Θέματα Εργασίας > Αποσπάσματα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Ωράριο ιατρών ΕΣΥ.

<< < (5/5)

Argirios Argiriou:
19/11/2017
Του Χάρη Λυδάκη.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

GirousisN:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος19/11/2017
Του Χάρη Λυδάκη.
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

--- Τέλος παράθεσης ---

Μόνοι τους ομολογούν πως :

--- Παράθεση ---Ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί αν δεν γίνουν προσλήψεις, παραδέχεται ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, προδιαγράφοντας έτσι ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες θεαματικές αλλαγές τόσο στην εργασιακή κατάσταση των γιατρών όσο και στην παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς, καθώς οι ελλείψεις συνολικά του προσωπικού αποτελούν βασική αιτία για την υποβαθμισμένη νοσοκομειακή περίθαλψη.
--- Τέλος παράθεσης ---

και τελικά :


--- Παράθεση ---Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου θα γίνει από τις Υγειονομικές Περιφέρειες καταγραφή των τμημάτων εκείνων που λόγω επαρκούς στελέχωσης είναι σε θέση να καταρτίζουν τα προγράμματα εφημερίας τους σύμφωνα με την Οδηγία.
Ταυτόχρονα η καταγραφή αυτή θα δείξει και τα τμήματα εκείνα που λόγω ελλιπούς στελέχωσης δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουν την οδηγία. Δεν είναι η Οδηγία το πρόβλημα, είναι η υποστελέχωση που δημιουργεί το πρόβλημα.
--- Τέλος παράθεσης ---

Οπότε όλα αλλάζουνε για να παραμείνουν ίδια:

--- Παράθεση ---Η πλειονότητα των νοσοκομείων έχει ανάγκες. Εμείς αφήνουμε τη δυνατότητα να υπάρχει παρέκκλιση, να καταρτίζονται προγράμματα 17 και 24 ωρών, διότι το επιτρέπει η Οδηγία αυτό.
Λέει ότι αν κρίνεται πως υπάρχει ανάγκη στη συνέχιση της φροντίδας του ασθενούς ο γιατρός να δουλέψει και πάνω από 12 ώρες και να μείνει όλο το 24ωρο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στην ουσία θα μπορούν τα τμήματα να κρατήσουν τα προγράμματα εφημερίας όπως τα έχουν.
--- Τέλος παράθεσης ---

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Argirios Argiriou:
Δημοσιεύτηκε στην ομάδα ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ στις 21/11/2017 και το αναδημοσιεύω εδώ μετά από άδεια του κ. Μάρκου.


Η Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Γιατρών. Από τα στρατηγικά λάθη της ΟΕΝΓΕ στην αυτοπαγίδευση του Υπουργείου Υγείας.

Η ιστορία ξεκινά από πολύ μακρά και συγκεκριμένα από τον Μάιο 1999 όταν η τότε κυβέρνηση υιοθετεί με το Π.Δ. 88/99, και με καθυστέρηση 6 ετών, την οδηγία 93/104/ΕΚ. Σε αυτή την οδηγία αναφέρονταν για πρώτη φορά το 48ωρο και η υποχρεωτική 12ωρη ανάπαυση. Οι τότε συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών, μαζί και η ΟΕΝΓΕ, είτε δεν πήραν «χαμπάρι» την ύπαρξη της οδηγίας είτε για κομματικές σκοπιμότητες την «έθαψαν». Άλλωστε ήταν η εποχή των πλασματικών εφημεριών και οι εργατοπατέρες του ιατρικού συνδικαλισμού ίσως έκριναν σκόπιμο ότι οιαδήποτε αλλαγή θα βλάψει την τσέπη συγκεκριμένων ειδικευμένων γιατρών που δεν πατούσαν ποτέ στο νοσοκομείο στην εφημερία τους. Η τότε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συμβαδίζοντας στην νοοτροπία με την συνδικαλιστική ηγεσία ουδέποτε εξέδωσε, ως όφειλε, κάποια εγκύκλιο για την εφαρμογή της Οδηγίας ώστε να γίνει γνωστή στους γιατρούς. Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε το 2000 (οδηγία 2000/34/ΕΚ) και υιοθετήθηκε από την Ελλάδα το 2005 με το Π.Δ. 76/2005.

Η οργάνωση του χρόνου εργασίας αναθεωρήθηκε το 2003 με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ την οποία το Υπουργείο Υγείας υιοθέτησε με νόμο, με από 14 χρόνια, τον Νοέμβριο 2017 (Ν. 4498/2017). Είναι αξιοπερίεργο ότι ενώ η οδηγία αναφέρεται στον σύνολο των εργαζομένων, μόνον το Υπουργείο Υγείας έσπευσε να την υιοθετήσει για τους εργαζόμενους γιατρούς του Ε.Σ.Υ.

Το 2009 η τότε ηγεσία της ΟΕΝΓΕ αντί να διαπραγματευθεί με το Υπουργείο στη βάση της νεώτερης οδηγίας του 2003, συζήτησε τους όρους απασχόλησης των γιατρών με τις καταργημένες οδηγίες του 1993 και 2000!
Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ν. 3754/2009 δεν γίνεται καμία αναφορά στην οδηγία του 2003.

Ερχόμαστε στο 2017 και μετά την ψήφιση του νόμου για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Γιατρών και κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Υγείας διακηρύσσουν ότι ο νόμος δεν είναι εφαρμόσιμος και μάλλον η υλοποίηση του παραπέμπεται στις «ελληνικές καλένδες». Έτσι ικανοποιείται και η ΟΕΝΓΕ που «ξεφωνίζει» την Οδηγία, ενώ ένα χρόνο πριν «ξεφώνιζε» το Υπουργείο γιατί δεν την εφαρμόζει.

Είναι φανερό από τα γεγονότα ότι η ΟΕΝΓΕ δεν έχει κάποιο στρατηγικό σχέδιο, πλην την αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση όποτε οι Οδηγίες της δεν υπερισχύουν του Συντάγματος, αλλά αναλώνεται σε «τακτικισμούς» ανάλογα με την υπερισχύουσα κομματική τοποθέτηση της ηγεσίας της.

Το δε Υπουργείο Υγείας νομοθετεί πρόχειρα, ερήμην την συνολικής διακυβέρνησης αφού η οδηγία αφορά το σύνολο των εργαζομένων, και σύρεται σε έωλα νομοθετήματα που δεν έχουν ούτε την αποδοχή των γιατρών ούτε την εμπιστοσύνη την Πολιτικής Ηγεσίας εφ’ όσον διακηρύσσουν ότι ο νόμος δεν έχει πρακτική εφαρμογή υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Είναι επιβεβλημένο πλέον να «καθίσουν» στο τραπέζι με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όχι μόνον η ΟΕΝΓΕ αλλά όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία των γιατρών και οι ιατρικοί σύλλογοι ώστε καταλήξουμε στις παρεκκλίσεις που επιτρέπει η Οδηγία σε κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ ώστε να αυτή να υλοποιηθεί στην καθημερινή πράξη.

Σπύρος Μάρκου
Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α (Γραμματέας)
Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Συνδικαλιστικού Σωματείου των Γενικών Γιατρών Ελλάδος

Γ.Κτιστάκης:
 καλό θα ήταν να δούμε λίγο τις έννοιες πενθήμερο, υπερωρία, υπερεργασία όρια αυτών και αμοιβές σε άλλους μισθωτούς
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Και εργαλείο υπολογισμού αμοιβής αυτών

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Σπύρος Κ.:
Συνεχίζω στο σωστό topic μία συζήτηση που ξεκίνησα εδώ Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος για τον νόμο 4498. Λοιπόν, δε με απασχολεί τι λέει ο καθένας δεξιά και αριστερά ανεπίσημα. Ο νόμος είναι ψηφισμένος από την Ελληνική Βουλή εδώ και ένα χρόνο, και ορίζει ωράρια εργασίας και εφημεριών. Ερωτώ:
1) Υπάρχει επίσημη αναστολή εκτέλεσής του και από ποιες αρχές;
2) Εάν δεν υπάρχει ποιος παίρνει την απόφαση μη εκτέλεσής του και πόσο νόμιμο είναι αυτό;
3) Εάν κάποιος λιποθυμήσει ή υποστεί κάποια βλάβη μετά τις 12 ώρες εργασίας, καλύπτεται νομικά και εργασιακά ή θα του πει η διοίκηση "ας μη δούλευες πάνω από 12 ή 48 ώρες" (ημερησίως ή εβδομαδιαίως αντίστοιχα).
4) Τι κάνει ο ΙΣΑ για την εφαρμογή του Νόμου;

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση