Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
30 Ιουλίου 2021, 02:56:45

Αποστολέας Θέμα: Μπορούν οι Γενικοί Ιατροί να εργαστούν ως Ιατροί Εργασίας σε επιχείρηση;  (Αναγνώστηκε 63929 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

14 Απριλίου 2019, 01:18:52
Απάντηση #15
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΙΑΣΙΕ ΠΡΟΣ ΠΙΣ

2019-04-12

Προς τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Πλουτάρχου 3 106 75 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 11 Απριλίου, 2019

Κοιν.: ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Θέμα: Τροποποίηση της περ. γ της παρ. 2α του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010Α 84 και εφαρμογή των διατάξεων αυτής

Αξιότιμοι κ.κ. συνάδελφοι,

Στο ΦΕΚ Β 1580/8.5.2018 δημοσιεύτηκε η με αριθμό 25049 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, στην οποία περιλαμβάνεται ο Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2Α εδ. α του Ν.3850/2010, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι ιατροί που επιτρέπεται να ασκούν Ιατρική της Εργασίας. Στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση αναφέρεται: «Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α΄ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΛΑΒΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΤΗ».

Σε συνέχεια έντονων διαβουλεύσεων της Ένωσης των 374 ιατρών που ασκούν την ιατρική της εργασίας (ΕΝΙΑΣΙΕ), διαμαρτυρίες Ιατρικών Συλλόγων, διαμαρτυρίες επαγγελματικών σωματείων και εργαζομένων, όπου αναδεικνύεται αφ' ενός ο εγκλωβισμός των ιατρών ασκούντων Ιατρική Εργασίας, και αφετέρου η αδυναμία κάλυψης της αγοράς μόνο από τους 150 ιατρούς με ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να απολαμβάνουν των υπηρεσιών ιατρών εργασίας χιλιάδες εργαζόμενοι και να παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία περί της υποχρέωσης ύπαρξης ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις, δημοσιεύθηκε στις 3/12/2108 τροπολογία στο άρθρο 46 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄200/3-12-2018). Συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη προστίθενται τα εξής εδάφια: «Με απόφαση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία, με την οποία διαπιστώνεται κατά τόπο και χρόνο η έλλειψη ιατρού εργασίας ή η έλλειψη διαθέσιμου ιατρού, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η έλλειψη ιατρού ή μη διαθέσιμου ιατρού βεβαιώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός του Ειδικού Καταλόγου της περίπτωσης α΄ μετά την αίτησή του. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η έλλειψη ιατρού ή διαθέσιμου ιατρού.»

 Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι :

• Με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, οι ιατροί με ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας δύνανται να απασχολούνται οπουδήποτε στη επικράτεια κατά παράβαση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων, με βάση την οποία όλοι οι ιατροί της χώρας υποχρεούνται σε περίπτωση άσκησης της ιατρικής στην περιφέρεια άλλου ιατρικού συλλόγου από αυτόν στον οποίο είναι καταρχήν μέλη, να εγγράφονται στο ειδικό μητρώο των έτερων Ιατρικών Συλλόγων και να πληρώνουν και δεύτερη ετήσια συνδρομή. Κατά συνέπεια, προβλέπεται αδικαιολόγητη εξαίρεση για 150 συναδέλφους έναντι χιλιάδων άλλων ιατρών μελών των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. Άραγε, η διακριτική αυτή μεταχείριση είναι νόμιμη και συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ελεύθερης άσκησης επαγγέλματος.

• Οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς στερούνται τη δυνατότητα να διαλέξουν, στα πλαίσια της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης επιλογής ιατρού, τον ιατρό που επιθυμούν να απασχολήσουν ως ιατρό εργασίας είτε από τους ιατρούς με ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας είτε από την λίστα του Ειδικού Καταλόγου, και με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και όχι μόνο με μια απλή δήλωση διαθεσιμότητας και χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψη άλλοι παράμετροι όπως η εμπειρία, η προϋπηρεσία, οι τιμές, η τήρηση του ωραρίου, η αποδοτικότητα του ιατρού κ.α.

 • Η ένταξή μας στον Ειδικό Κατάλογο των ασκούντων την Ιατρική Εργασίας του ΚΝΥΑΕ έγινε μετά από σχετική προκήρυξη του υπουργείου εργασίας, και μετά από κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών από τα οποία προέκυπτε προϋπηρεσία, εμπειρία και επάρκεια. Ο λόγος δημιουργίας του Ειδικού Καταλόγου δεν είναι άλλος από την αδυναμία να καλυφθεί το σύνολο των επιχειρήσεων, που υποχρεώνονται από το νόμο να στελεχώνονται με ιατρό εργασίας, μόνο από τους 150 ειδικευμένους στην ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός, ότι ούτε και με την απασχόληση των 374 ιατρών του Ειδικού Καταλόγου, είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών, με δεδομένο και το γεγονός ότι ο αριθμός των ιατρών που ασκούν Ιατρική της Εργασίας είναι σταδιακά μειούμενος, λόγω ηλικίας και λόγω σχεδόν μηδενικού ενδιαφέροντος νέων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας.

 Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε τις αναγκαίες ενέργειες σας για την απεμπλοκή των Ιατρικών Συλλόγων από τις διαδικασίες που επέβαλε το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς ουδέποτε να συνομιλήσει ή να ζητήσει τη γνώμη του ΠΙΣ και εν γένει των Ι.Σ. Η διαδικασία που νομοθετήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς οιαδήποτε συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας, είναι αντικειμενικά αδύνατον να περαιωθεί κατά νόμιμο τρόπο, αφού οι Ι.Σ. δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της διαθεσιμότητας ή μη Ιατρού εργασίας και ως εκ τούτου ζητάμε ακόμα και την ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ Ι.Σ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, που επιβάλλει προς τους Ι.Σ. ένα αναρμόδιο υπουργείο, το οποίο δεν έχει καμιά διοικητική δικαιοδοσία στους Ι.Σ. , και το οποίο ουσιαστικά παρακάμπτει τους αρμόδιους φορείς (Υ.Υ. και ΠΙΣ) σε ζητήματα που αφορούν στην άσκηση ιατρικού έργου, μεθοδεύοντας τη διαφορετική επαγγελματική αντιμετώπιση 150 ιατρών που δύνανται να ασκούν ιατρική σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους χωρίς γνώση και έλεγχο από τους αρμόδιους Ι.Σ., έναντι χιλιάδων συνάδελφων που υποχρεούνται σε γνωστοποίηση, εγγραφή και πειθαρχικό έλεγχο από τον Ι.Σ. στην περιφέρεια που κάθε φορά παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους.

 Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι θεματοφύλακες της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, της ιατρικής δεοντολογίας, και της νομιμότητας, και ως εκ τούτου αναμένουμε παρεμβάσεις για την αποτροπή της αποποίηση των αρμοδιοτήτων τους, και της επιβολής μέτρων που οδηγούν στη διακριτική μεταχείριση συναδέλφων.

Το Δ.Σ. της ΕΝΙΑΣΙΕ τίθεται στη διάθεση του Π.Ι.Σ. και όλων των Ι.Σ. για κάθε γόνιμη συνεργασία και τυχόν αναγκαία διευκρίνιση και πληροφορία επί των ως άνω ζητημάτων.

Για το Δ.Σ. της ΕΝΙΑΣΙΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ζάγκας Ευάγγελος                                               Χυτίρογλου Κωνσταντίνος
« Τελευταία τροποποίηση: 14 Απριλίου 2019, 01:20:55 από Gatekeeper »
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

14 Απριλίου 2019, 08:17:26
Απάντηση #16
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Πρέπει να καταλάβει το Υπ. Εργασίας (γιατί αυτό το Υπουργείο είναι που δημιουργεί πρόβλημα) ότι στις ανεπτυγμένες χώρες της Γης, είναι κυρίως Ιατροί με την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής που μετεκπαιδεύονται και γίνονται Ιατροί Εργασίας.
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

14 Απριλίου 2019, 09:26:49
Απάντηση #17
Αποσυνδεδεμένος

Denominator

Moderator
Επίσης, η αυξημένη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά, χαρακτηριστικό της παρούσας κατάστασης, οδηγεί σε στρέβλωση την αγορά σχετικά με την ιατρική εργασίας: όσοι υπόχρεοι καταβάλλουν το (συνήθως) υψηλό τίμημα, θα καταφέρουν να εναρμονιστούν με το νόμο...
Μελλοθάνατε ιατρέ, οι ασθενείς σου σε χαιρετούν.

14 Απριλίου 2019, 10:40:02
Απάντηση #18
Αποσυνδεδεμένος

Αδαμάντιος Σκούφαλος


Πως εντάσσεται κάποιος γιατρός (όχι ιατρός εργασίας) σ' αυτό τον ειδικό κατάλογο;
Στη λίστα στο site της ΕΝΙΑΣΙΕ βρήκα και έναν κυτταρολόγο

14 Απριλίου 2019, 12:46:56
Απάντηση #19
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πως εντάσσεται κάποιος γιατρός (όχι ιατρός εργασίας) σ' αυτό τον ειδικό κατάλογο;
Στη λίστα στο site της ΕΝΙΑΣΙΕ βρήκα και έναν κυτταρολόγο

Πλέον δεν εντάσσεται κανένας αλλος. Παρόλο που σημαντικός αριθμός ιατρών της επικουρικής λίστας βρίσκεται σε προσυνταξιοδοτική φάση.
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

14 Απριλίου 2019, 13:00:08
Απάντηση #20
Αποσυνδεδεμένος

Αδαμάντιος Σκούφαλος


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πως εντάσσεται κάποιος γιατρός (όχι ιατρός εργασίας) σ' αυτό τον ειδικό κατάλογο;
Στη λίστα στο site της ΕΝΙΑΣΙΕ βρήκα και έναν κυτταρολόγο

Πλέον δεν εντάσσεται κανένας αλλος. Παρόλο που σημαντικός αριθμός ιατρών της επικουρικής λίστας βρίσκεται σε προσυνταξιοδοτική φάση.

Δηλαδή όποιος πρόλαβε, πρόλαβε;
Και σ' αυτή τη λίστα πως είχαν ενταχθεί οι συγκεκριμένοι;
Στο ΦΕΚ που έχει την πλήρη λίστα περιλαμβάνεται και "άνευ ειδικότητας"
« Τελευταία τροποποίηση: 14 Απριλίου 2019, 13:08:07 από Αδαμάντιος Σκούφαλος »

14 Απριλίου 2019, 13:34:17
Απάντηση #21
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πως εντάσσεται κάποιος γιατρός (όχι ιατρός εργασίας) σ' αυτό τον ειδικό κατάλογο;
Στη λίστα στο site της ΕΝΙΑΣΙΕ βρήκα και έναν κυτταρολόγο

Πλέον δεν εντάσσεται κανένας αλλος. Παρόλο που σημαντικός αριθμός ιατρών της επικουρικής λίστας βρίσκεται σε προσυνταξιοδοτική φάση.

Δηλαδή όποιος πρόλαβε, πρόλαβε;
Και σ' αυτή τη λίστα πως είχαν ενταχθεί οι συγκεκριμένοι;
Στο ΦΕΚ που έχει την πλήρη λίστα περιλαμβάνεται και "άνευ ειδικότητας"

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

14 Απριλίου 2019, 17:57:46
Απάντηση #22
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Διαφωτιστική συνομιλία συναδέλφων στις 14/04/2019 σε Ιατρική ομάδα του facebook:

- Πως σχηματίστηκε αυτός ο ειδικός κατάλογος βρε παιδιά; (που αν κατάλαβα καλά είναι κλειστός και δε μπαίνει άλλος πια)

- Το 2018 δημιουργηθηκε και απαραιτητη προυποθεση ηταν να ασκείς καθήκοντα ιατρου εργασιας για καποια χρόνια. Απο τους 780κατι ιατρους που εκαναν την δουλεια μόνο 374 τελικα εκδηλωσαν ενδιαφερον ενταξης στην ειδική λίστα.

- Και πως ασκούσαν καθήκοντα γιατρού εργασίας όσοι εντάχθηκαν; Με τον παλιό νόμο που έλεγε ότι ελλείψει ιατρού εργασίας μπορούσε ο καθένας;
Κάτι ανάλογο με το πιστοποιητικό ιδιότητας γενικής ιατρικής δηλαδή;

- Προσκόμισαν χαρτια απο επιχειρησεις οτι ασκουν κσθηκοντα ιατρου εργασιας για 15 ετη εαν δεν κανω λαθος ή κατι τετοιο.

- Οι περισσότεροι ήταν ΙΚΑτζήδες.

- κολπα των παλιων ικατζηδων. Εν τω μεταξυ δεν υπαρχει νομος πουνα μας αποριπτει, αλλα η απαιτηση του υπουργειου.

- Βλέπω στη λίστα "άνευ ειδικότητας" και εργαστηριακούς.

- Εγώ ξέρω και έναν ιδιώτη Γενικό Χειρουργό που κάνει αυτή την δουλειά. Οι νέοι εκπαιδευμένοι Γενικοί Ιατροί όμως (που τολμώ να πω, ότι είναι πιο κοντά στο αντικείμενο εργασίας, ακόμη και από τους ειδικούς Ιατρικής Εργασίας) αποκλείονται.
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

14 Απριλίου 2019, 22:51:09
Απάντηση #23
Αποσυνδεδεμένος

Denominator

Moderator
Είναι τουλάχιστον περίεργο και αναχρονιστικό αυτό που συμβαίνει με το θέμα του ειδικού καταλόγου.
Δε φτάνουν οι ιατροί εργασίας και οι παλαιότεροι;
Ας οργανωθούν σεμινάρια για μπορέσουν και νέοι συνάδελφοι να αποκτήσουν ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.
Μετά λέμε γιατί οι γιατροί ψάχνουν δουλειά στα αζήτητα του εξωτερικού...
Μελλοθάνατε ιατρέ, οι ασθενείς σου σε χαιρετούν.

15 Απριλίου 2019, 00:11:24
Απάντηση #24
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Στην Ελλάδα είναι απίστευτη η ευκολία με την οποία δημιουργούμε κλειστά επαγγέλματα.

Κάπως έτσι άλλωστε δεν είναι, σε αυτή την χώρα, και με τους Ιατρούς που εξετάζουν Πιλότους;
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

12 Ιουνίου 2019, 10:28:14
Απάντηση #25
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
Για να είμαστε ωστόσο ειλικρινείς οι εταιρείες ΕΞΥΠΠ λείτουργούν ολίγο σαν "νταβατζήδες". Λαμβάνουν δυνατή αποζημίωση από τις επιχειρήσεις και δίνουν ψίχουλα στους γιατρούς.
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

24 Ιουλίου 2019, 10:52:55
Απάντηση #26
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
 Ωρομίσθιο ιατρού εργασίας για καθημερινή τρίωρη περίπου απασχόληση  €35/ ώρα για καθημερινή τρίωρη περίπου απασχόληση.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

22 Οκτωβρίου 2020, 14:18:13
Απάντηση #27
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Σήμερα, μου τηλεφώνησε στο κινητό μια βιοτέχνης με σχεδόν 100 άτομα προσωπικό να με ρωτήσει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει προληπτικά για να μην κολλήσει κορονοϊό το προσωπικό της. Έχει τύχει να μου ξανατηλεφωνήσει για θέματα Υγείας του προσωπικού της.

Από την μια κολακεύτηκα αλλά από την άλλη μου άφησε μια αίσθηση πικρίας το γεγονός άλλος πληρώνεται για αυτή την δουλειά (ο Ιατρός Εργασίας που είναι υποχρεωμένη να έχει) και άλλος (ο Γενικός Ιατρός) απαντά στα σχετικά ερωτήματά της.

Πρέπει να πιέσουν οι Επιχειρήσεις και οι Βιομηχανίες το Υπουργείο. Τι πληρώνουν ακριβώς στον Ιατρό Εργασίας; Για πιο λόγο να μην μπορούν να επιλέξουν ως Ιατρό της Επιχείρησής τους έναν Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο (που ενδεχομένως να έχει κάνει κάποιο course Ιατρικής της Εργασίας) όπως γίνεται στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης;
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

1 Φεβρουαρίου 2021, 14:04:59
Απάντηση #28
Αποσυνδεδεμένος

Γαληνός


Όπως υπάρχουν Γενικοί Ιατροί που τα στέλνουν όλα στο νοσοκομείο και κάνουν συνταγογράφηση και τίποτα άλλο,
έτσι υπάρχουν και Ιατροί Εργασίας που απλά υπογράφουν καταλληλότητα προς εργασία και τίποτα άλλο.

ΠΛηρώνονται και κάνουν το 1/10 από όσα απαιτεί η θέση και ο ρόλος τους, και οι μεν και οι δε.

Θα μπορούσε μια εταιρεία να έχει Ιατρό Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό (ακόμα καλύτερα) για να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο προσωπικό της; Φυσικά! Είδατε καμιά εταιρεία να το κάνει; Χαζοί είναι; Αλλά αυτό δεν είναι Ιατρική Εργασίας.

Η Ιατρική Εργασίας, είναι πολλά περισσότερα από μια καταλληλότητα προς εργασία που την υπογράφει και μια νοσηλεύτρια της εργασίας (Αγγλία).

Υπάρχουν τρία επίπεδα και δύο όψεις σε κάθε επίπεδο (σαν πυραμίδα)
Στο πρώτο επίπεδο, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των εργαζομένων. (αλλά με δύο όψεις, ατομική/κλινική ιατρική και δημόσια υγεία/προληπτική ιατρική)

Εκεί ναι, ένας Γενικός Ιατρός θα μπορούσε να καλύψει το αντικείμενο της ειδικότητας (ειδικά στο κομμάτι της ατομικής περίθαλψης των εργαζομένων αλλά και στο κομμάτι της προληπτικής ιατρικής).

Στο δεύτερο επίπεδο, είναι η δευτεροβάθμια υγεία των εργαζομένων. Εδώ αφενός έχεις στην μία όψη, τις επαγγελματικές ασθένειες και στην άλλη την επιδημιολογία τους.

Στο τρίτο, είναι εξειδικευμένη παροχή υγείας στην εργασία. Όπως νομικές συμβουλές, ανεξάρτητη ιατρική επιτροπή, ειδικές παθήσεις, ειδικοί επαγγελματικοί κίνδυνοι κλπ

Κάπως έτσι περιγράφει ο Tee Guidotti την ειδικότητα (στο σύγγραμα που απευθύνεται στους μη ειδικούς που θέλουν να εργαστούν και στην Ιατρική Εργασίας). Και προτείνει μόνο μέσα από την ένωση της δημόσιας υγείας με την κλινική ιατρική και στα τρία επίπεδα (πρωτοβάθμια, 2βάθμια, 3βάθμια) έχεις αξιόλογες υπηρεσίες Ιατρικής Εργασίας.

Συνοπτικά, μόνο στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η Γενική Ιατρική μπορεί να σταθεί καλύτερα.

Για μένα, η θέση της Ιατρικής Εργασίας είναι στις περιφέρειες, στα υπουργεία και στα πανεπιστήμια, σε οργανωμένες δομές δημόσιας υγείας που ΔΕΝ υπάρχουν στην χώρα μας. Δλδη η Ιατρική Εργασίας, είναι περισσότερο δημόσια υγεία προσανατολισμένη στους εργαζόμενους (και στο περιβάλλον τους) και πολύ λιγότερο κλινική ιατρική.

Φυσικά, περί κλειστών επαγγελμάτων,
μια συμβουλή, μην πιστεύετε τυφλά ό,τι λένε οι ασκούντες (είναι μεγάλα τα συμφέροντα και ελέγχουν και τον Τύπο με τις ΕΞΥΠΠ τους)

Και προσωπικά,
Κλειστός είναι ο τρόπος άσκησης της ειδικότητας που σε περιορίζει να υπογράφεις καταλληλλότητες και τίποτα άλλο.
Ενώ το κομμάτι της δημόσιας υγείας, απλά είναι ανύπαρκτο.

Γιατί, σε τελική ανάλυση, ποιος νοιάζεται για την Υγεία των Εργαζομένων;;;
« Τελευταία τροποποίηση: 1 Φεβρουαρίου 2021, 14:23:03 από Γαληνός »

2 Φεβρουαρίου 2021, 06:11:31
Απάντηση #29
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Φυσικά, περί κλειστών επαγγελμάτων,
μια συμβουλή, μην πιστεύετε τυφλά ό,τι λένε οι ασκούντες (είναι μεγάλα τα συμφέροντα και ελέγχουν και τον Τύπο με τις ΕΞΥΠΠ τους)


Εγώ αυτό που γνωρίζω από πρώτο χέρι είναι ότι οι Γενικοί Ιατροί, στην Βόρεια Ευρώπη μπορούν να εργαστούν ελεύθερα και ως Ιατροί Εργασίας ενώ στην Ελλάδα, όχι.

Όλα τα άλλα είναι "πράσινα δαμάσκηνα και ψιλές ελιές", όπως έλεγε ο μακαρίτης ο Χάρρυ Κλυν.Αργύρης Αργυρίου
Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός
argiriou.se
« Τελευταία τροποποίηση: 2 Φεβρουαρίου 2021, 07:15:17 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
6 Απαντήσεις
9173 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 10 Φεβρουαρίου 2009, 00:12:36
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
4590 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 6 Μαΐου 2009, 19:24:16
από Argirios Argiriou
2 Απαντήσεις
4964 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 31 Ιουλίου 2009, 23:47:36
από Gatekeeper
0 Απαντήσεις
25948 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 18 Μαΐου 2016, 22:13:34
από Gateopener
0 Απαντήσεις
7406 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 9 Ιανουαρίου 2020, 21:59:47
από Argirios Argiriou