Γενικά > Νομικά θέματα

Τεχνικοί ασφαλείας

(1/1)

Denominator:
Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του άρθρου 8 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010).

Αναλυτικά χρήσιμες ερωτοαποκρίσεις σχετικά με το θέμα: Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Argirios Argiriou:
15/04/2021

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση