Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
26 Φεβρουαρίου 2020, 18:06:17

Αποστολέας Θέμα: Χορήγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης, από το ΤΣΑΥ.  (Αναγνώστηκε 22771 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

18 Ιουνίου 2008, 13:08:36
Αναγνώστηκε 22771 φορές
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Παραθέτω σχετική απόφαση του ΤΣΑΥ όπως την βρήκα από το φόρουμ της Ένωσης Γενικών Ιατρών ( Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος ).

Σχετ: Απόφαση Δ.Σ. 1200/17.12.2007.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε ότι το Δ.Σ. του ΤΣΑΥ ενέκρινε με την ανωτέρω απόφαση του την αποδέσμευση του ποσού των €1.800.000,00 για χορήγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης ύψους €6.000,00 έκαστο με την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης από τη Νομισματική επιτροπή.

Όσοι από τους ασφαλισμένους επιθυμούν να τύχουν χορήγησης του εν λόγω δανείου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 30/6/08.

Το αναφερόμενο δάνειο θα χορηγηθεί με σειρά προτεραιότητας των περιοχών Δ, Γ, Β, Α που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 3 Ν 1262/82 και με την προϋπόθεση ότι οι υγειονομικοί που αιτούνται την χορήγηση του δανείου έχουν χρόνο ασφάλισης κάτω της 10ετίας από την έναρξη των υποχρεώσεών τους στο Ταμείο ή δεν έχει παρέλθει 10ετία από τη λήψη τίτλου ειδικότητας.

Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας που επιθυμούν να τους χορηγηθεί δάνειο πρέπει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υποβάλουν την αίτησή τους στο τμήμα, στο γραφείο ή στην αντιπροσωπεία που ανήκουν.

Οι αρμόδιοι των Τμημάτων, των Γραφείων ή των Αντιπροσωπειών οφείλουν να πρωτοκολλήσουν την αίτηση αναγράφοντας τα στοιχεία του Τμήματος, του Γραφείου ή της Αντιπροσωπείας και τον αριθμό πρωτοκόλλου στο σώμα της αίτησης και στην συνέχεια άμεσα να την διαβιβάσουν στην κεντρική υπηρεσία.

Στην αίτηση θα αναγράφεται η πόλη στην οποία θα εγκατασταθεί επαγγελματικά ο ασφαλισμένος και θα επισυνάπτονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του ασφαλιστικού βιβλιαρίου όπου καταχωρούνται οι εισφορές που έχουν καταβληθεί μέχρι το έτος 2007. Εάν δεν είναι καταχωρημένες για οποιοδήποτε λόγο, φωτοτυπία επικυρωμένη των αποδείξεων πληρωμής.

2. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο άδειας άσκησης επαγγέλματος .

3. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο τίτλου ειδικότητας.

4. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο βεβαίωσης έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ.

5. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν 1599/86) στην οποία θα δηλώνει ότι:

Α) Το δάνειο θα το χρησιμοποιήσει για επαγγελματική εγκατάσταση ή εξοπλισμό του………………που βρίσκεται στην περιοχή………………οδός …………..αριθ……

Β) Δεν του έχει χορηγηθεί άλλο δάνειο μέχρι σήμερα από το ΤΣΑΥ.

6. Συμπληρωμένη κατάλληλα την συνημμένη αίτηση δήλωση.

Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι, πλην των προερχομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον :

1) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

2) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει τη μόνιμη κατοικία του στην Ελλάδα και σε περίπτωση αλλαγής της, ότι υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το ΤΣΑΥ.

3) Έγγραφο στο οποίο ορίζεται ο αξιόχρεος τριτεγγυητής με περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και

4) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα φαίνεται ότι έχει παρέλθει πενταετία από τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Το δάνειο θα εξοφληθεί σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά από ένα (1) έτος από τη χορήγηση του δανείου.

Το επιτόκιο καθορίστηκε σε ποσοστό 3,98%.

Τέλος σημειώνεται ότι θα απαιτηθεί μετά την έγκριση της αίτησης για τη χορήγηση του εν λόγω δανείου η καταβολή στο Δημόσιο Ταμείο χαρτοσήμου 3%(180€) στο ποσό του δανείου πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ (36€) σύνολο 216,00€. Το διπλότυπο τύπου Α από το Δημόσιο Ταμείο πρέπει να σταλεί στο ΤΣΑΥ.

Το Τμήμα, το Γραφείο ή η Αντιπροσωπεία όπου υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να βεβαιώνει με σχετική σημείωση, σφραγίδα και υπογραφή την ύπαρξη ή μη οφειλής του ασφαλισμένου μέχρι την 31/12/2007.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

18 Ιουνίου 2008, 16:40:08
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

Αδαμάντιος Σκούφαλος


Η απόφαση του Δ.Σ. είναι στις 17-12-07.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30-06-08 (σε 12 μέρες).
Δεν νομίζω ότι κάποιος που ενημερώνεται μόλις τώρα μπορεί να συγκεντρώσει όλα αυτά τα χαρτιά σε 7 εργάσιμες μέρες, ιδιαίτερα να έχει ιδιωτικό ιατρείο.
Προσωπικά πρώτη φορά βλέπω αυτό το έγγραφο (αν και δεν με αφορά επαγγελματικά).
Έγινε γνωστό στους νέους συναδέλφους όλο αυτό το διάστημα από τις αρχές του έτους και με ποιο τρόπο;
Άραγε οι κατά τόπους αντιπροσωπείες του ΤΣΑΥ ενημέρωναν τους νέους συναδέλφους γι’ αυτή τη δυνατότητα, όταν πήγαιναν να γραφτούν για να ανοίξουν το ιατρείο;
Εγώ είμαι περίεργος και καχύποπτος ή το θέμα είναι περίεργο και ύποπτο;

18 Ιουνίου 2008, 20:06:33
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

Πατρωνάκης Μάνος

Moderator
 Υπήρχε μέχρι πρότινος η ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος, στην οποία υπήρχε και η σχετική ενημέρωση για αυτό το δάνειο. Το είχα διαβάσει.
Τώρα όμως όπως ξέρετε το ΤΣΑΥ δήλωσε πτώχευση. Αναγκάστηκε να λιγοστέψει τα έξοδα, προς όφελος των συντάξεων και η ιστοσελίδα δεν υπάρχει πια.

16 Φεβρουαρίου 2009, 11:13:21
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

Raptor

Ιατροί
Συντομα αναμένονται νέα σχετικα με την εκταμίευση.

Για πληροφορίες     210 8819188
"Success is getting what you want" "Happiness is wanting what you get"
"The secret of happiness is not found in seeking more, but in the capacity to enjoy less."

20 Μαρτίου 2009, 10:32:30
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

Raptor

Ιατροί
Ο ΙΣΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΣΑΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΛΗΨΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΑ
"Success is getting what you want" "Happiness is wanting what you get"
"The secret of happiness is not found in seeking more, but in the capacity to enjoy less."

8 Αυγούστου 2011, 00:17:17
Απάντηση #5
Αποσυνδεδεμένος

anastasios theodoridis

Ιατροί
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 2011

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2011 θα χορηγηθούν δάνεια πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης σε 400 υγειονομικούς ύψους 6.000,00 € έκαστο, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ και της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δανείων είναι οι εξής:

·         Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας και να μην έχει παρέλθει 10ετία από τη λήψη του τίτλου ειδικότητας ή της άσκησης επαγγέλματος {στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τίτλος ειδικότητας (οδοντίατροι φαρμακοποιοί, κτηνίατροι)}.

·         Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν και άδεια παραμονής στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του δανείου.

·         Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/6/2011 (δηλ. μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο υποβολής της αίτησης ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους και να καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

·         Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι 10-9-2011 να υποβάλλουν Αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο πρωτότυπο. Στην αίτηση θα αναγράφεται η πόλη στην οποία θα εγκατασταθεί επαγγελματικά ο ασφαλισμένος και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

               -Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος,

               -Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας,

               -Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών από τη ΔΟΥ,

               -Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 Ν.1599/86) στην οποία θα δηλώνει ότι:

                      Ι). Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για 1η επαγγελματική εγκατάσταση ή εξοπλισμό του (όνομα ασφαλισμένου) που βρίσκεται στην περιοχή (υποχρεωτική αναγραφή περιοχής, οδού και αριθμού).

                      ΙΙ). Δεν του έχει χορηγηθεί άλλο δάνειο μέχρι σήμερα από το Ταμείο.

Οι Αλλοδαποί ασφαλισμένοι πλην των προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

               -Άδεια παραμονής στην Ελλάδα,

               -Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου στην Ελλάδα και σε περίπτωση αλλαγής της ότι υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Ταμείο,

              -Έγγραφο στο οποίο ορίζεται ο αξιόχρεος τριτεγγυητής με περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, και

              -Αποδεικτικό από το οποίο θα φαίνεται ότι έχει παρέλθει 5ετία από τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος (απόφαση Δ.Σ. ΤΣΑΥ 193/2002).

·         Το επιτόκιο των δανείων ορίσθηκε σε ποσοστό 3,65%, η δε εξόφληση του δανείου θα γίνει σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που θα αρχίζουν από το μεθεπόμενο χρόνο χορήγησης του δανείου. Το επιτόκιο του πρώτου έτους, που δεν θα καταβάλλονται οι δόσεις, θα επιμερισθεί και θα συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των 36 δόσεων.

·         Για τη χορήγηση του δανείου δεν απαιτούνται δικαιολογητικά ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων, ούτε εγγυήσεις τρίτων (πλην των περιπτώσεων των αλλοδαπών), αλλά σε περίπτωση μη εξόφλησης τριών στη συνέχεια δόσεων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ.

·         Τα δάνεια θα χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας των περιοχών Δ, Γ, Β, Α, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1262/92.

·         Μετά την έγκριση της αίτησης για τη χορήγηση του δανείου θα απαιτηθεί η καταβολή σε Δημόσιο Ταμείο χαρτοσήμου 3% (180 €) επί του ποσού του δανείου πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ (36 €), σύνολο 216,00 €.

·         Για πληροφορίες, αρμόδια υπάλληλος: κα Πόριου Χριστίνα, τηλ.210.8819188.

 

                                                                                                   Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος[G]Skins%2FTSAY_Skins1%2FHorizontal+Menu+-+Fixed+Width
   
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν ηλίθιο.....
Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα κερδίσει λόγω πείρας!!!

14 Φεβρουαρίου 2012, 12:35:01
Απάντηση #6
Αποσυνδεδεμένος

drak78


Γεια σας συναδελφοι..εδω και 2 μήνες αρκετοί απο τους δικαιούχους υγειονομικούς για την χορηγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης, αναμένουν, άλλοι με λίγη και άλλοι με πολλή αγωνία την εκταμίευση των 6000 ευρώ, έχοντας παράλληλα προγραμματίσει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Σήμερα ,και μετα απο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ  είχα μια συνομιλία με την κ. Πόριου , υπάλληλο ΤΣΑΥ στην οποία παραπέμπει το έγγραφο-ανακοίνωση για την χορηγηση των δανείων ,η οποία σε ερώτηση μου για την εκταμίευση, απαντά ΑΠΛΑ και ΧΩΡΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ οτι τα δάνεια ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ  που εχουν εγκριθεί και υπογράψει, εχοντας πληρώσει επίσης 216 ευρώ στη ΔΟΥ ,ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΟΥΝ, καλώντας με να κάνω ΥΠΟΜΟΝΗ!!
Θεωρώ οτι εδώ υπάρχει μια ΑΔΙΚΙΑ ...κατα την οποία γίνεται ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ απο την πλευρά του ΤΣΑΥ  με δαπάνες δημοσιευμένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μεχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου 2011, στις οποίες αναγράφονται και τα αδιάθετα ποσά.. σας παραπέμπω στην τελέυταια...
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αν κάποιος έχει αντιθετη άποψη ή/και θίγεται απο το παρον ας μας εξηγήσει περισσότερα....Λέξεις κλειδιά:
 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
9 Απαντήσεις
23963 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 24 Αυγούστου 2011, 20:01:27
από Denominator
3 Απαντήσεις
2731 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 7 Ιουλίου 2009, 11:26:16
από Raptor
1 Απαντήσεις
5525 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 4 Φεβρουαρίου 2011, 19:44:57
από anastasios theodoridis
1 Απαντήσεις
2916 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 10 Μαΐου 2014, 17:15:30
από ΑΡΗΣ
3 Απαντήσεις
3997 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 13 Νοεμβρίου 2015, 13:16:35
από Ορθοπαιδικός