Θέματα Εργασίας > Εργασία στον ιδιωτικό τομέα - Άλλες μορφές

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι διαφόρων Ελληνικών ασφαλιστικών οργανισμών.

(1/1)

Argirios Argiriou:
ΙΚΑ                                                                        Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΟΓΑ                                                                       Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΟΠΑΔ                                                                     Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΟΑΕΕ  (Το παλιό ΤΕΒΕ και άλλα ταμεία)                       Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΤΥΔΚΥ                                                                    Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΤΣΜΕΔΕ                                                                  Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΤΣΑΥ                                                                      Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΝΑΤ                                                                        Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΤΑΞΥ                                                                      Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΤΑΠ ΟΤΕ                                                                 Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ ΔΕΗ)      Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Ασφαλιστικός Οργανισμός των Δημοσιογράφων και των Διοικητικών Υπαλλήλων που εργάζονται στον Ημερήσιο Τύπο την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. )                                                         Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)          Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων                     Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους                                    Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

kvasilakos:
ΧΡΗΣΙΜΑ.ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ. (ΣΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS)
ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.
ΠΑΝΤΩΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

Gatekeeper:
Τα 13 νέα ταμεία

1.ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ

3. ΟΓΑ

4. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)

5. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)

6. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΕΑΜ)

7. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΑΙΤ)

8. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)

9. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)

10. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑΠΑΣΑ)

11. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)

12. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)

13. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση