Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Θέματα Εργασίας => Αποσπάσματα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο => Μήνυμα ξεκίνησε από: LENA στις 25 Οκτωβρίου 2010, 14:19:08

Τίτλος: Στο ΚΥ Κιάτου θερμαστής εκτελεί χρέη ακτινολόγου(ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ)
Αποστολή από: LENA στις 25 Οκτωβρίου 2010, 14:19:08
Άπο το ygeianet

Στο ΚΥ Κιάτου θερμαστής εκτελεί χρέη ακτινολόγου(ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας» (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμπελακίων, αριθμός 13 και εκπροσωπείται νομίμως

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελεύ,

Ο λόγος σύνταξης και αποστολής προς υμάς της παρούσης καταγγελίας είναι η παντελής αδιαφορία παντός αρμοδίου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κέντρου Υγείας Κιάτου Κορινθίας. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από πλήθος σχετικών δημοσιευμάτων που επισυνάπτουμε, στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας χρέη ακτινολόγου εκτελεί ο συντηρητής - θερμαστής του ακινήτου, ήτοι άτομο εντελώς ανειδίκευτο και ακατάλληλο για την εν λόγω απασχόληση.

Η ως άνω ακολουθούμενη πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία του συγκεκριμένου υπαλλήλου, όσο και των ασθενών, λόγω μη τήρησης των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Παράλληλα, ο χειρισμός των ακτινολογικών μηχανημάτων από ανειδίκευτο υπάλληλο, πέραν των κινδύνων για την δημόσια υγεία, συνιστά και αντιποίηση επαγγέλματος.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει ήδη αναδείξει το επίμαχο ζήτημα δια της αποστολής προς τον Υπουργό Υγείας του υπ''αριθμ.πρωτ. 455/17-09-2010 εγγράφου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα ή η ελάχιστη ευαισθητοποίηση των αρμοδίων.

Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε όπως επιληφθείτε της υποθέσεως ταύτης προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ενδεχόμενο καταλογισμό ποινικών ευθυνών παντός εμπλεκομένου προσώπου.
Τίτλος: Απ: Στο ΚΥ Κιάτου θερμαστής εκτελεί χρέη ακτινολόγου(ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ)
Αποστολή από: Αγωνιστική Παρέμβαση στις 25 Οκτωβρίου 2010, 17:43:37
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Άπο το ygeianet

Στο ΚΥ Κιάτου θερμαστής εκτελεί χρέη ακτινολόγου(ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας» (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμπελακίων, αριθμός 13 και εκπροσωπείται νομίμως

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελεύ,

Ο λόγος σύνταξης και αποστολής προς υμάς της παρούσης καταγγελίας είναι η παντελής αδιαφορία παντός αρμοδίου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κέντρου Υγείας Κιάτου Κορινθίας. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από πλήθος σχετικών δημοσιευμάτων που επισυνάπτουμε, στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας χρέη ακτινολόγου εκτελεί ο συντηρητής - θερμαστής του ακινήτου, ήτοι άτομο εντελώς ανειδίκευτο και ακατάλληλο για την εν λόγω απασχόληση.

Η ως άνω ακολουθούμενη πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία του συγκεκριμένου υπαλλήλου, όσο και των ασθενών, λόγω μη τήρησης των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Παράλληλα, ο χειρισμός των ακτινολογικών μηχανημάτων από ανειδίκευτο υπάλληλο, πέραν των κινδύνων για την δημόσια υγεία, συνιστά και αντιποίηση επαγγέλματος.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει ήδη αναδείξει το επίμαχο ζήτημα δια της αποστολής προς τον Υπουργό Υγείας του υπ''αριθμ.πρωτ. 455/17-09-2010 εγγράφου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα ή η ελάχιστη ευαισθητοποίηση των αρμοδίων.

Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε όπως επιληφθείτε της υποθέσεως ταύτης προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ενδεχόμενο καταλογισμό ποινικών ευθυνών παντός εμπλεκομένου προσώπου.

Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ότι δεν εκτελούσε  χρέη  ακτινολόγου αλλά χρέη τεχνολόγου ή χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων.
Η πρακτική αυτή ήταν πολύ συχνή στο παρελθόν (τις προηγούμενες δεκαετίες-οι παλαιότεροι θα το γνωρίζουν) καθώς η τεχνολογία ήταν απλή, επί πλέον δεν υπήρχε επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό για τη χρήση και το χειρισμό των υπαρχόντων ακτινολογικών μηχανημάτων και οι γιατροί ήταν λίγοι.
Βαθμιαία με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εισαγωγή υψηλης τεχνολογίας ακτινολογικών και μη  μηχανημάτων , όπως και τη δημιουργία τμημάτων σε ανώτερες σχολές με γνωστικό αντικέιμενο τη χρήση τέτοιων μηχνημάτων, αυτή η κατάσταση υποχώρησε σε ένα βαθμό.
Προσωπικά έχω δει και χειρότερα.
Πχ σε επαρχιακό νοσοκομείο της χώρας-δυναμικότητας τότε 200 κλινών  (τέλη δεκαετίας του ’70) πρώην μπετατζής και τότε τραυματιοφορέας-και δεινός ψαροντουφεκάς- (ο άνθρωπος δεν ζει πλέον), να έχει μετακινηθεί, μετά από αίτημα διευθυντή,   στο ακτινολογικό εργαστήριο με καθήκον το χειρισμό των ακτινολογικών μηχανημάτων.
Ήμουν μάρτυρας σε περιστατικό όπου, απουσία του  γιατρού και με προφορική  εντολή του, προχώρησε σε πλήρη ακτινοσκοπικό έλεγχο νεαρότατης  τότε γυναικός μετά τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας per os!!!
Έχω υπόψη μου  επίσης νοσοκομείο που χρησιμοποιούσε (χρησιμοποιεί;)το νοσοκόμο του χειρουργείου για τη λήψη διαχειρουργικών ακτινογραφιών!!!
Τέλος έχω δει και εργαζόμενη(τώρα έχει πάρει πλέον σύνταξη) που προσλήφθηκε ως ράπτρια, να απασχολείται σε ακτινολογικό εργαστήριο για τον ίδιο σκοπό.
Το τι πρακτικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είχε αυτό στην υγεία του πληθυσμού δεν το γνωρίζω αλλά μπορώ σε ένα βαθμό να το φανταστώ.
Μην ξαφνιάζεσαι LENA.
Τώρα περνάμε ως χώρα από την προϊστορία...   στην ιστορία,  όσον αφορά τα ζητήματα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.
Πιθανόν να συναντήσουμε και στο δρόμο τον …Ασκληπιό.