Άλλες κατηγορίες μηνυμάτων > Θέματα σχετικά με το forum

Να οριστεί ιδιαίτερη ομάδα ανακοινώσεων σχετικά με εναλλακτικές θεραπευτικές

(1/1)

gvam44:
Να οριστεί ιδιαίτερη ομάδα ανακοινώσεων σχετικά με εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους.
Ο λόγος και η σκοπιμότητα:
Υπάρχουν εναλλακτικές θεραπευτικές των οποίων η εφαρμογή δεν απαιτεί υψηλά κόστη.
Μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα με την κλασσική ιατρική.
Κάποιες από αυτές έχουν πολεμηθεί άγρια από τα Καρτέλ της φαρμακοβιομηχανίας αλλά φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε ακριβά φάρμακα θα μπορούσαν να βοηθηθούν σημαντικά.
Παράδειγμα η οξυγονοθεραπεία που την είχε ασπαστεί και ο Κριστιαν Μπάρναρντ αλλά του έκαναν τέτοιο ανέντιμο πόλεμο δυσφήμισης που αναγκάστηκε να μην ασχοληθεί πλέον μια που δεν ήταν και ακριβώς της ειδικότητας του.
Άλλες εναλλακτικές θεραπευτικές είναι η Κυτταρική Ιατρική, η Μεταβολομική οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί, και άλλες

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση