Γενικά > Γενική συζήτηση

Family Medicine's Identity: Being Generalists in a Specialist Culture?

(1/1)

πρώτη & καλύτερη:
Στο άρθρο που επισυνάπτω ο Howard F. Stein, από το Department of Family and Preventive Medicine, University of Oklahoma, συζητά το ζήτημα της ταυτότητας της Γενικής Ιατρικής.

Είμαστε "γενικοί" ή "ειδικοί"? Η διαμάχη φαίνεται ότι είναι τόσο παλιά, όσο και η ιστορία της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής. Ο Stein αναφέρεται στα τρία σχήματα που έχουν προταθεί για την ταυτότητα της Γενικής Ιατρικής. Η ΓΙ σαν φιλοσοφική και πολιτική θέση, η ΓΙ σαν gatekeeper και η ΓΙ οριζόμενη από το σύνολο των ζητημάτων που ασχολείται ο γενικός ιατρός.

Ο Stein λέει ότι η τάση για να φαίνεται η ΓΙ ως ειδικότητα, ξεκινά από το περιβάλλον που εξελίσσεται: αφού η Ιατρική εξειδικεύεται, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για την αξία του generalism.

Επίσης, αναφέρεται σε διάφορα "λάθη" που κάνουμε, όταν προσπαθούμε να ορίσουμε την ταυτότητά μας. Για παράδειγμα, κατηγορώντας το συνθηματικό λόγο που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους γενικούς ιατρούς και αναφερόμενος στην κοινότυπη φράση "εμείς δε θεραπεύουμε ασθένειες, θεραπεύουμε ασθενείς", λέει ότι αυτό δε σημαίνει τίποτα πρακτικά, αφού και οι γενικοί ιατροί, κάνουμε ιατρική όπως οι άλλες ειδικότητες. Παρόμοια δεικτικός, είναι και για τις κατά καιρό διατυπωμένες θεωρίες, όπως η θεωρία της οικογένειας, που παρά τις αντίθετες προσπάθειες, δεν πέτυχαν να γίνουν ο "σκληρός ιδεολογικός πυρήνας" της ΓΙ.

Τέλος, στον επίλογο προτείνει μια σειρά από λύσεις στο πρόβλημα που φαίνεται ότι είναι συνυφασμένο με την ίδια την ειδικότητά μας. Πιο ενδιαφέρουσα βρίσκω αυτή που λέει: to apply the attitude of reflective practice—that is, of thinking about what we are doing as we do it—not only to day-to-day clinical work but to contemplation of the future of the discipline itself.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Annals of Family Medicine, 2006.Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση