ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Συζητήσεις πάνω σε θέματα άλλων ειδικοτήτων

Ειδικότητα Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Ιατρικής.

(1/1)

Argirios Argiriou:
Ειδικότητα Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Ιατρικής.

Argirios Argiriou:
ΦΕΚ 2503/25-6-2019 τ.Β΄ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Argirios Argiriou:
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( Log book)
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση