Θέματα Εργασίας > Εργασία στον ιδιωτικό τομέα (αυτοαπασχόληση)

Τί χρειάζεται για να καταχωρηθεί κανείς στο ΙΚΑ ως εργοδότης.

(1/1)

Argirios Argiriou:
Πριν προσλάβει κανείς υπάλληλο στο Ιατρείο του, πρέπει να δηλωθεί στο ΙΚΑ ως εργοδότης.
Για να το κάνει κανείς αυτό χρειάζεται να πάει στην διοικητική υπηρεσία του οικείου του ΙΚΑ με τα παρακάτω:

Συμπληρωμένη αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη.

Φωτοτυπία της Αστυνομικής του Ταυτότητας.

Φωτοτυπία έναρξης επαγγέλματος από την εφορία.

Φωτοτυπία αναγγελίας πρόσληψης.

Φωτοτυπία Πίνακα Προσωπικού (εδώ γράφει ποιές ώρες θα απασχολείται ο υπάλληλος, και μια τέτοια φωτοτυπία πρέπει να τοιχοκοληθεί και στο Ιατρείο).

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση