Γενικά > Ανακοινώσεις για τη λειτουργία του Forum

Λειτουργία forum και ΕΟΠΥΥ

(1/1)

Denominator:
Ανατρέχοντας τα παλιά θέματα, διαπιστώνω ότι κάποια από αυτά έχουν αποκτήσει αρχειακό χαρακτήρα, ιδιαίτερα μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάποια επαναταξινόμηση αυτών σε μία ενότητα υπό κοινό τίτλο (π.χ. "Αρχείο"); Μήπως είναι σκόπιμο κάποια από αυτά να κλειδωθούν;

Αδαμάντιος Σκούφαλος:
Στα "Νέα" που υπάρχουν στην αρχική σελίδα το θέμα "Ενιαίος κανονισμός παροχών ΕΟΠΥΥ: Έγινε ΦΕΚ" παραπέμπει στο παλιό ΦΕΚ. Μήπως πρέπει να αλλάξει με το νέο τροποποιημένο κανονισμό;

Τροποποίηση: Βλέπω ο Δημήτρης το ρύθμισε. Αν θέλουν οι διαχειριστές, μπορούν να διαγράψουν το μήνυμα.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση