Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
12 Απριλίου 2021, 01:48:47

Αποστολέας Θέμα: Κανόνες έκδοσης πάσης φύσεως ιατρικών πιστοποιητικών ή γνωματεύσεων επί υποθέσεω  (Αναγνώστηκε 2318 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

3 Ιουλίου 2017, 18:22:16
Αναγνώστηκε 2318 φορές
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
26/07/2017

Κανόνες έκδοσης πάσης φύσεως ιατρικών πιστοποιητικών ή γνωματεύσεων επί υποθέσεων που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών συζήτησε το φαινόμενο της συχνής έκδοσης από κάποιους ιατρούς γνωματεύσεων, γνωμοδοτήσεων, ιατρικών εκθέσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές διενέξεις τρίτων προσώπων για περιστατικά ιατρικής φύσης για τα οποία δεν έχουν προσωπική άποψη.

Με βάση τις διατάξεις, αλλά και το πνεύμα του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005 [ΦΕΚ Α 287] «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», - εφεξής Κ.Ι.Δ.), το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εκδίδει την παρακάτω δεσμευτική για τα μέλη του απόφαση που αφορά στους κανόνες έκδοσης ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων ή πραγματογνωμοσυνών.


[Α]

Γενική σύσταση:

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας αναγνωρίζει μόνο τα ιατρικά πιστοποιητικά και τις ιατρικές γνωματεύσεις, εκ των οποίων τα μεν πρώτα πιστοποιούν πραγματική κατάσταση και προϋποθέτουν για τη νόμιμη έκδοσή τους προηγούμενη εξέταση του ασθενή, οι δε δεύτερες αποτυπώνουν ιατρική άποψη. Ιατρική γνωμάτευση που δεν στηρίζεται σε προηγούμενη εξέταση του ασθενή θα πρέπει να συντάσσεται με ιδιαίτερη επιμέλεια λαμβάνοντας υπ΄ όψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, στο μέτρο του δυνατού.

Συνεπώς, πέραν της πραγματογνωμοσύνης, που διατάσσεται από τις δικαστικές αρχές, τα πάσης φύσεως έγγραφα ιατρών για δικαστική χρήση θα πρέπει να φέρουν ως τίτλο, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, είτε αυτό του «Ιατρικού Πιστοποιητικού» είτε της «Ιατρικής Γνωμάτευσης». Οπωσδήποτε δε να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δίδεται για δικαστική χρήση.

Εφιστάται η προσοχή όλων ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του Κ.Ι.Δ. : «Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού». Περαιτέρω σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 5 του ΚΙΔ «2. Ο ιατρός οφείλει, όταν συντάσσει πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, να αναφέρει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και το όνομα του λήπτη του πιστοποιητικού. 3. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδονται μετά από προηγούμενη γραπτή ή προφορική αίτηση του προσώπου στο οποίο αφορούν ή, κατ' εξαίρεση, τρίτου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει, καθώς και όταν αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο. Ειδικά τα ιατρικά πιστοποιητικά που αφορούν στην παρούσα κατάσταση του ασθενούς προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέταση του ασθενούς. Η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα. 4. Τα πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή ιατρικές γνωματεύσεις παραδίδονται σε αυτόν που παραδεκτά το ζήτησε ή σε τρίτο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον αιτούντα.».


[Β]

ΚΑΝΟΝΕΣ

Το κείμενο θα πρέπει να είναι αντάξιο της αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος όσον αφορά στον τρόπο γραφής, ο οποίος επιβάλλεται να είναι ευπρεπής (ενδεικτικά χωρίς bold, κεφαλαία κλπ).
Σε κάθε τέτοιο έγγραφο ιατρικής γνωμάτευσης θα πρέπει να παρατίθεται εισαγωγικά το παρακάτω κείμενο: «Την παρούσα συντάσσω μετά από αίτημα του….. αφού έλαβα υπ΄ όψη μου τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα, χωρίς ουδέποτε να έχω εξετάσει τον ασθενή που αφορά/ ή μετά από εξέταση του ασθενή. Το εκδίδω σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον όρκο του Ιπποκράτη.».
Οποιαδήποτε επιστημονική άποψη θα πρέπει να τεκμηριώνεται από παρατιθέμενη ιατρική βιβλιογραφία που αναφέρεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Απαγορεύεται η κατ’ επάγγελμα έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων, εκτός αν σχετική υποχρέωση έχει έρεισμα διαφανή και συγκεκριμένη σχέση εργασίας.
Κάθε ιατρός επιτρέπεται να γνωματεύει, αποκλειστικά εντός του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς του, εάν:
α) του ανατεθεί πραγματογνωμοσύνη από Δικαστική Αρχή.
β) έχει προσωπική αντίληψη του περιστατικού για το οποίο γνωματεύει ή εφόσον υπήρξε καθοιονδήποτε τρόπο θεράπων ιατρός του ασθενούς ή του νεκρού.
γ) Στις ως άνω περιπτώσεις ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει τον Ι.Σ.Α.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, ιατρός στον οποίο ανατίθεται από οποιοδήποτε διάδικο μέρος η έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης οφείλει:
α) να ενημερώνει την άλλη διάδικο πλευρά και να ζητά τυχόν άλλα έγγραφα τα οποία θα έπρεπε ενδεχομένως να γνωρίζει πριν συντάξει την γνωμάτευση του.
β) Στις ως άνω περιπτώσεις ο ιατρός οφείλει να ζητά την άδεια του Ι.Σ.Α.
Αυτονόητο είναι ότι για το επιστημονικά ορθό και αληθές του περιεχομένου κάθε τέτοιου ιατρικού εγγράφου ο συντάξας ιατρός φέρει ακέραια την ευθύνη.

Καλούνται οι ιατροί μέλη μας να συμμορφωθούν στους παραπάνω κανόνες προκειμένου να συμβάλουν τόσο στη διαφύλαξη του κύρους του ιατρικού λειτουργήματος όσο και στη απονομή της δικαιοσύνης.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 3 Ιουλίου 2017, 18:27:02 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

3 Ιουλίου 2017, 23:28:26
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

Αδαμάντιος Σκούφαλος


Παράθεση
Οπωσδήποτε δε να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δίδεται για δικαστική χρήση.
To "κάθε νόμιμη χρήση" δεν είναι αρκετό;

Παράθεση
όσον αφορά στον τρόπο γραφής, ο οποίος επιβάλλεται να είναι ευπρεπής (ενδεικτικά χωρίς bold, κεφαλαία κλπ)
Μάλιστα. Χωρίς bold.....

Παράθεση
Το εκδίδω σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον όρκο του Ιπποκράτη
Είναι δυνατόν να επικαλούμαστε τον όρκο του Ιπποκράτη;

3 Ιουλίου 2017, 23:51:52
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Δείτε και τα σχόλια του Ιατροδικαστή κ. Αναστάσιου Θεοδωρίδη, στον τοίχο του στο facebook:

ο 5γ και 6β δεν είναι φυσικά αναγκαίο και ας το αναφέρει ο ΙΣΑ. Δεν υπάρχει νομοθεσία που υποχρεώνει το γιατρό προκειμένου να εκδόσει κάποιο παρόμοιο ιατρικό έγγραφο να ενημερώνει τον ιατρικό σύλλογο που είναι μέλος του. Το μόνο που μπορεί να χρειαστεί είναι το γνήσιο της υπογραφής από τον ιατρικό σύλλογο.

Για το 6α φυσικά και ο ΙΣΑ δε γνωρίζει τη νομοθεσία. Γράφει ότι "οφείλει να ενημερώνει την άλλη διάδικο".......νταξ, το τερματίσατε συνάδελφοι. Είστε εκτός χρόνου και τόπου.
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

4 Ιουλίου 2017, 13:12:12
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

Ορθοπαιδικός


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Παράθεση
Οπωσδήποτε δε να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δίδεται για δικαστική χρήση.
To "κάθε νόμιμη χρήση" δεν είναι αρκετό;...
   Όχι δεν είναι αλλά και εγώ (αν και το πιστεύω ότι δεν επαρκεί) το χρησιμοποιώ ενίοτε. Αλλά τι το θέλεις το νόμιμη; Δεν είναι περιττό; Υπάρχει περίπτωση να εκδώσεις γνωμάτευση για παράνομη χρήση;  :laugh:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...
Παράθεση
Το εκδίδω σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον όρκο του Ιπποκράτη
Είναι δυνατόν να επικαλούμαστε τον όρκο του Ιπποκράτη;
   Φυσικά, ο Όρκος ζει και βασιλεύει, βλάσφημε!  :laugh: Και κυκλοφορεί Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος ...και ακριβοπληρώνεται...

 
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
....
Σε κάθε τέτοιο έγγραφο ιατρικής γνωμάτευσης θα πρέπει να παρατίθεται εισαγωγικά το παρακάτω κείμενο: «Την παρούσα συντάσσω μετά από αίτημα του….. αφού έλαβα υπ΄ όψη μου τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα, χωρίς ουδέποτε να έχω εξετάσει τον ασθενή που αφορά/ ή μετά από εξέταση του ασθενή. Το εκδίδω σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον όρκο του Ιπποκράτη.».
Οποιαδήποτε επιστημονική άποψη θα πρέπει να τεκμηριώνεται από παρατιθέμενη ιατρική βιβλιογραφία που αναφέρεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα....
   α)  Στις γνωματεύσεις που εκδίδετε γράφετε το άνω κείμενο; Προσωπικά όχι. Πρέπει να το αλλάξω - να το προσθέτω;  (ο κ. Θεοδωρίδης θα βοηθούσε σε αυτό, υπήρξε ποτέ θέμα με γιατρό γιατί δεν έγραψε το άνω ...πόνημα σε γνωμάτευση; ).
   β)  Πρέπει να παραθέτουμε βιβλιογραφία; Σε μια δικαστική γνωμάτευση-πραγματογνωμοσύνη το καταλαβαίνω - όταν γράφω μια αναρρωτική άδεια είναι δυνατόν να παραθέτω βιβλιογραφία; (θα μου πείτε κοινό νου δεν έχεις; αλλά νομικά τι ισχύει; <--σάμπως θα ανατρέξουν οι δικαστικοί στη βιβλιογραφία;  :laugh:).
« Τελευταία τροποποίηση: 4 Ιουλίου 2017, 13:13:54 από Ορθοπαιδικός »

5 Ιουλίου 2017, 01:36:23
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

pzogr


Γιατί υπάρχει βιβλιογραφία που λέει πόσες μέρες άδεια χρειάζονται κατά περίπτωση;  :o
(και δεν το ήξεραν στο ΙΚΑ, συμπληρώνω; )  :laugh:

Αυτό που ήξερα είναι ότι απαιτείται να γράφεις το σκοπό της γνωμάτευσης (που απευθύνεται στην ουσία πχ για δικαστική χρήση) και ότι το "κάθε νόμιμη χρήση" δεν πρέπει να αναγράφεται. Νομίζω ότι τα άλλα που αναφέρουν δεν είναι υποχρεωτικά, μπορούν όμως να προστατεύσουν το συντάκτη της γνωμάτευσης από "γκάφες" όπως πχ η επικοινωνία με το διάδικο οπότε μπορεί να προκύψουν στοιχεία που απέκρυψε ο "πελάτης".

Τώρα η "έκδοση σύμφωνα με τους κανόνες τη επιστήμης..." κτλ είναι το γραφικό στοιχείο της ανακοίνωσης.

10 Ιουλίου 2017, 17:31:02
Απάντηση #5
Αποσυνδεδεμένος

anastasios theodoridis

Ιατροί


 
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
....
Σε κάθε τέτοιο έγγραφο ιατρικής γνωμάτευσης θα πρέπει να παρατίθεται εισαγωγικά το παρακάτω κείμενο: «Την παρούσα συντάσσω μετά από αίτημα του….. αφού έλαβα υπ΄ όψη μου τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα, χωρίς ουδέποτε να έχω εξετάσει τον ασθενή που αφορά/ ή μετά από εξέταση του ασθενή. Το εκδίδω σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον όρκο του Ιπποκράτη.».
Οποιαδήποτε επιστημονική άποψη θα πρέπει να τεκμηριώνεται από παρατιθέμενη ιατρική βιβλιογραφία που αναφέρεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα....
   α)  Στις γνωματεύσεις που εκδίδετε γράφετε το άνω κείμενο; Προσωπικά όχι. Πρέπει να το αλλάξω - να το προσθέτω;  (ο κ. Θεοδωρίδης θα βοηθούσε σε αυτό, υπήρξε ποτέ θέμα με γιατρό γιατί δεν έγραψε το άνω ...πόνημα σε γνωμάτευση; ).
   β)  Πρέπει να παραθέτουμε βιβλιογραφία; Σε μια δικαστική γνωμάτευση-πραγματογνωμοσύνη το καταλαβαίνω - όταν γράφω μια αναρρωτική άδεια είναι δυνατόν να παραθέτω βιβλιογραφία; (θα μου πείτε κοινό νου δεν έχεις; αλλά νομικά τι ισχύει; <--σάμπως θα ανατρέξουν οι δικαστικοί στη βιβλιογραφία;  :laugh:).


A/. Αυτό αναφέρεται όταν πρόκειται για γνωμοδότηση προς δικαστική χρήση. Πρέπει να αναφέρεται ποιος σας ζήτησε να γνωμοδοτήσετε.
Β/. Στις πραγματογνωμοσύνες καλό είναι να αναφέρεται η βιβλιογραφία. Εγώ πάλι δεν το κάνω αλλά στο δικαστήριο που καταθέτω ως μάρτυρας παρουσιάζω τη βιβλιογραφία. Εννοείται ότι σε οποιαδήποτε ιατρική γνωμάτευση, βεβαίωση δεν αναφέρουμε βιβλιογραφία.
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν ηλίθιο.....
Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα κερδίσει λόγω πείρας!!!

10 Ιουλίου 2017, 18:38:59
Απάντηση #6
Αποσυνδεδεμένος

Ορθοπαιδικός


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...
A/. Αυτό αναφέρεται όταν πρόκειται για γνωμοδότηση προς δικαστική χρήση. Πρέπει να αναφέρεται ποιος σας ζήτησε να γνωμοδοτήσετε.
Β/. Στις πραγματογνωμοσύνες καλό είναι να αναφέρεται η βιβλιογραφία. Εγώ πάλι δεν το κάνω αλλά στο δικαστήριο που καταθέτω ως μάρτυρας παρουσιάζω τη βιβλιογραφία. Εννοείται ότι σε οποιαδήποτε ιατρική γνωμάτευση, βεβαίωση δεν αναφέρουμε βιβλιογραφία.
   Ευχαριστώ πολύ. Στις γνωματεύσεις (για δικαστήριο) που μου ζητούσε κάποιος ασθενής σπάνια (μάλλον ποτέ) έγραφα ότι τη ζητούσε ο ίδιος. Και θεωρούσα, μάλλον κακώς, ότι για να γνωματεύσεις έχεις εξετάσει τον ασθενή. Πραγματικά όμως είχα εκδώσει άπαξ γνωμάτευση μεταθανάτια (για προηγηθέν ατύχημα) φυσικά βάσει των γνωματεύσεων-πιστοποιητικών που υπήρχαν (χωρίς να εξετάσω και φυσικά το είχα αναφέρει).
   Λοιπόν θα κάνω κάποιες προσθήκες την επόμενη φορά σε δικαστικές γνωματεύσεις.

 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
0 Απαντήσεις
2323 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 19 Ιουλίου 2011, 08:16:10
από Argirios Argiriou
10 Απαντήσεις
10540 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 14 Μαρτίου 2012, 00:14:01
από schumifer
5 Απαντήσεις
25367 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 7 Σεπτεμβρίου 2018, 09:06:26
από Denominator
1 Απαντήσεις
2822 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 16 Σεπτεμβρίου 2016, 21:47:33
από Argirios Argiriou
1 Απαντήσεις
3821 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 4 Μαρτίου 2015, 21:44:08
από Denominator