Θέματα Εργασίας > Αποσπάσματα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Πρόταση για αλλαγές στο Σύστημα Υγείας

<< < (2/62) > >>

Αδαμάντιος Σκούφαλος:
Βλέπω προτείνεται ουσιαστική κατάργηση εφημερίας Κ.Υ. με εφαρμογή κυκλικού ωραρίου (με αντίστοιχη κατάργηση των ρεπό εφημερίας).
Βέβαια για να γίνει αυτό χρειάζεται 3πλάσιο προσωπικό. Που θα το βρει; (Είδες ο υγειονομικός χάρτης!) Κατάργηση πολλών Κ.Υ. και Π.Ι. και συγκέντρωση του προσωπικού σε λιγότερα; Ενισχύσεις από τους (πρώην) ΙΚΑτζίδες;
Σε μικρά μέρη (απομακρυσμένες περιοχές, νησάκια κλπ) που εκ των πραγμάτων το προσωπικό είναι λίγο έως ελάχιστο; Εφημερίες ή/και ιδιωτικό ιατρείο εκτός ωραρίου;
Για Κ.Υ. αστικού τύπου δε βλέπω καμιά αναφορά. Επομένως στις πόλεις η διαδρομή θα είναι οικογενειακός γιατρός--->νοσοκομείο;

Δημήτρης Μακρέας:
Αν θυμάμαι καλά ως "θετική" είχε χαρακτηριστεί και η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ των γιγάντων Λοβέρδου-Μόσιαλου.
Όπως και τότε , έτσι και τώρα υποστηρίζω ότι το κομβικό σημείο σε μια αλλαγή ενός συστήματος είναι οι προθέσεις του "μεταρυθμιστή".
Ποιε είναι οι προθέσεις άραγε?
-Η κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού ?(Αλήθεια λέξη για τους εκατομύρια ανασφάλιστους, για αυτούς  voucher)...
Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι στα κείμενα των"σοφών" η καθολικότητα ενός συστήματος υγείας έχει χαθεί ως έννοια.
-Η περιστολή του κόστους -ανεξαρτήτως συνεπειών- και η σταδιακή συρίκνωση του διακαιώματος στην υγεία?

Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία για τις προθέσεις. Με δοδεμένη τη χρεοκωπία του ΕΟΠΥΥ κσι των ταμείων, αλλά και την ολοένα μεγαλύτερη αδυναμία των πολιτών σε ιδωτικές δαπάνες, το μέλλον είναι ζοφερό , από τη στιγμή που δεν υπάρχει η πολιτική απόφαση κεντρικής χρηματοδότησης, οποιουδήποτε συστήματος υγείας, οποιασδήποτε μεταρύθμισης...
Δυστυχώς το μέλλον θα είναι ακόμα πιο ζοφερό και για τους επαγγελματίες υγείας. Όσο η πίτα μικραίνει και όσο η υπηρεσίες υγείας απευθύνονται σε ολοένα και μικρότερο πλυθησμό που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει πρόσβαση σε αυτές, τόσο θα οδηγούμαστε σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας και επαγγελματικής ματαίωσης.

drpetros:
Ο ΙΣΑ ζητάει την γνώμη μας για τις αλλαγές της ΠΦΥ.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Polem:
Τα βασικά στοιχεία της πρότασης της επιτροπής Σουλιώτη για την ΠΦΥ

- 24ωρη λειτουργία των δομών ΠΦΥ
- σταδιακή σύγκλιση του πλαισίου συνεργασίας των ιατρών με το νέο σύστημα. Ως προς αυτό, η  Eπιτροπή θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτηση της πλήρους απασχόλησης για όλους τους ιατρούς που υπηρετούν στο νέο δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Όσον αφορά στην αποκλειστικότητα και προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία σύγκλιση των όρων εργασίας, οι επιλογές είναι: α) να εξακολουθήσει να αποτελεί βασική προϋπόθεση και οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ να κληθούν να επιλέξουν μεταξύ ιδιωτικού ιατρείου και απασχόλησης εντός του δημόσιου συστήματος ΠΦΥ και β) να μην είναι υποχρεωτική και να δοθεί το δικαίωμα της λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και στους ιατρούς ΠΦΥ του ΕΣΥ (των ΚΥ και των ΠΙ) που το επιθυμούν. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η 2η επιλογή, η Επιτροπή θεωρεί πιο δίκαιη τη μη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ σε όσους το πρωί απασχολούνται με σχέση πλήρους απασχόλησης με το νέο δημόσιο σύστημα.
- η υιοθέτηση σφαιρικών και περιφερειακών προϋπολογισμών που προτείνεται, επιτρέπει τη δυνατότητα σύναψης και νέων συμβάσεων τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και των Κ.Υ. (στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας) με ιδιώτες, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό τους αλλά με δεσμεύσεις ως προς το παραγόμενο έργο –σύμφωνα με τις ανάγκες– και διαδικασία αξιολόγησης.
- Εισάγεται ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού ως δικαίωμα (και όχι ως υποχρέωση) του πολίτη και ως υποχρέωση του συστήματος έναντι των πολιτών.
Με το σκεπτικό αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη σύνθεση του ιατρικού δυναμικού της χώρας, δεν προτείνεται η σύνδεση του θεσμού με το “gatekeeping”. Ρόλο οικογενειακού ιατρού αναλαμβάνουν (είτε μεμονωμένα είτε ως ομάδα) τόσο ιατροί του ενιαίου δημόσιου πλέγματος υπηρεσιών ΠΦΥ όσο και συμβεβλημένοι ιδιώτες με ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής ενώ, στο πλαίσιο της διαχείρισης ασθενών με χρόνια νοσήματα, ρόλο οικογενειακού ιατρού μπορεί να αναλαμβάνει και ιατρός άλλης ειδικότητας, έπειτα από επιλογή του ασθενούς. Ο θεσμός συνδέεται μεταξύ άλλων με δράσεις πρόληψης, 24ωρη λειτουργία και κατ’ οίκον φροντίδα.
- Οι νέες μονάδες ΠΦΥ προτείνεται να έχουν διοικητική αυτοτέλεια ήτοι δική τους στελέχωση, προϋπολογισμό και στόχους δαπάνης και αποτελεσμάτων
- πλουραλιστικό υπόδειγμα αποζημίωσης των ιατρών με:
α) για όσους αναλάβουν ρόλο οικογενειακού ιατρού προτείνεται ένα σύστημα αποζημίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει κατά κεφαλήν αμοιβή (capitation) και - επιπλέον- αμοιβή στη βάση αποτελεσμάτων και στη βάση της διαχείρισης πολλαπλών προβλημάτων, την υποστήριξη δράσεων πρόληψης κ.λπ. και β) για τους υπόλοιπους είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν πολιτικές αποζημίωσης στη βάση του όγκου των παρεχόμενων φροντίδων (αντίστροφη σχέση).
- η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη αναθεώρησης των υφιστάμενων προϋπολογισμών για ΠΦΥ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με επιστημονικά ευρήματα, δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών.
- Εισάγεται η κατ’ οίκον φροντίδα με την ενεργοποίηση του ρόλου του νοσηλευτή ΠΦΥ αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας οι οποίοι συγκροτούν μια ειδική ομάδα, που έχει ως σημείο αναφοράς τον οικογενειακό ιατρό.
- συγκρότηση ενός ατομικού αρχείου υγείας
- θέσπιση στόχων ποιότητας για όλες τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές και η σύνδεσή τους τόσο με την αποζημίωση όσο και με τη δυνατότητα περαιτέρω παροχής υπηρεσιών υπό δημόσια κάλυψη.
- να παρέχει στον πολίτη, σε λογική απόσταση και σε εύλογο χρόνο, ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση), οι οποίες να καλύπτουν όλα τα συνήθη
προβλήματα και καταστάσεις υγείας, καθώς και επιλεγμένα χρόνια νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την ψυχική υγείας, τις εξαρτήσεις κ.λπ.
- αναγκαιότητα για ειδικό σχεδιασμό για τις ψυχικές παθήσεις.

Gatekeeper:
Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η 2η επιλογή, η Επιτροπή θεωρεί πιο δίκαιη τη μη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ σε όσους το πρωί απασχολούνται με σχέση πλήρους απασχόλησης με το νέο δημόσιο σύστημα.

Με την λογική αυτη να απαγορευτεί η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και στους ιατρους σωμάτων ασφαλείας,στρατιωτικούς ιατρούς, ελεγκτές ιατρούς....

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση