Άλλες κατηγορίες μηνυμάτων > Πολιτική και Κοινωνικά Θέματα

Οι υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα τη δεκαετία 1996-2006.

(1/1)

Αγωνιστική Παρέμβαση:
Με τη μορφή του επισυναπτόμενου pdf αρχείου ανεβάζουμε τη μελέτη του αναπληρωτή καθηγητή Γιάννη Τούντα και των συνεργατών του στο Κέντρο Μελέτών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η μελέτη είναι αρκετά μεγάλη (88 σελίδες) , αλλά έχουμε την άποψη ότι  είναι ενδιαφέρουσα και αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση