Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
11 Μαΐου 2021, 15:50:50

Αποστολέας Θέμα: Με συνέντευξη ηλεκτρονικές προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ.  (Αναγνώστηκε 12587 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

8 Φεβρουαρίου 2020, 19:21:49
Αναγνώστηκε 12587 φορές
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
07/02/2020
Του Αιμίλιου Νεγκή.

Με απόφαση του υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για τις θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ.

Η καινοτομία είναι ότι υποβολή της αίτησης και της επεξεργασίας των αιτήσεων θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία των προσλήψεων. Επίσης, καθιερώνεται συνέντευξη των υποψηφίων. Δείτε την πλήρη απόφαση εδώ.

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο 5 φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας μόνο ΔΥΠΕ, δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους. Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr, εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην απόφαση.

Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων-δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν δε συμπληρωθούν – επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια – πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων δεν είναι εφικτή, όμως ο υποψήφιος δύναται, εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να ακυρώσει την υποβληθείσα και να υποβάλει εκ νέου αίτηση-δήλωση.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία) χωρητικότητας μέχρι 2 MB.

Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους ιατρούς οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο, είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία.

Η διαδικασία

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης ανά θέση/θέσεις δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης. Το τμήμα Ιατρών ΕΣΥ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας διαβιβάζει ηλεκτρονικά τους αυτοματοποιημένους καταλόγους υποψηφίων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων ΔΥΠΕ, του ΓΝ Παπαγεωργίου και του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίες άμεσα τους διαβιβάζουν στις Γραμματείες των Συμβουλίων Κρίσεων και Επιλογής. Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος αναρτάται, από το συμβούλιο, στον ιστότοπο της ΔΥΠΕ προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Εντός 10 ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται το συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει συνεπικουρούμενο από τη Γραμματεία την ορθότητα των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το συμβούλιο διενεργεί έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών (τύπου Α) ως προς το σύνολο των υποψηφίων και αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα συμμετοχής.

Στη συνέχεια, διενεργεί επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου (δυνάμει δικαιολογητικών τύπου Β) για αριθμό έως και το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Εφόσον από τον έλεγχο μοριοδότησης διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μοριοδότησης και δικαιολογητικών τύπου Β, το Συμβούλιο διενεργεί αναμοριοδότηση υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού ίσου με το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες.

Για παράδειγμα εάν σε ένα φορέα έχουν προκηρυχτεί 3 θέσεις καρδιολογίας, θα πρέπει να ελεγχθούν από τον αυτοματοποιημένο πίνακα αιτήσεις μέχρι τον αριθμό των 15 υποψηφίων. Η μοριοδότηση των υποψήφιων πέραν του απαραίτητου αριθμού δεν ελέγχεται και παραμένει με τη σειρά κατάταξης που έχει προκύψει, μέσω της εφαρμογής, από τις αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων.

Ενστάσεις

Ο πίνακας με την μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ ή του ΕΚΑΒ. Επίσης, αναρτώνται και οι μη παραδεκτές υποψηφιότητες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων, στην γραμματεία του συμβουλίου κρίσης και επιλογής μέσα σε προθεσμία 7 ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης.

Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, το Συμβούλιο αναδιαμορφώνει τον πίνακα σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ένστασης, διενεργώντας νέα μοριοδότηση και επανακατάταξη όπου αυτή απαιτείται μέχρι του συνολικού αριθμού υποψηφίων ίσου με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Ο προαναφερόμενος πίνακας κατάταξης υποψηφίων, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης από το συμβούλιο με σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης και αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ ή του Ε.Κ.Α.Β.

Συνέντευξη

Ο συνολικός αριθμός υποψηφίων ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχτηκαν, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στην μοριοδότηση και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται η τελική επιλογή για κάθε θέση.

Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται μόνο μία φορά σε συνέντευξη με διάρκεια 30’-40’. Η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω διαδικτύου. Η διαδικασία των συνεντεύξεων ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης. Ο πίνακας με την τελική βαθμολογία αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β..

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στην περίπτωση που υποψήφιος στον τελικό πίνακα αξιολόγησης έχει καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία θέσεις, τότε έχει το δικαίωμα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα να επιλέξει με αίτηση του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών, τη θέση που επιθυμεί, διαφορετικά τοποθετείται στη θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά προτίμησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι επόμενοι σε σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, επαναλαμβάνεται η διαδικασία ως ανωτέρω.

Διαδικασία Συνέντευξης

Η συνέντευξη διαιρείται σε δύο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα (ομάδα Α) περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις με τις οποίες αξιολογείται η καταλληλότητα του υποψηφίου για την θέση (ή τις θέσεις) με βάση την πρόσφατη εργασιακή του εμπειρία (πίνακες 1 και 2) και τις διοικητικές ικανότητες για υποψηφίους διευθυντές.

Με τη δεύτερη ομάδα (ομάδα Β) ερωτήσεων αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση την ικανότητα αντίληψης του γενικότερου περιβάλλοντος που διαμορφώνει το πλαίσιο της στρατηγικής για το δημόσιο σύστημα υγείας, την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε συνδυασμό με την ικανότητα επίδειξης συλλογικού πνεύματος όπως αυτό εκφράζεται με την ενεργητική συμβολή στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στοχοθεσίας της μονάδας, τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις, το σεβασμό στα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την ικανότητα συμβολής στην εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

Ειδικότερα, για τους υποψηφίους για θέσεις σε βαθμό Διευθυντή, μέσω των ερωτήσεων της ομάδας Β, ανιχνεύεται επιπλέον η ικανότητα της σωστής κατανομής ρόλων στο προσωπικό της μονάδας με τρόπο που να αναδεικνύει τα προσόντα και τις ειδικές δεξιότητες του καθενός, καθώς και η διάθεση μετάδοσης γνώσεων στους νεώτερους συναδέλφους.

Τα μέλη του Συμβουλίου βαθμολογούν, τον καθένα ατομικά, για κάθε κατηγορία απαντήσεων. Η τελική βαθμολογία της συνέντευξης προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των κριτών για κάθε κατηγορία.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι: α. Η προϋπηρεσία, β. Το επιστημονικό έργο και γ. Το εκπαιδευτικό έργο.

Η βαρύτητα των κριτηρίων αυτών στο σύνολο της βαθμολογίας ορίζεται για την προϋπηρεσία 50%, για το επιστημονικό έργο 30% και για το εκπαιδευτικό έργο 20%. Στις περιπτώσεις κρίσης για θέση σε βαθμό Διευθυντή, η βαθμολογία του εκπαιδευτικού έργου διαχωρίζεται σε βαθμολογία 10% για εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μετεκπαιδευόμενος/η και βαθμολογία 10% ως εκπαιδευτής/τρια.

Η βαρύτητα της συνέντευξης στο σύνολο της βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των μορίων από τα δικαιολογητικά και των μορίων από την συνέντευξη, είναι 17% για τις θέσεις επιμελητών και 20% για τις θέσεις διευθυντών.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 8 Φεβρουαρίου 2020, 19:25:02 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

9 Φεβρουαρίου 2020, 12:23:34
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

pzogr


Πάντα με συνέντευξη... πως αλλιώς θα πριμοδοτήσουμε τους "καταλληλότερους";

Λέξεις κλειδιά:
 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
24 Απαντήσεις
13313 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 8 Φεβρουαρίου 2011, 21:45:10
από D-Michalis
0 Απαντήσεις
1854 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 1 Δεκεμβρίου 2012, 23:52:17
από anastasios theodoridis
3 Απαντήσεις
5188 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 21 Μαΐου 2013, 21:40:59
από anastasios theodoridis
3 Απαντήσεις
5027 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 28 Ιουλίου 2018, 11:01:49
από Δ. Κουναλάκης
0 Απαντήσεις
15242 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 27 Νοεμβρίου 2017, 16:31:17
από Argirios Argiriou