Θέματα Εργασίας > Εργασία στον ιδιωτικό τομέα - Άλλες μορφές

Υγειονομική περίθαλψη προσωπικού Λιμενικού Σώματος

(1/1)

Gatekeeper:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Λ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
   Πειραιάς 11/3/2005

Αριθμ. Πρωτ: Μ. 1153.1/01/05
 
  ΠΡΟΣ: ΟΠΑΔ/Δ/νση Υγ. Περιθαλψης

 

ΘΕΜΑ: «Υγειονομική περίθαλψη προσωπικού Λ.Σ.»

ΣΧΕΤ: Α.Π: 25303/7/02/2005 Έγγραφο σας.


Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ: 34 Ν. 3232 (ΦΕΚ 48Α/2005) και Π.Δ. 169 (ΦΕΚ. 142Α/2004) όλοι οι ιδιώτες Ιατροί, ιδιωτικές Κλινικές, ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που έχουν συνάψει σύμβαση με το Δημόσιο υποχρεούνται να περιθάλπουν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
Οι δαπάνες περίθαλψης, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Ε’ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ) και η κοστολόγηση τους θα γίνεται με το ισχύον Κρατικό τιμολόγιο (Δημοσίου).
Τα δικαιολογητικά των εν λόγω δαπανών θα υποβάλλονται για έλεγχο και εξόφληση στην υπηρεσία μας (Τμήμα Υγειονομικού Λ.Σ. Νοταρά 88 Τ.Κ. 18535 Πειραιάς τηλ. 4115727)
Παρακαλούμε γνωστοποιήσατε τα ανωτέρω σε όλες τις ΥΠΑΔ και ΥΔΕ της χώρας για ενημέρωση Ιατρικών συλλόγων και Ιατρών κοινοποιώντας και στην υπηρεσία μας, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με καταγγελίες Ιατρών συμβεβλημένων με το Δημόσια, οι οποίοι αρνούνται να εξετάσουν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος με αμοιβή που προβλέπει το Δημόσιο, επικαλούμενοι άγνοια του προαναφερόμενου Π.Δ. λόγω έλλειψης ενημέρωσης τους από τους αρμόδιους φορείς.
 
Ο ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. (Ι) ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση