Γενικά > Νομικά θέματα

Εξέλιξη Επιμελητών Β' σε Α'

(1/11) > >>

nart:
Καλησπέρα.

Υπηρετώ σε θέση Επιμελητή Β΄Νοσοκομείου της περιφέρειας και θα εκτιμούσα ειλικρινά τη βοήθεια όποιου γνωρίζει κάτι σχετικά με τα παρακάτω...

- Η θητεία των Επιμελητών Β΄είναι 5ετής ή 7ετής? Στη βεβαίωση των στοιχείων απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας πρόσληψης και της ημερομηνίας λήξης της θητείας μου στο βαθμό του Επιμελητή Β΄είναι μία 5ετία. Τι ισχύει τελικά?

-Ο χρόνος υπηρεσίας ως επικουρικού ιατρού προσμετράται τελικά για την εξέλιξη στον επόμενο βαθμό? Το ίδιο και ο χρόνος υπηρεσίας στο αγροτικό (με βάση πρόσφατο έγγραφο)?

Ευχαριστώ!
     

Πατρωνάκης Μάνος:
 Α. Η θητεία των ΕΒ; Δείτε την εγκύκλιο του 3754 ως επισυναπτόμενο παρακάτω.
 Β. Ο χρόνος υπηρεσίας ως Επικουρικού;
     Σύμφωνα με τον Ν.3868/2010 αρ2 παρ.2  ''Ο χρόνος που ο ιατρός υπηρετεί ως επικουρικός προσμετράται ως προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατάληψη
     θέσης στο ΕΣΥ καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξη του στο ΕΣΥ''
 Γ. Ο χρόνος υπηρεσίας στο Αγροτικό;
     ''Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 2419/1997 (165 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν.2646/1998 (236 Α΄)
       και την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
      «6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον, η θέση που
       προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παρατείνεται η θητεία του ιδίου ή άλλου ιατρού που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή
       σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό θα παρατείνεται η
       θητεία άλλου ιατρού μετά από την πρόταση του Νοσοκομείου. Η παράταση αυτή δίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
       δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες και μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός που θα επιλεγεί με βάση την επόμενη προκήρυξη».
       2. Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του ΕΣΥ που διανύθηκε σε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο,
       για την εκπλήρωση των καθηκόντων ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την εξέλιξή τους.
         Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος, Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος   

nart:
Ευχαριστώ θερμά για την απάντηση!

Συνεπώς, στη δική μου περίπτωση, με ημερομηνία πρόσληψης σε θέση Επιμελητή Β΄03/02/2011 (και 1 χρόνο αγροτικό και 1 χρόνο επικουρικό), μπορώ να ζητήσω αξιολόγηση για την επόμενη βαθμίδα (Επιμελητή Α΄) στα 5 χρόνια, δηλαδή στις 02/02/2016?

Είναι σωστή η ερμηνεία που δίνω?

Ευχαριστώ και πάλι για όλα!

kefalidisg:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος       2. Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του ΕΣΥ που διανύθηκε σε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο,
       για την εκπλήρωση των καθηκόντων ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την εξέλιξή τους.
         Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος, Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος   

--- Τέλος παράθεσης ---

Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο ποιητής........ η υπηρεσία υπαίθρου μετρά σαν προϋπηρεσία για όλους τους γιατρούς που την υπηρέτησαν ή μόνο γι' αυτούς που είχαν ολοκληρώσει πρώτα την ειδικότητά τους όπως για παράδειγμα οι ακτινολόγοι ή οι μικροβιολόγοι;

Αδαμάντιος Σκούφαλος:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή ΕίσοδοςΔεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος       2. Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του ΕΣΥ που διανύθηκε σε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο,
       για την εκπλήρωση των καθηκόντων ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την εξέλιξή τους.
         Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος, Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος    

--- Τέλος παράθεσης ---

Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο ποιητής........ η υπηρεσία υπαίθρου μετρά σαν προϋπηρεσία για όλους τους γιατρούς που την υπηρέτησαν ή μόνο γι' αυτούς που είχαν ολοκληρώσει πρώτα την ειδικότητά τους όπως για παράδειγμα οι ακτινολόγοι ή οι μικροβιολόγοι;

--- Τέλος παράθεσης ---

Κι εγώ είχα την ίδια απορία όταν το διάβασα.
Σε ερώτηση στο γραφείο προσωπικού απάντησαν ότι αναφέρεται σε όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ που έκαναν αγροτικό είτε ως ανειδίκευτοι (όταν υπηρέτησαν το αγροτικό) είτε ως ειδικευμένοι.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση