ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Συζητήσεις πάνω σε νοσηλευτικά θέματα

Για τις 5165 θέσεις Νοσηλευτών στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

(1/1)

Αγωνιστική Παρέμβαση:
Σύμφωνα με τον "Ελεύθερο Τύπο" το Υπουργείο Υγείας παρέδωσε στο ΑΣΕΠ την κατανομή των θέσεων, ανά ειδικότητα, προκειμένου να αρχίσει η προετοιμασία της προκήρυξης. Σύμφωνα με αυτή θα προσληφθούν 5.165 μόνιμοι υπάλληλοι σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας από τις 14.607 συνολικά κενές οργανικές θέσεις.

Θα προσληφθούν:

    * 1.887 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων,

    * 266 ΠΕ Νοσηλευτικής,

    * 82 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,

    * 249 ΤΕ Μαιευτικής,

    * 2.163 ΤΕ Νοσηλευτικής και

    * 518 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς κ.λ.π.).


Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες έως και το έτος 1988 για θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και 1989 για τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Εξαίρεση στα όρια ηλικίας για διορισμό έχουν οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, οι οποίοι πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1992.


Σημειώστε τα κρίσιμα στοιχεία της νέας προκήρυξης:
• Για όλες τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο πρόσληψης για θέσεις ορισμένων περιφερειακών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας (Πέλλα, Ροδόπη, Σάμος, κ.λπ.).
• Κατάθεση άδειας άσκησης επαγγέλματος απαιτείται για τους υποψηφίους των ειδικοτήτων: ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιών, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτή.
• Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.
• Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τίτλο σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, αίτηση, παράβολο 15 ευρώ και επικυρωμένα όλα τα δικαιολογητικά.
• Ενδεχόμενη εμπειρίαστο αντικείμενο της θέσης πρέπει να κατατεθεί έστω και αν δεν είναι απαραίτητο προσόν, γιατί αποδίδει μέχρι 420 μόρια.

Τα δικαιολογητικά που ανοίγουν το δρόμο προς το διορισμό

Καθοριστικά κριτήρια για τη σειρά κατάταξης η εμπειρία, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά και η ξένη γλώσσα

Οσοι διεκδικούν μία από τις 5.165 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φάση της συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι νοσοκομειακές ειδικότητες απαιτούν πληθώρα συνοδευτικών εγγράφων, όπως: άδεια άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) ή βεβαίωση εγγραφής και επάρκεια ειδίκευσης.


Περισσότερα εδώ:Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή ΕίσοδοςΜερικές παρατηρήσεις:


Η προκύρηξη αφορά τις θέσεις Νοσηλευτικού προσωπικού που προβλέπονται στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο:
«Ρύθμιση όρων απασχόλησης νοσοκομειακών ιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με το ΠΔ 76/2005 και άλλες διατάξεις».

Άρα ακόμα και να περατωθεί κάποια στιγμή η όλη διαδικασία(προκύρηξης -επιλογής) , οι επιλεγέντες θα προσληφθούν σταδιακά...σε βάθος τριετίας!

Είναι φανερό ότι η συμμετοχή σε προγράμματα stage πριμοδοτείται καθώς οι συμμετέχοντες σε αυτά μοριοδοτούνται με μόρια και για ορισμένους από αυτούς που έχουν συμμετάσχει επανειλλημμένα σε τέτοια προγράμματα αυτό τους δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα!


Υποχρεώνει τους νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ να εγγραφούν, (όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι), στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) διότι δεν θα γίνονται δεκτοί!

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση