχεία
(ιατρικό ιστορικό, παρακλινικές και
λοιπές ιατρικές εξετάσεις, νοσηλείες,
προσδιορισμός της προέχουσας
πάθησης, λοιπές παθήσεις). Η ιατρική
έκθεση καθίσταται υποχρεωτική από
τις 15 Ιουνίου 2013 και χωρίς αυτή δεν
γίνονται δεκτά αιτήματα προς εξέταση
από τα ΚΕΠΑ

Denominator:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή ΕίσοδοςHealth Daily, 04/06/2013.

ΚΕΠΑ: ΝΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Εγκύκλιος του ΙΚΑ
Καταργείται στο εξής η υφιστάμενη
διαδικασία προελέγχου ιατρικών
φακέλων στα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Όπως προκύπτει
από πρόσφατη εγκύκλιο του ΙΚΑ,
καθίσταται υποχρεωτική η συνυποβολή
με την αίτηση για πιστοποίηση του
βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του
ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/
Βεβαίωσης. Βάσει της ιατρικής έκθεσης
θα εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις
για την ορθή επιλογή της υγειονομικής
επιτροπής που θα παραπέμπεται ο
ασθενής. Θα συμπληρώνονται σε
αυτή, από τον θεράποντα ιατρό του
ασθενούς, όλα τα απαιτούμενα για το
σκοπό αυτό πληροφοριακά στοιχεία
(ιατρικό ιστορικό, παρακλινικές και
λοιπές ιατρικές εξετάσεις, νοσηλείες,
προσδιορισμός της προέχουσας
πάθησης, λοιπές παθήσεις). Η ιατρική
έκθεση καθίσταται υποχρεωτική από
τις 15 Ιουνίου 2013 και χωρίς αυτή δεν
γίνονται δεκτά αιτήματα προς εξέταση
από τα ΚΕΠΑ

--- Τέλος παράθεσης ---
Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι η εισηγητική έκθεση έχει συνταχθεί υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιατρός που θα υπογράψει θα ευρίσκεται προ των ευθυνών του σχετικού νόμου. Πώς όμως μπορεί ένας γιατρός, οποιασδήποτε ειδικότητας, ακόμη και γενικής ιατρικής, να φέρει την ευθύνη της ορθής και αντικειμενικής σύνταξης, πιστοποιώντας την αλήθεια και την ακρίβεια ειδικών παθήσεων, χωρίς να μπορεί ο ίδιος να είναι θεράπων σε όλες ή στις περισσότερες παθήσεις; Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μία ψευδής ή έστω υπερβολική ιατρική γνωμάτευση τρίτου, που από απλή αδιαφορία ή και ενδεχόμενο δόλο εκδίδεται και μεταβάλλει τα ποσοστά αναπηρίας, να θέσει προ των ευθυνών του τον ιατρό που υπογράφει την τελική έκθεση. Αν σε ένα γενικό γιατρό προσκομίσει κάποιος διαβητικός και στεφανιαίος π.χ. μία γνωμάτευση ψυχιάτρου με διάγνωση "σχιζοφρένεια", μπορεί να την αμφισβητήσει; Αν όχι, τον καλύπτει ο νόμος απαλάσσοντάς τον από όποια ευθύνη αν αποδειχθεί ότι ο ψυχίατρος έδωσε ψευδή γνωμάτευση (κάποιοι γιατροί που συμμετείχαν σε επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ήδη έχουν κατηγορηθεί αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της απόλυσης - χωρίς καν να έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση); Αν ναι, έχει το διακίωμα να αρνηθεί τουλάχιστον τη σύνταξη της έκθεσης; Και αν απέχει από τη διαδικασία ένα σημαντικό ποσοστό των γιατρών, από τι θα εξαρτάται το αν θα βρει κάποιος με αναπηρία γιατρό να συντάξει έκθεση, από το ποσό της αμοιβής;
Θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθούμε και σε αυτά τα ερωτήματα κι όχι μόνο στο τεχνικό του "ποια ειδικότητα συντάσσει την αίτηση" που πολύ εύλογα τέθηκε.

Ορθοπαιδικός:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή ΕίσοδοςΜου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι η εισηγητική έκθεση έχει συνταχθεί υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιατρός που θα υπογράψει θα ευρίσκεται προ των ευθυνών του σχετικού νόμου. ....
.... Αν ναι, έχει το διακίωμα να αρνηθεί τουλάχιστον τη σύνταξη της έκθεσης; Και αν απέχει από τη διαδικασία ένα σημαντικό ποσοστό των γιατρών, από τι θα εξαρτάται το αν θα βρει κάποιος με αναπηρία γιατρό να συντάξει έκθεση, από το ποσό της αμοιβής;
Θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθούμε και σε αυτά τα ερωτήματα κι όχι μόνο στο τεχνικό του "ποια ειδικότητα συντάσσει την αίτηση" που πολύ εύλογα τέθηκε.

--- Τέλος παράθεσης ---
Οι παρατηρήσεις μου δεν ήταν για να φορτώσω την έκθεση (υπεύθυνη δήλωση) στους Γ.Ι. . Απλά βλέπω ότι εκεί θα το "πάει" τελικά το ΚΕΠΑ....
   Τελικά πιστεύω ότι όλα καταλήγουν στο ποσό της αμοιβής (και φυσικά το ΚΕΠΑ δεν το νοιάζει ποιος θα πληρώσει - αρκεί να μη δίνει συντάξεις αναπηρικές). Συμφωνώ πλήρων με τις ανησυχίες σου,και περιμένω να δώ τις αντιδράσεις των Ιατρικών Συλλόγων (που για να προβληφθούν τρεχουν πρώτοι).

Ορθοπαιδικός:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος[Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι η εισηγητική έκθεση έχει συνταχθεί υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιατρός που θα υπογράψει θα ευρίσκεται προ των ευθυνών του σχετικού νόμου.
--- Τέλος παράθεσης ---
Ανάλογα ερωτήματα έθεσε και ο Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος (το μεταφέρω απο το Ygeianet, που το βρήκα...)
Αθήνα 17-06-2013               
 
Προς τον Υποδιοικητή ΙΚΑ κ. Πατσούρη
Θέμα : Νέο έντυπο εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας για τα ΚΕΠΑ.
 
κ. Υποδιοικητά
   Με πρόσφατη απόφαση της Υπηρεσίας σας, επιβλήθηκε η συμπλήρωση του νέου πολυσέλιδου εντύπου από τους ιατρούς των ΚΕΠΑ το οποίο υπέχει την έννοια Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ.8, Ν.1599/1986 ως προς την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων από τους γιατρούς, που οφείλουν να το συμπληρώνουν και με γνώση των προβλεπομένων συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης του άρθρου 22, ότι δηλαδή «..όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
   Είναι γνωστό ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 θεσμοθετήθηκε προκειμένου να διευκολύνει την Δημόσια Διοίκηση κυρίως ως προς τη δήλωση κάποιου στοιχείου ή γεγονότος που δεν προκύπτει από την αστυνομική ταυτότητα και όντας απολύτως αληθές και μη επιδεχόμενο καμία αμφισβήτηση ή διαφορετική εκδοχή, καταγράφεται στο συγκεκριμένο έντυπο ως υπευθύνως δηλούμενο, διαφορετικά εάν αποδειχθεί ότι δεν ισχύει, ο δηλώσας διώκεται ποινικά σύμφωνα με τα ανωτέρω.
   Η ζητούμενη καταγραφή στο νέο έντυπο εισηγητικού φακέλου αναπηρίας, ιατρικών στοιχείων, όπως το ιστορικό του ασθενούς, η παρούσα κατάσταση της νόσου του, παρακλινικές εξετάσεις που τεκμηριώνουν την πάθηση του, συνυπάρχουσες παθήσεις, είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν κατόπιν κρίσης & αξιολόγησης από τον γιατρό σύμφωνα με την εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και της εμπειρίας του και ως τέτοια είναι στοιχεία που ενδέχεται να αποκλίνουν κατά τι από την κρίση άλλου γιατρού που ενήργησε επίσης lege artis.
   Συνεπώς είναι αδιανόητο να ζητείται η καταγραφή διάγνωσης ή ιατρικής κρίσης σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599 με όλες τις συνέπειες του νόμου, διότι απλά η οποιαδήποτε κρίση ή διάγνωση δεν αποτελεί κατά την επιστημονική λογική αδιαμφισβήτητο αληθές γεγονός που μπορεί ως τέτοιο να δηλωθεί με τις συνέπειες του Ν.1599.
   Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να αποσύρετε άμεσα το συγκεκριμένο απαράδεκτο και αντιεπιστημονικό έντυπο διότι οι γιατροί συμμορφούμενοι με την επιστημονική λογική και προστατεύοντας εαυτούς από μελλοντικές μηνύσεις και ποινικές διώξεις σε βάρος τους, θα αρνηθούν δικαιολογημένα να το συμπληρώσουν.
Για το Δ.Σ.
 
Ο Πρόεδρος                               Ο Ά Αντιπρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας
 Αθαν. Αποστολόπουλος                   Παν. Ψυχάρης                   Ιωάν. Χρονόπουλος
 
 

Ορθοπαιδικός:
   Πέρασε κάμποσος καιρός αλλά δε βλέπω πρσθήκη με καμίά νέα πληροφορία για το θέμα των γνωματευρεων-δηλώσεων για τα ΚΕΠΑ....Προσωπικά πιστεύω ότι δεν απαντούν για να μπορέσουν να "κόψουν" κάποιους δύστυχους ασφαλισμένους με όποια δικαιολογία βρουν - και θα βρούν (είμαι, συμφωνω προκατειλημένος και πιστεύω σε θεωρίες συνομωσίας).
   Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω (όχι εγώ, άλλος θα την πληρώσει...). Έχω ασθενή με Ca μαστού, σχετικά πρόσφατο, και με ημιακρωτηριασμό δακτύλου και χρόνια οσφυαλγία-σπονδυλαρθίτις. Απο τα ορθοπαιδικά "παίρνει" περίπου 10% ποσοστό αναπηρίας που, άμα αθροιστεί με το μαστό, δίνει πιθανότατα το ποθητό (για εκείνη) ποσοστό αναπηρίας. Ο χειρούργος της έχει ήδη γράψει υπεύθηνη δήλωση, πριν απο εμένα... Τι πρέπει να γίνει τώρα;
   α) Να της δώσω απλή γνωμάτευση (αναπηρίας, θεωρημένη στον ΙΣ) που να καταθέσει στην επιτροπή; (μάλλον αυτό θα κάνω)
β) Να της γράψω υπεύθυνη δήλωση που θα την παραπέμπψ σε ...χειρουργούς για τον μαστό; (είναι η κύρια ασθένεια...)
γ) Να τη στείλω πίσω στο χειρουργό (είναι και εκτός πόλης αν θυμάμαι καλά  :) ) για να συμπεριλάβει τη δική μου γνωμάτευση;
   Δέχομαι γνώμες... Πάντως δεν αναμένω επίλυση του θέματος αφού τα ΚΕΠΑ (επαναλαμβάνομαι...) επίτηδες δημιούργησαν αυτό το σκηνικό (εκτός αν θέλουν για το κάθε πρόβλημα να περνάει ο παθών ασθενής απο διαφορετική επιτροπή... θα κάνει 2-3 χρόνια για να περάσει απο όλες αν έχει 2-3 διαφορετικά προβλήματα  :laugh: :laugh: :laugh:  ---> γελάω με τα χάλια μας).

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση